Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Nadzor nad tijelom: fukoovski pristup sportu
eng Surveillance of the Body: Foucauldian Approach to the Sport
Biti, Ozren
Metodički ogledi Vol. 19, No. 1, 2012
U ovom se prilogu izlaže i razrađuje ideja da se sport sastoji od određenih praksi, politika, događaja i fenomena, koji se svi skupa mogu protumačiti kao svojevrstan nadzor nad tijelom. Takvo se tumačenje potkrepljuje pojedinim fragmentima Foucaultovog opusa odnosno odabranim dijelovima njegovih tekstova te se predstavlja kao proizišlo iz specifičnih čitanja Foucaultovih djela, posebno njegovih knjiga Nadzor i kazna i Rođenje klinike, iz perspektive studija tijela, studija nadzora i sportskih studija. Ovdje zastupljen fukoovski pristup sportu n...
Hrčak ID: 94721


hrv Foucault i teorija seksualnosti
eng Foucault and the Theory of Sexuality
Senković, Željko
Metodički ogledi Vol. 22, No. 2, 2015
U članku se razmatraju Foucaultovi tekstovi o seksualnosti, nastali u vrijeme kada bujaju ideologije o seksualnom oslobođenju nadahnute W. Reichom i H. Marcuseom, preplavljene psihoanalitičkom teorijom. Svi oni neprestano govore o seksu da bi rekli kako se o seksu ne može pričati jer ga potiskuju buržoaski moral, obiteljski i bračni uzori. Ako nas je Freud od toga oslobodio, to je bilo mlitavo i konformistički. Seks se pretače u diskurs, pa treba propitati govor i oblike naloga tog diskursa. Foucaultova 'Povijest seksualnosti' je povijest tehni...
Hrčak ID: 158556


hrv Objašnjenje moći, dominacije i eksploatacije: između „klasičnog” i „fukoovskog” poimanja moći
eng Clarifying Power, Domination, and Exploitation: Between “Classical” and “Foucauldian” Concepts of Power
Rutar, Tibor
Revija za sociologiju Vol. 47, No. 2, 2017
U radu se istražuju dva sveprisutna poimanja moći: „klasično sociološko”, koje se oslanja na definiciju moći Maxa Webera, i „fukoovsko”, koje proizlazi iz genealoških radova Michela Foucaulta. Zagovaraju se tri glavne teze. Prvo, ta dva koncepta u većini aspekata nisu onoliko drastično različita koliko se to najčešće tvrdi. Dokazuje se da u okviru obaju koncepata postoji prostor za različite izvore moći, za tumačenje moći bez opredmećivanja, za činjenicu da je moć rijetko potpuno centralizirana i slično. Drugo, u onim aspektima u kojima se ta d...
Hrčak ID: 187354


hrv Ludilo i književnost: Foucaultov okršaj
eng Madness and Literature: Foucault’s Encounter
fre Folie et littérature : l’escarmouche de Foucault
ger Wahnsinn und Literatur: Foucaults Auseinandersetzung
Kelmendi, Labinot
Synthesis philosophica Vol. 35, No. 1, 2020
Svrha je priloga ocrtati vezu među književnošću, ludilom i jezikom u Foucaultovoj filozofiji. U prvom dijelu rada tri se diskurzivne baze smještaju u »kozmos ludila« u smislu kako to Serres zove »arheologija psihologije«, a Caputo »dekonstrukcija psihologije«. Ovaj dio obilježava jezik književnosti kao prostor dekomponiranja »tribunala cogita« (Derrida). Drugi dio eksplicira impetus »jezika književnosti«, nastojeći promicati lunatičke manifestacije Dostojevskog, De Sadea i Artauda, te kako njihovi radovi imaju simbiotičke veze s Foucaultovim ra...
Hrčak ID: 246293


hrv Frommov pojam spontanosti kao rješenje problema slobode kod Foucaulta
eng Fromm’s Notion of Spontaneity as a Solution to Foucault’s Problem of Freedom
fre La Notion de spontanéité de Fromm comme solution au problème de liberté de Foucault
ger Fromms Begriff der Spontaneität als Lösung für Foucaults Problem der Freiheit
Domjanović, Luka
Synthesis philosophica Vol. 34, No. 1, 2019
U radu pokušavam primijeniti Frommov pojam spontanosti na Foucaultovu teoriju sustava represije. Ovom analogijom pokušava se iznova sagledati Foucaultov problem slobode, pomoću pojma koji Foucault uglavnom zanemaruje. Osnovna je teškoća takvog pristupa u različitim polazištima dvojice autora pri analizi uzroka ljudske podčinjenosti kroz povijest. Unatoč tome, članak će pokazati da je moguće pronaći točku konvergencije između Fromma i Foucaulta: oba autora opisuju svojevrsni bijeg pojedinca prema institucijama moći. Bilo da su te institucije for...
Hrčak ID: 224040


