Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Neke osnovne geomorfološke osobine Banijskog pobrđa
eng Some Basic Geomorphological Characteristics of the Banija Hills
Bognar, Andrija; Blazek, Ištvan
Acta Geographica Croatica Vol. 22., No. 1., 1987
Pobrđe je dio makromorfološke regije JZ krila Srednje Hrvatske zavale. Mikromorfološki je izrazito diferencirano: Sjeverno, Istočno i Južno Banijsko pobrđe. Banijsko pobrđe pripada tipu samostalnih pobrđa, a u morfotektonskom smislu tipično je denudacijsko-akumulacijska morfostruktura. Vodeći morgološki procesi su derazija i erozija. Glavne doline pobrđa su tektonski predisponirane.
Hrčak ID: 99069


hrv MEĐUSOBNI ODNOSI MINERALA I NJIHOVA KEMIJA U NEKIM BAZIČNIM MAGMATSKIM STIJENAMA OFIOLITNOG KOMPLEKSA BANIJE, HRVATSKA
eng MINERAL RELATIONSHIPS AND THEIR CHEMISTRY IN SOME BASIC MAGMATIC ROCKS OF BANIJA OPHIOLITE COMPLEX, CROATIA
Garašić, Vesnica; Vrkljan, Maja; Majer, Vladimir
Rudarsko-geološko-naftni zbornik Vol. 16, No. 1, 2004
Međusobni odnosi minerala i njihova kemija proučavani su u nekim bazičnim magmatskim stijenama ofiolitnog kompleksa Banije. Na temelju mineralnih i stukturnih karakteristika razlikuju se tri vrste stijena: metadijabazi I (karakterizirani sekundarnim amfibolom), metadijabazi II (karakterizirani sekundarnim albitom) i spilit. Dana je detaljna kemija svih mineralnih faza, osobito zoniranih klinopiroksena i zoniranih amfibola. Crne opâke faze sastoje se od različitih Fe-Ti-Mn oksida (ilmenit, Mn-ilmenit, magnetit, Ti-magnetit, Fe-pseudobrukit) koje...
Hrčak ID: 7345


hrv "Vaša pobjeda, naša osveta." Stradanje stanovništva općine Crkveni Bok 1943. i 1944.
eng “Your Victory, our Revenge”. The suffering of the population of the municipality of Crkveni Bok in 1943 and 1944.
Radanović, Milan
Tragovi Vol. 3, No. 2, 2020
U radu su hronološki prikazani zločini 1. UOZ nad srpskim stanovništvom općine Crkveni Bok tokom Drugog svjetskog rata s naglaskom na zločine iz 1944. budući da je stradanje mještana tokom te godine ostalo u sjenci događaja i stradanja iz 1942. Stanovnici općine su nekoliko puta bili internirani u logor Jasenovac. Oko hiljadu mještana, interniranih 13. oktobra 1942, ubrzo je pušteno iz logora. Na osnovu novih izvora po prvi put možemo govoriti o približnom broju (oko 90) mještana ubijenih 13. oktobra 1942. U nekoliko navrata tokom 1944. pripadn...
Hrčak ID: 246544


eng 12-plex highly polymorphic microsatellite marker set for parentage analysis in Banija spotted pig
Margeta, Polona; Škorput, Dubravko; Salamon, Dragica; Menčik, Sven; Gvozdanović, Kristina; Karolyi, Danijel; Luković, Zoran; Salajpal, Krešimir
Microsatellites (MS) have been, for the last two decades, widely used for parentage analysis in all types of livestock, including pigs. Conservation efforts on Banija spotted pigs included genetic characterization of the breed with MS markers. Since recent comparison of pedigree and MS data revealed some inconsistencies, the aim of this study was to develop a set of highly polymorphic and heterozygous MS markers, which could be used for parentage analysis and to prevent pedigree errors. 12 MS markers with the polymorphic information content (PI...
Hrčak ID: 218097


srp Plačem, a nemam kome plakat': zbeg naroda Banije početkom 1943. godine
eng I Cry But I Don't Have Anyone To Cry To: Mass Exodus Of Civilian Population In Banija In 1943
Ostojić, Zvezdana
Tragovi Vol. 5, No. 1, 2022
U Arhivu Srba u Hrvatskoj (fond Adam Dupalo) nalazi se stenografski zapis nastao prilikom snimanja dokumentarnog filma o zbegu na Baniji 1943. godine. U ovom članku objavljujemo taj dokumentarni izvor, uz predgovor priređivačice. Predgovor objašnjava istorijsku pozadinu ovog događaja i ukazuje na zaboravljeno kolektivno iskustvo naroda Banije. U dokumentu se nalaze svedočanstva učesnika zbega, od kojih je većina korištena u snimanju dokumentarnog filma 1983. godine, na četrdesetogodišnjicu zbega.
Hrčak ID: 279356


