Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima
GIS 144

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Izrada karte rizika od pojave klizišta primjenom Gis tehnologije – primjer općine Bednja, Hrvatska
eng The Landslide Risk Map Preparation Using Gis Technology – an Example of the Bednja Municipality, Croatia
Počekal, Nikola; Loborec, Jelena; Meaški, Hrvoje
Na području općine Bednja nalazi se veliki broj klizišta, potencijalnih klizišta, odnosno nestabilnih padina, koja su kroz duže vremensko razdoblje istraživana i dijelom sanirana. Osnovni cilj rada je pomoću GIS tehnologije, preklapanjem različitih prostornih podataka, pokušati predvidjeti potencijalno najugroženije zone u kojima se klizišta mogu pojaviti. Kod razvoja GIS modela određivanja zona rizika od pojave klizišta korištene su slijedeće podloge: nagib terena, geološka građa terena, dreniranost tla i srednja godišnja količina padalina, ka...
Hrčak ID: 162336


hrv Marginalnost kao znanstveno-istraživačka tema u geografiji - s osvrtom na Međimurje
eng Marginality as topic of scientific research in geography – with overview of Međimurje
Horvat, Zlatko; Toskić, Aleksandra
Podravina Vol. 16, No. 32, 2017
Marginalnost je izuzetno kompleksna, ali i dinamična kategorija te se znanstvenici koji se bave istraživanjem tog fenomena slažu da nema jednostavne i univerzalne definicije što je, ili što bi trebalo biti marginalnost. Kakav značaj se daje istraživanju ovog pojma govori i činjenica da je Međunarodna geografska unija formirala posebnu komisiju koja se bavi geografskom marginalnošću. Na početku ovog rada ukratko ćemo opisati i dati svoje viđenje fenomena marginalnost kao i pojmove vezane uz marginalnost. U drugom dijelu rada ćemo analitički razm...
Hrčak ID: 192410


hrv WEB GIS – od ideje do realizacije
eng Understanding and creating WEB GIS
Tatarević, Vedran
Ekscentar Vol. , No. 9, 2007
Opis sustava koji koriste vektorske i rasterske podatke i analiza WEB GIS aplikacija vektorskih podataka.
Hrčak ID: 12475


hrv GIS arheološkog lokaliteta Crikvenica –"Igralište"
eng GIS of the Crikvenica –"Igralište" Archaeological Site
Malarić, Iva; Gašparović, Mateo
Kartografija i geoinformacije Vol. 7, No. 10, 2008
U proteklih nekoliko godina obavljaju se u Crikvenici arheološka istraživanja. Na lokalitetu uz pomoćno nogometno igralište pronađeni su ostaci keramičarskih peći te naznake zidova keramičarske radionice kao i velika količina ostataka uporabne i građevinske keramike. Time su potvrđene pretpostavke o postojanju većega radioničkog sklopa. Nadalje, učvršćuje se i pretpostavka da je upravo na tom mjestu bilo rimsko naselje Ad turres, koje je ucrtano na poz-natoj Tabuli Peutingeriani. U radu je detaljno opisano kreiranje GIS-a tog arheološkog lokali...
Hrčak ID: 33341


hrv Kartografsko-povijesne analize regulacije potoka Medveščaka i Quantum GIS
eng Cartographic-Historical Analyses of the Medveščak Stream Regulation and Quantum GIS
Kljajić, Ivka; Mikulec, San
Kartografija i geoinformacije Vol. 12, No. 19, 2013
Potok Medveščak imao je u prošlosti veliku ulogu u gospodarskom razvoju grada Zagreba. Voda iz potoka i njegova pritoka, umjetnoga mlinskoga kanala Pretoke (Melinski potok), stoljećima je služila za pogon mlinova, kupališta, manufakturnih i industrijskih objekata. Neregulirani tok potoka zbog učestalih poplava i ljetnih suša bio je problem u radu tih objekata te se nametnula potreba za njegovim premještanjem u novo, dijelom nadsvedeno korito. Regulacija potoka utjecala je na zatvaranje mnogih objekata i promjenu okoliša te razvoj modernoga grad...
Hrčak ID: 106487


