Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

eng GDPR –Impact of General Data Protection Regulation on Digital Marketing
Parlov, Natalija; Sičaja, Željko; Katulić, Tihomir
Annals of Disaster Risk Sciences Vol. 1, No. 2, 2018
<p>Due to the rapid development of technology, in the last ten years digital marketing has given rise to sophisticated automated models for successfully affecting the behaviour of consumers whose fundamental rights, such as the right to privacy and the right to the protection of personal data, have often been violated because of the discrepancy between the regulations and the actual use of personal data.</p> <p>The possibility of targeting has been brought to an enviable level – a precise targeting of an identified individual and his or her pe...
Hrčak ID: 212766


eng Before and after enforcement of GDPR: Personal data protection requests received by Croatian Personal Data Protection Agency from academic and research institutions
Puljak, Livia; Mladinić, Anamarija; Iphofen, Ron; Koporc, Zvonimir
Biochemia Medica Vol. 30, No. 3, 2020
Introduction: The European Union’s (EU) General Data Protection Regulation (GDPR) was put in force on 25th May 2018. It is not known how many personal data protection requests the national authority in Croatia had received before and after GDPR, and how many of those were related to research. Materials and methods: We obtained data from the Croatian Personal Data Protection Agency (CPDPA) about requests/complaints related to personal data protection that were received specifically from academic/research institutions, specifically the number...
Hrčak ID: 244717


hrv UTJECAJ OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA NA MARKETINŠKE AKTIVNOSTI BANAKA
eng THE INFLUENCE OF GENERAL DATA PROTECTION REGULATION ON MARKETING ACTIVITIES IN BANKS
Dvorski Lacković, Ivana; Kovšca, Vladimir; Lacković Vincek, Zrinka
CroDiM Vol. 2, No. 1, 2019
Opća uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) utječe na sve segmente poslovanja banaka, ali upravo najveći utjecaj očituje se na marketing banaka, u smislu odnosa s klijentima, korištenja digitalnih tehnologija i društvenih medija te upravljanje reputacijskim rizikom. S obzirom na striktnost same Uredbe, vezanu uz potencijalnu penalizaciju strana koje se ne pridržavaju odredbi Uredbe, za banke je od ključne važnosti da adekvatno primjenjuju Uredbu. Njena implementacija i primjena iziskuju ljudske i materijalne resur...
Hrčak ID: 234548


eng Implementation of the General Data Protection Regulation in companies in the Republic of Croatia
Starčević, Krešimir; Crnković, Boris; Glavaš, Jerko
Ekonomski vjesnik Vol. 31, No. 1, 2018
This paper deals with the current issue of protecting individuals regarding the processing of their personal data and the free movement of such data. As this matter is also regulated by the European Union legislation, the paper describes and analyzes the scope, implications, methods and tools for applying the new EU regulation adopted on 27 April 2016 by the Parliament and the Council of the European Union. The subject matter is the Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and...
Hrčak ID: 202007


hrv Videonadzor na radnom mjestu prema hrvatskom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
eng Video Surveillance in the Workplace Under the Croatian Act on Implementation of the General Data Protection Regulation
Gumzej, Nina; Dragičević, Dražen
U radu autori kritički ocjenjuju zakonodavstvo i praksu u Republici Hrvatskoj o temi videonadzora na radnom mjestu, a posebno se usredotočuju na nedavno usvojen Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. U tom se aktu, naime, utvrđuje više pravila o obradi osobnih podataka putem videonadzornih sustava te najviše upravne novčane kazne za slučaj kršenja pojedinih ondje navedenih pravila. Osim novih odredbi o videonadzoru radnih prostorija, u radu se detaljno ispituju nova opća pravila o obradi osobnih podataka putem videonadzora te poveza...
Hrčak ID: 222626