hrv Stanje i perspektiva svinjogojske proizvodnje na području Banovine
eng Pig production characteristics and perspectives in Banovina region
Škorput, Dubravko; Karolyi, Danijel; Salajpal, Krešimir; Luković, Zoran
Stočarstvo Vol. 76, No. 1-2, 2022
Svinjogojska proizvodnja na području Banovine ima dugu tradiciju, te značajan udio u stočarskoj te ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. S obzirom na trenutno stanje svinjogojske proizvodnje i komparativne prednosti, postoje pretpostavke za daljnji razvoj svinjogojstva na Banovini. To se posebno odnosi na poticanje ekološke proizvodnje svinjskog mesa i prilagodbu Europskom zelenom planu, marketinško pozicioniranje mesnih prerađevina s dodanom vrijednošću s područja Banovine te povezivanje mesne industrije s uzgajivačima svinja. Pri tome je potre...
Hrčak ID: 280949


hrv ANALIZA PORIJEKLA BANIJSKE ŠARE SVINJE
eng PEDIGREE ANALYSIS OF BANIJA SPOTTED PIG
Škorput, Dubravko; Klišanić, Vedran; Menčik, Sven; Mahnet, Ž.; Karolyi, Danijel; Luković, Zoran; Salajpal, Krešimir
Stočarstvo Vol. 72, No. 1-2, 2018
Genetska raznolikost unutar autohtonih pasmina svinja se smanjuje kao posljedica smanjenja veličina populacija. Stoga se posljednjih godina posebna pozornost pridaje očuvanju genetske raznolikosti takvih pasmina. Cilj istraživanja bio je utvrditi genetsku raznolikost banijske šare svinje koristeći podatke o porijeklu životinja. Podaci o porijeklu sadržavali su 721 zapis o porijeklu svinja banijske šare pasmine u razdoblju od 2010 do 2017. godine. Referentna populacija sadržavala je sve životinje iz porijekla. Kvaliteta i cjelovitost pedigrea ut...
Hrčak ID: 220297


hrv Reproduktivni pokazatelji banijske šare svinje tijekom revitalizacije pasmine
eng Reproductive parameters in a Banija Spotted pig breed population during breed revitalization
Menčik, Sven; Klišanić, Vedran; Špehar, Marija; Mahnet, Željko; Škorput, Dubravko; Luković, Zoran; Karolyi, Danijel; Ekert Kabalin, Anamaria; Salajpal, Krešimir
Veterinarski arhiv Vol. 89, No. 2, 2019
Cilj ovoga istraživanja bio je procijeniti reproduktivne pokazatelje u populaciji banijske šare svinje. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 69 umatičenih krmača prema rednom broju prasenja (prvopraskinje, drugopraskinje, trećepraskinje, četvrtopraskinje i petopraskinje zajedno te skupna analiza svih prasenja). Deskriptivnom statističkom obradom analizirani su pokazatelji: dob jedinke kod pripusta i prasenja, starost nerasta kod pripusta, trajanje gravidnosti i međuprasidbeno razdoblje; pokazatelji veličine legla (VL): ukupan broj oprasenih (UO), ž...
Hrčak ID: 219939


eng Control of inbreeding in Banija spotted pig population using Optimisation methods
hrv Kontrola uzgoja u srodstvu u populaciji banijske šare svinja pomoću optimizacijskih metoda
ŠKORPUT, Dubravko; CERANAC, Dora; LUKOVIĆ, Zoran
The aim of the study was to estimate genetic diversity parameters for Banija spotted pig population and to apply optimisation methods to control the inbreeding in the population in three different scenarios. The first scenario consisted of minimizing inbreeding by minimizing the average kinship without considering breeding values. The second scenario was to minimize inbreeding by minimizing the average kinship accounting for breeding values. The third scenario was to apply traditional optimal contribution selection by maximizing the breeding va...
Hrčak ID: 296697


hrv Hrvatska u izvještajima partijskih komiteta 1945-1948. (Izabrani dokumenti) - 2.dio
Štambuk-Škalić, Marina; Jukić, Marijana
Fontes Vol. 16, No. 1, 2010
Izvještaji Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju, kotarskih i mjesnih komiteta s područja Istre i jugozapadne Hrvatske (Hrvatsko primorje, Lika, Kordun, Banija) o radu u 1947.godini - 1.dio 6. Oblasni komitet KPH za Dalmaciju (od str.123) 7. Kotarski komitet KPH Buzet (od str.185) 8. Kotarski komitet KPH Lošinj-Cres (od str.191) 9. Kotarski komitet KPH Pazin (od str.202) 10. Kotarski komitet KPH Poreč (od str.210) 11. Kotarski komitet KPH Pula (od str.219) 12. Mjesni komitet KPH Rijeka (od str.233) 13. Kotarski komitet KPH Sušak (od str....
Hrčak ID: 62181