hrv Epistemologija roda i seksualnosti: ogled iz socijalne i feminističke epistemologije
eng Epistemology of Gender and Sexuality: Essay in Social and Feminist Epistemology
Lučić, Krunoslav
Diskrepancija Vol. 9, No. 13, 2008
Rad predstavlja pokušaj razrade problematike socijalne uvjetovanosti koncepata znanja o seksualnosti i rodu, i to napose u okvirima disciplina socijalne te feminističke epistemologije. Problematizirajući jednu od čvorišnih točaka socijalne epistemologije – problem svjedočanstva, pokušava se iznaći konvergentne točke feminističke epistemologije s ostalim kritičkim pristupima klasičnoj, individualističkoj epistemologiji. U tom se horizontu pokušava artikulirati i primijeniti Foucaultove i Butlerine teze o diskurzivno proizvodećim konceptima znanj...
Hrčak ID: 21776


hrv Subjekt neoliberalnoga samoupravljanja: prilog antropologiji kurikularne reforme
eng Subject of Neoliberal Self-Governing: A Contribution to an Anthropology of Curricular Reform
Lukić, Atila; Maslov, Gordan
Društvena istraživanja Vol. 27, No. 2, 2018
Zaobilazeći uobičajene i međusobno uvjetujuće izjave o nužnosti reforme školstva i kontroverze o političkim uvjetima njezine provedbe, ovaj će se rad usredotočiti na kritičku analizu teksta same reforme. Analizirajući dijelove reforme s naglaskom na prijedlogu nacionalnoga kurikuluma međupredmetnih tema (NKMT), naš je zadatak upozoriti na diskurse o pojedincu, riziku, odabiru i odgovornosti koji tvore određeni antropološki model. Drugim riječima, pitanje koje ćemo postaviti jest: kakvog pojedinca, prema prijedlogu reforme, obrazovni sus...
Hrčak ID: 202686


hrv Treba li braniti društvo? Foucault, rat i metafore prema kojima živimo
fre Faut-il défendre la société ? Foucault, la guerre et les métaphores selon lesquelles nous vivons
Petković, Krešimir
Filozofska istraživanja Vol. 36, No. 4, 2016
Prinos se bavi istraživanjem korištenja pojma rata u djelu Michela Foucaulta. Obrćući poznatu Clausewitzovu izjavu o ratu kao nastavku politike drugim sredstvima, Foucault je kroz 1970-e godine na ambivalentan način govorio o politici kao nastavku rata drugim sredstvima. U analizi društvenih odnosa kao odnosa moći, obilato se služio ratnim metaforama poput strategija i taktika, povremeno koristeći ratno pojmovlje bez metaforičkog odmaka, kasnije se distancirajući od njega kao od specifičnog povijesnog diskursa koji retrospektivno podliježe anal...
Hrčak ID: 180134


hrv Pitanje o prosvjetiteljstvu: Foucault i kritika modernosti
eng A Question on Enlightenment: Foucault and the Critique of Modernity
Paić, Žarko
Studia lexicographica Vol. 7, No. 2(13), 2013
Tekst nastoji izložiti Foucaultovo razumijevanje prosvjetiteljstva i kritiku modernosti. Humanističke znanosti modernoga doba konstituiraju se, prema Foucaultu, kao veza moći i znanja. Svi pojmovi toga odnosa u njegovu djelu zadobivaju deskriptivno značenje i »normiraju« adašnjost kao dispozitiv rada, života i jezika kroz disciplinu, normalizaciju, biopolitiku. Ono što povezuje povijest (arheologiju znanja), znanje o događanju u aktualnosti (genealogiju moći) sa subjektom (hermeneutika sebstva) jest događaj slobode modernoga svijeta. Slobodu n...
Hrčak ID: 133902


hrv Samorefleksija geoepistemologije
eng A Self-Reflection of Geo-Epistemology
Marinković, Dušan; Ristić, Dušan
Autori u ovom osvrtu samorecenziraju tekst o Foucaultovoj dvorani ogledala u kojemu nastoje razviti projekt fukoovske geoepistemologije. Najprije propituju sam postupak samorecenziranja kroz problematizaciju teksta kao predmeta analize i značenja samog postupka prepoznajući u njemu obrazac priznanja koji je Foucault utvrdio kao tipičan za zapadnu civilizaciju. Nakon što su prihvatili izazov samokritike, autori svoj povratak problemskom području geoepistemologije i pojmu triedra kao analitičkog oruđa izvode najprije na razini kritike teorijsko-m...
Hrčak ID: 286152