hrv IMPLEMENTACIJA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA PRI EU: PRELIMINARNA ANALIZA AKTUALNIH ISTRAŽIVAČKIH NAPORA I IZAZOVA
eng EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION IMPLEMENTATION: PRELIMINARY ANALYSIS OF RECENT RESEARCH EFFORTS AND CHALLENGES
Biloš, Antun; Turkalj, Davorin; Kelić, Ivan
CroDiM Vol. 2, No. 1, 2019
Stara europska Direktiva o zaštiti podataka (Directive 95/46/EC) je 25. svibnja 2018. zamijenjena s novom Općom uredbom o zaštiti podataka (General data protection directive, GDPR). GDPR je jedna od recentnijih inicijativa u kontinuiranom globalnom prepoznavanju značaja osobnih informacija i privatnosti. Nova regulativa primjenjuje se na subjekte koji kontroliraju i procesuiraju osobne podatke. Od subjekata koji kontroliraju podatke se očekuje pridržavanje strogim standardima i procedurama pri prikupljanju, čuvanju, distribuiranju I obradi osob...
Hrčak ID: 234528


eng Is the Essential Facilities Doctrine Fit for Access to Data Cases? The Data Protection Aspect
Dacar, Rok
Personal data can be of great economic value for companies as it is an essential input for the offering of a wide array of services. One way for a company to obtain access to essential personal data controlled by another company is by demanding mandatory access on the grounds of the essential facilities doctrine. Such access, however, can violate the right to the protection of personal data of the data subjects if it is not based on one of the legitimate grounds for the processing of personal data set by the GDPR. Two of these grounds are espec...
Hrčak ID: 291241


hrv ZAŠTITA POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA U ANALIZI ODABRANE PRAKSE SUDA EUROPSKE UNIJE
eng PROTECTION OF INDIVIDUALS REGARDING PERSONAL DATA PROCESSING - THE ANALYSIS OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION CASE-LAW SELECTION
Blažević, Mihaela; Filipović, Samanta
Paragraf Vol. 4, No. 1., 2020
Cilj je ovoga rada kroz analizu problemskih pitanja odabranih presuda Suda Europske unije iznijeti tematiku zaštite osobnih podataka uz prikaz relevantnih odredbi mjerodavnog prava. Nadalje, isticanje i naglašavanje važnosti ovog područja uz prikaz prakse Suda Europske unije koji se sada više nego ikada susreće s problemima koje zaštita osobnih podataka nosi. Velik broj građana nije ni svjestan neovlaštenog zadiranja u njihovu privatnost, točnije obrade njihovih osobnih podataka bez davanja suglasnosti. U radu će biti prikazane tri novije presu...
Hrčak ID: 241264


eng Relationship between the interests of the individuals and the right of erasure of personal data
hrv Povezanost interesa pojedinaca i pravo na brisanje osobnih podataka
Protrka, Nikola; Godanj, Kristina
Policija i sigurnost Vol. 30, No. 4/2021., 2021
The subject of this article is an aspect of personal data protection, the data subject’s right of erasure, or respectively the „right to be forgotten“. The rights of the data subjects concerning the protection of personal data have been more clearly defned. One of the most important of those rights is the right of erasure, resulting in reafrmation and strengthening of the active role of the subject in all phases of personal data processing. Besides outlining and commenting on the conditions required in order to consume this right, the arti...
Hrčak ID: 272265


hrv IZAZOVI PRAVNOG UREĐENJA UPOTREBE OSOBNIH PODATAKA IZ GENSKIH TESTOVA U SVRHU OSIGURANJA
eng THE CHALLANGES OF REGULATING THE USE OF PERSONAL DATA FROM GENETIC TESTS FOR INSURANCE PURPOSES
Bukovac Puvača, Maja; Bealnić, Loris
Pravni vjesnik Vol. 37, No. 3-4, 2021
U radu se obrađuje problem korištenja genskih testova u svrhu osiguranja. Nakon uvodnog izlaganja u radu se prikazuju razni međunarodni i europski pravni izvori koji se odnose na zaštitu osobnih podataka općenito, pa tako i onih iz genskih testova. Potom se opisuju različita rješenja u poredbenom pravu glede korištenja podataka iz genskih testova u svrhu osiguranja. U jednima je naglašena apsolutna zabrana korištenja genskih testova u svrhu osiguranja (Francuska, Austrija, Portugal, Hrvatska), a u drugima liberalniji pristup pod određenim pretp...
Hrčak ID: 269534