Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

eng To Refer or Not to Refer, That Is the (Preliminary) Question: Exploring Factors Which Influence the Participation of National Judges in the Preliminary Ruling Procedure
Glavina, Monika
This paper explores factors that either motivate or constrain national judges’ participation in the preliminary ruling procedure. By incorporating insights and evidence from American judicial politics literature and drawing from three models of judicial decision making: the attitudinal model, the team model, and the resource management model, it places the study of judicial behaviour with respect to the preliminary ruling procedure on more rigorous theoretical grounds. The paper is based on survey results conducted among 415 national judges fro...
Hrčak ID: 250061


eng The Judgment of the European Court of Justice of 22 September 2020 C-724/18 and Its Impact on the Real Estate Market in the EU
hrv Presuda C-724/18 Suda Europske unije od 22. rujna 2020. i njezin utjecaj na tržište nekretnina u Europskoj uniji
Badura, Ewelina
In 2020 two significant events affected the property market. The first one was the pandemic of COVID-19, which brought unprecedented uncertainty and resulted in a dramatic drop in property prices on rental market and hampered growth of the sales market. Another significant event this article is going to examine was the judgment C-724/18 of the European Court of Justice issued on 22 September 2020. The ECJ ruled that the authorisation scheme for short-term rental does not constitute a breach of the freedom of services warranted by the EU. The ju...
Hrčak ID: 258420


hrv ULTRA VIRES ODLUKE SUDA EU; POČETAK PRAVOSUDNOG SUKOBA ILI SURADNJE
eng THE ULTRA VIRES DECISIONS OF THE EU COURT; THE BEGINNING OF JUDICIAL CONFLICT OR COOPERATION
Novak, Stjepan
Pravni vjesnik Vol. 38, No. 2, 2022
Ovaj rad ima za cilj istražiti odluke najviših nacionalnih sudova koji su odluke CJEU-a proglasili ultra vires, bez obvezujućeg učinka u svojim zemljama. Kao i češki, danski i njemački sudovi, Ustavni sud Republike Hrvatske (USRS) mogao je donijeti takvu odluku prema članku 129. Ustava Republike Hrvatske (URH) i članku 104. Ustavnog zakona o Ustavni sud Republike Hrvatske (USRS). U postupku, Ustavni sud ne bi trebao poštovati samo relevantne odredbe CRC-a i CACC-a, već i postupovna pravila CJEU-a, osiguravajući da je odluka doista dobro utemelj...
Hrčak ID: 281059


eng The European Public Prosecutor’s Office between EU and National Law: The Challenge of Effective Judicial Protection
hrv Ured europskog javnog tužitelja između prava EU-a i nacionalnog prava: izazov učinkovite sudske zaštite
Mitsilegas, Valsamis
Even though the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) aims to Europeanise prosecution, the relationship between EU and national law is not always clear, and many areas concerning the EPPO are left to national laws to regulate. As a consequence, effective judicial protection and remedies are not secured in the EPPO Regulation. Bearing in mind that the EPPO is a European agency, fundamental rights and the rule of law must be safeguarded in its operation. The focus of this article is on three levels of effective judicial protection in t...
Hrčak ID: 244906


hrv Sigurnosno osjetljivi podaci država članica u praksi Suda Europske unije
eng Member States' Security Sensitive Data in the Case Law of the Court of Justice of the European Union
Novak, Stjepan
Praksa Suda EU-a nije pratila normativnu izdvojenost koncepta nacionalne sigurnosti u odnosu na pravo Europske unije. Sud EU-a tim se pitanjem bavio prvo posredno, a zatim izravno, balansirajući interese nacionalnih sigurnosti država članica s jedne strane te prava koja jamči pravni sustav Europske unije s druge. Važan je zaključak prakse Suda EU-a u takvim slučajevima bio da činjenica da se neka odluka tiče nacionalne sigurnosti države članice ne dovodi sama po sebi do neprimjene prava Europske unije. Najnovijom praksom Sud EU-a prekoračio je...
Hrčak ID: 254725


hrv Pravni okvir za obnovljive izvore energije u pravu Europske unije
eng Legal framework for renewable energy sources in European Union law
Šantek, Ivor; Ofak, Lana
Namjera ovog rada jest istražiti pravni okvir za obnovljive izvore energije u pravu Europske unije. U tom cilju, bit će prikazana i određena osnovna pitanja u europskoj politici u području obnovljive energije. Središnji dio rada predstavlja prikaz sekundarnog prava EU-a za obnovljive izvore energije, a posebna pozornost pružit će se i pitanjima njegova povijesnog razvoja, kao i novoj Direktivi (EU) 2018/2001 o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora, kojom je preinačena Direktiva 2009/28/EZ. U navedenim razmatranjima uzet će se u obzi...
Hrčak ID: 242476


hrv LOJALNA SURADNJA INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE PRI PROVOĐENJU ČLANKA 7. UGOVORA O EUROPSKOJ UNIJI
eng LOYAL COOPERATION OF THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 OF THE TREATY OF THE EUROPEAN UNION
ger LOYALE ZUSAMMENARBEIT DER EU-INSTITUTIONEN BEI DER IMPLEMENTIERUNG VOM ARTIKEL 7 DES VERTRAGS ZUR EUROPÄISCHEN UNION
ita LOJALNA SURADNJA INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE PRI PROVOĐENJU ČLANKA 7. UGOVORA O EUROPSKOJ UNIJI
Novak, Stjepan
Cilj je ovoga rada istražiti je li suradnja institucija Unije u vezi s provođenjem i poboljšanjem učinkovitosti članka 7. UEU-a sukladna s načelom lojalne suradnje te može li Sud EU-a, štiteći načelno lojalne suradnje između institucija, posredno ojačati učinkovitost članka 7. UEU-a i zaštititi temeljne vrijednosti iz članka 2. UEU-a. U tu se svrhu u radu, nakon uvodnoga dijela, istražuje kako su institucije Unije pokušale poboljšati učinkovitost članka 7. UEU-a te analizira međusobna suradnja koju su pritom ostvarile. U trećem se dijelu ukazu...
Hrčak ID: 250887


hrv PRIMJENA NAČELA RAZMJERNOSTI U PRAKSI SUDA EUROPSKE UNIJE
eng THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE CJEU CASE LAW
ger DER GRUNDSATZ DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT IN DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH
ita L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
Vezmar Barlek, Inga
Načelo razmjernosti u zaštiti subjektivnih prava zadnjih je godina dosta razrađeno u stručnoj literaturi pa se u radu polazi od pretpostavke kako su pojam načela razmjernosti i temeljni koraci za njegovu primjenu (test primjenjivosti, nužnosti i razmjernosti stricto sensu) već dobro poznati. U radu se kroz analizu nekih odluka iz bogate jurisprudencije Suda EU-a u primjeni načela razmjernosti, iznose neka njegova stajališta koja se prema mišljenju autorice čine važnima za domaću upravnosudsku praksu, radi razmatranja mogućnosti primjene n...
Hrčak ID: 178219