Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Đakovo i Đakovština na stranicama Glasa Slavonije 1945. - 1952. godine
Bijelić, Borislav
Zbornik Muzeja Đakovštine Vol. 14, No. 1, 2019
Od završetka Drugog svjetskog rata, pa sve do početka izlaženja Đakovačkih novina u veljači 1953. godine, Đakovo nije imalo svoje novine. Samo kraće vrijeme, od kraja 1945. godine pa do lipnja 1946. godine, izlazio je tjednik Đakovština, dok Istina i Službeni glas zapravo i nisu bile novine u današnjem smislu te riječi. O događanjima u Đakovu i Đakovštini informacije su se mogle pročitati gotovo isključivo na stranicama Glasa Slavonije. U ovom radu autor pokušava dati presjek onoga što je u Glasu Slavonije napisano o Đakovu i Đakovštini od 1945...
Hrčak ID: 231594


hrv Marketing Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek kroz prisutnost u Glasu Slavonije u razdoblju od 2000. do 2018.
eng Marketing of the City and University Library Osijek through the presence in “Glas Slavonije” during the period from 2000 to 2018
Diklić, Jelena; Lukačević, Srđan; Petr Balog, Kornelija
Knjižničarstvo Vol. 22, No. 1-2, 2018
Rad govori o značaju neprofitnoga marketinga te marketinškim alatima kojima se narodna knjižnica može služiti kako bi se što bolje prezentirala u lokalnoj zajednici. Govori i o značaju narodne knjižnice te njezinoj prisutnosti u lokalnoj zajednici. Narodne knjižnice igraju značajnu ulogu u informiranju, obrazovanju svojih građana, no i u kreativnome razvoju svih članova društva. One su i mjesta zabave gdje bi svaki korisnik trebao, u skladu sa svojim potrebama, moći pronaći sve informacije koje su mu potrebne. Naposljetku je prikazano i istraži...
Hrčak ID: 239619


hrv Izvještaji iz "Balvanije": imagološka artikulacija pobune Srba u Hrvatskoj u "Slobodnoj Dalmaciji" i "Glasu Slavonije"
eng Reports from "Balvanija": imagologic articulation of rebellion of Croatian Serbs in "Slobodna Dalmacija" and "Glas Slavonije"
Drača, Vinko
Tragovi Vol. 4, No. 1, 2021
Članak nudi imagološku analizu izvještavanja o pobuni Srba u Hrvatskoj u dva regionalno snažna dnevna lista: Slobodnoj Dalmaciji i Glasu Slavonije tijekom 1990. i 1991. godine. Izvještavanje i komentiranje samih početaka ratnih zbivanja u dnevnom tisku promatra se kroz tri česta i zastupljena skupa imagema preko koje se percipiralo Srbe u Hrvatskoj: imagem “Balkana” i “Europe” kao semantički suprotstavljenih pojmova kroz koje se percipiralo Srbe i Hrvate, imageme “hajdučiji” i “razbojništvu” i narativ o “zavjeraštvu”. Svi navedeni imagemi evoci...
Hrčak ID: 257296


hrv Jezik osječkih novina: Branislav i Glas Slavonije
Krušelj, Kristina; Mirošničenko, Ivana
Hrvatistika Vol. 7., No. 7., 2014
U radu se daje kratak pregled povijesnog razvoja novinstva i tiska u Osijeku. Bavi se analizom jezičnih značajki Branislava kao prvog osječkog lista na hrvatskome jeziku te Glasa Slavonije kao jedinog suvremenog lista slavonsko-baranjskog prostora. Analiza se sastoji od opisivanja strukture dvaju listova, prikaza oglašavanja u listovima te isticanja samih jezičnih značajki – jezičnih obilježja zagrebačke filološke škole u Branislavu te značajki publicističkog funkcionalnog stila u Glasu Slavonije.
Hrčak ID: 134921


eng THE ROLE OF THE MEDIA IN SHAPING AND PROPAGATING MAY DAY RITUALS: AN EXAMPLE OF GLAS SLAVONIJE, NEWSPAPER FROM OSIJEK (1945-1950)
Josipović Batorek, Slađana; Kezić, Valentina
Review of Croatian History Vol. XVII, No. 1, 2021
The Communist Party of Yugoslavia’s (CPY) rise to power in 1945 was followed by a period of fundamental socio-political changes that encompassed all aspects of life. In order to establish a complete political and ideological authority, the government attempted to suppress all elements which, in their view, were not aligned with the doctrine of the Communist Party. As a result, everything that was perceived as remnants of the old socio-political order was marginalised, such as religion, tradition and customs. Moreover, reinterpretation of the pa...
Hrčak ID: 265827


hrv Analiza medija u Slavoniji i Baranji za vrijeme i nakon Hrvatskog proljeća
eng Media Analysis in Slavonia and Baranja during and after the Croatian Spring
Lacković, Krešimir
Podravina Vol. 21, No. 41, 2022
Tema rada biti će analiza medija u Slavoniji i Baranji za vrijeme i nakon Hrvatskog proljeća, kako su se procesi reflektirali na praćenje lokalnih medija u istočnoj Hrvatskoj odnosno kakve su bile promjene u praćenju događaja i uređivačkoj politici za vrijeme Hrvatskog proljeća i nakon njegovog završetka. Analizirat ćemo članke objavljene u dnevnom listu Glasu Slavonije od siječnja 1970. godine i održavanja 10. sjednice CK SK Hrvatske pa do sredine 1972. godine odnosno nakon sjednice u Karađorđevu, krajem studeno ga i početkom prosinca 1971. go...
Hrčak ID: 280499