hrv TEHNIČKI I TEHNOLOŠKI ČIMBENICI GNOJIDBE PRIMJENOM GIS TEHNOLOGIJE U POLJOPRIVREDI
eng TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL FACTORS IN FERTILIZATION USING GIS TECHNOLOGY IN AGRICULTURE
Zimmer, Domagoj; Jurišić, Mladen; Plaščak, Ivan; Barač, Željko
Agronomski glasnik Vol. 78, No. 1, 2016
Cilj uvođenja precizne gnojidbe je racionalizirati primjenu gnojiva. Korištenjem precizne poljoprivrede smanjuju se troškovi i povećava učinkovitost gnojidbe. Uporabom GIS tehnologije omogućuje se doziranje određene količine gnojiva koja je stvarno potrebna na točno određenom dijelu proizvodne površine. Precizna gnojidba je suvremena tehnika gnojidbe gdje se točno prema uzorcima tla određuje potrebna količina gnojiva za određeni dio poljoprivredne površine. Uzimanje uzoraka tla obavlja se sondom Nietfeld Duoprob. Prije uzimanja uzoraka potrebno...
Hrčak ID: 169578


hrv GIS analiza ugroženosti padina klizištima u području Grada Lepoglave
eng GIS analysis of landslide susceptible areas and slope failure in the town of Lepoglava
Loparić, Ivan; Pahernik, Mladen
Acta Geographica Croatica Vol. 38., No. 1., 2011
Klizišta su, uz poplave i potrese, najčešće prirodne katastrofe u Hrvatskoj. Zbog toga što uzrokuju velike ekonomske i socijalne gubitke, vrijedi ih na vrijeme prepoznati i po mogućnosti spriječiti njihov nastanak. U radu je temeljem GIS analize izrađen sloj s defi niranim razredima ugroženosti padina potencijalnim klizištima na prostoru Grada Lepoglave. U analizu su uključeni čimbenici koji su definirani kao uzročnici klizanja, tj. oni koji su uzrokovali postojeća klizišta. To su morfometrijski čimbenici određeni nagibom i ekspozicijom padine,...
Hrčak ID: 84636


hrv Analize vidljivosti u prapovijesnom krajoliku Velebita
eng Viewshed Analyses in the Prehistoric Velebit Landscapes
Glavaš, Vedrana
Archaeologia Adriatica Vol. 8, No. 1, 2014
U radu autorica razmatra značenje vidljivosti u prapovijesnom krajoliku na prostoru sjevernog i srednjeg Velebita. Posebna pozornost posvećena je lokalitetima koji se u literaturi navode kao središnja naselja zajednica (gradine Kuk u Senju, Gradina u Svetom Jurju i Drvišica u Karlobagu) i njihovim pozicijama u vizualnom krajoliku. Budući da je u dosadašnjoj literaturi istican strateški značaj ovih pozicija, autorica istražuje mogućnosti njihove vizualne kontrole krajolika i nadzora nad plovidbom, ekonomski iskoristivim površinama te nadzorom na...
Hrčak ID: 171639


hrv Stapanje GIS-a i društvenih medija
Frančula, Nedjeljko
Geodetski list Vol. 68 (91), No. 1, 2014
Stapanje GIS-a i društvenih medija omogućuje po prvi puta ostvarenje vizije GIS za sve u stvarnom vremenu. To pruža neviđenu mogućnost boljeg razumijevanja prostorne dinamike ljudskog ponašanja i duštvene transformacije, ali za postizanje tog cilja potrebni su bolji alati za studij prostorne dinamike. Sažeti prikaz citiranog članka o toj problematici.
Hrčak ID: 285967


hrv OpenTopography: High-Resolution Topography Data and Tools
Mićunović, Marin
Geografski horizont Vol. 67., No. 1., 2021
Hrčak ID: 270706