Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Prilog proučavanju zdravstva na Braču
fre Contribution à la connaissance des conditions sanitaires à Brač
Jutronić, Andre
Hrčak ID: 258176


hrv Prilog poznavanju stočarstva na Braču
fre Contribution a la connaissance de l'elevage dans l'ile de Brač
Jutronić, Andre
Hrvatski geografski glasnik Vol. 11.-12., No. 1., 1949
Hrčak ID: 56378


hrv Bračka Crkva
Dž., D.
Crkva u svijetu Vol. 14, No. 2, 1979
Prikaz lista Povremeno glasilo bračkih župa, Nerežišća, otok Brač.
Hrčak ID: 90368


hrv Marija Stipišić, Kipić Djeteta Isusa na otocima Braču i Hvaru
Franulić, Josip
Služba Božja Vol. 45, No. 4, 2005
Diplomski rad na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005., 54 str.
Hrčak ID: 93072


hrv PUSTINJA STIPANČIĆ IZNAD MURVICE NA OTOKU BRAČU
eng STIPANČIĆ HERMITAGE OVER MURVICA ON BRAČ ISLAND
Kovačić, Vanja
Klesarstvo i graditeljstvo Vol. XXV, No. 1-4, 2014
Autorica analizira arhitektonsku strukturu i način gradnje Pustinje Stipančić iznad Murvice i razvoj toga sklopa od 15. do 19. stoljeća. Prostor obitavanja, molitve i rada zajednice trećoredica (picokare) uklapa se u sustav pustinjačkih sklopova podignutih u neposrednom okolišu Zmajeve špilje. Rasporedom zgrada i jednostavnošću morfoloških elemenata pokazuje odlike ambijentalne arhitekture bračke unutrašnjosti.
Hrčak ID: 130835


hrv RJEČNIK BRAČKIH ČAKAVSKIH GOVORA PETRA ŠIMUNOVIĆA U NAJNOVIJOJ HRVATSKOJ DIJALEKTALNOJ LEKSIKOGRAFIJI
eng DICTIONARY OF THE BRAČ CHAKAVIAN SPEECH BY PETAR ŠIMUNOVIĆ, IN MODERN CROATIAN DIALECTAL LEXICOGRAPHY
ita IL VOCABOLARIO DELLE PARLATE CIACAVE DI BRAČ DI PETAR ŠIMUNOVIĆ NELLA LESSICOGRAFIA DIALETTALE CROATA PIÙ RECENTE
Lisac, Josip
Čakavska rič Vol. XXXIV, No. 1-2, 2006
Daje se sažeti pregled najnovijih hrvatskih dijalekatnih rječnika, štokavskih, kajkavskih i čakavskih, s posebnim osvrtom na Rječnik bračkih čakavskih govora Petra Šimunovića. To je djelo ocijenjeno kao veliki događaj u hrvatskoj znanosti i u hrvatskoj kulturi.
Hrčak ID: 38899


hrv Vladimir Nazor kao dalmatinski pisac
eng Vladimir Nazor, a Dalmatian Writer
Mønnesland, Svein
Croatian Studies Review Vol. 7, No. 1, 2011
Sažetak Rad se bavi Vladimirom Nazorom kao dalmatinskim piscem na temelju njegovih pripovijetki iz Bračkoga ciklusa. Pripovijetke su to s tematikom otoka Brača. Ciklus se sastoji od 37 priča objavljenih u tri zbirke, a nastao je u razmaku od dvadeset pet godina. Brački ciklus sastoji se od dva dijela. Prvi dio ciklusa predstavlja autobiografsku lirsku prozu, te prozne lirske zapise i poetski realizam (Mihanović, 1999: 41). Drugi dio ciklusa nastao je tek nakon Drugog svjetskoga rata i zanimljivo je autorovo vraćanje temi djetinjstva koj...
Hrčak ID: 86385


hrv Reljef u Zmajevoj špilji na Braču
Mužić, Ivan
Crkva u svijetu Vol. 22, No. 2, 1987
Hrčak ID: 86014


hrv Pet stoljeća dominikanskog samostana u Bolu
Kovačić, Slavko
Crkva u svijetu Vol. 12, No. 3, 1977
Prikaz Spomenice u povodu 500. obljetnice osnutka dominikanskog samostana u Bolu 1475—1975., Bol—Zagreb 1976., str. 1—414.
Hrčak ID: 91010


hrv Mlječika (Euphorbia Wulfenii) sredstvo za tamanjenje ribe
eng Spurge (Euphorbia Wulfenii) as a fish killing medium
Siminiatti, Bono
Croatian Journal of Fisheries Vol. 1, No. 3, 4, 5, 6, 1938
Hrčak ID: 141062