Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima
EU 60

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini
2019 330
2018 307
2013 306
2017 299
2011 298
2012 297
2016 296
2010 290
2015 289
2014 255

hrv DJELOVANJE HRVATSKE SELJAČKE ZAŠTITE NA SAMOBORSKOM PODRUČJU ZA VRIJEME BANOVINE HRVATSKE, 1939. - 1941.
eng HRVATSKA SELJAČKA ZAŠTITA (CROATIAN PEASANT DEFENCE) ACTIVITIES IN THE SAMOBOR AREA DURING THE BANOVINA HRVATSKA PERIOD (1939 – 1941)
Vojak, Danijel
Kaj Vol. 51 (240), No. 1-2 (350-351), 2018
Hrvatska seljačka stranka (HSS) predvođena Vladkom Mačekom u 1930-im nametnula se na hrvatskim područjima u Kraljevini Jugoslaviji kao njezin politički lider. Jedno od njenih političkih uporišta ("tvrđava") zasigurno je bilo područje samoborskog kotara, gdje su njezini politički protivnici bili sasvim potisnuti. HSS-ovo političko djelovanje bilo je kroz posebne organizacije (poput Gospodarske sloge i Seljačke sloge), usmjereno na promicanje gospodarskog i društvenog (obrazovnog) razvoja hrvatskog naroda. No, kako bi vodstvo HSS-a moglo šire pol...
Hrčak ID: 204966


hrv Drugi međunarodni simpozij o crkvenoj povijesti u Hrvata
Matanić, A.J.
Crkva u svijetu Vol. 20, No. 4, 1985
Hrčak ID: 89785


hrv Pogledi hrvatskih intelektualaca u emigraciji na hrvatsko pitanje u Jugoslaviji od 1980. do 1990. na primjeru Hrvatske revije i Nove Hrvatske
eng The Perspective of Croatian Intellectuals Abroad on The Croatian Question in Yugoslavia from 1980 to 1990 on the Example of Hrvatska revija and Nova Hrvatska
Bačko, Matea
Pro tempore Vol. , No. 14, 2019
U radu autorica na temelju recentne znanstvene literature i dvaju emigrantskih časopisa, Hrvatske revije i Nove Hrvatske, analizira događaje u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, odnosno Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Period obuhvaća razdoblje od Titove smrti 1980., do početka osamostaljenja suverene Republike Hrvatske 1990. Povijesne događaje od 1980. do 1990. pratimo usporedno s člancima pisanim u tom razdoblju, zbog čega je moguć uvid u stavove i mišljenja autora članaka. Izneseni su stavovi časopisa i njihovih suradnik...
Hrčak ID: 232392


hrv Vladko Maček i Hrvatska seljačka zaštita u Kraljevini Jugoslaviji
Ramet, Sabrina P.
Časopis za suvremenu povijest Vol. 43, No. 1, 2011
U razdoblju od 1936. do 1941. HSS je, na čelu s Vladkom Mačekom, razvio dvije poluvojne organizacije, Hrvatsku seljačku zaštitu i Hrvatsku građansku zaštitu. Seljačka zaštita trebala je zaštititi hrvatske seljake od napada srpskih četnika, kao i komunista. Istodobno je njezino djelovanje i simptom bezakonja koje je vladalo u Kraljevini Jugoslaviji. Zaštita je istodobno bila i dio Mačekovih napora da suzbije utjecaj Ustaškoga pokreta.
Hrčak ID: 67519


hrv “Posavska Hrvatska” o Brodu krajem 19. stoljeća
ger Die Stadt Brod in „Posavska Hrvatska“ Ende des 19. Jahrhunderts
Artuković, Mato
Scrinia Slavonica Vol. 2, No. 1, 2002
U radu se predstavlja “Posavska Hrvatska” kao izvor za modernizaciju te kulturni i zabavni život grada. Konstatira se već poznata činjenica da se Brod na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće počeo prometati u moderan grad nakon stoljeća u kojima je bio žrtva svojega strateškog položaja i značenja. U ovo vrijeme Brod stvara institucije kojima preuzima funkcije središta gospodarskog, upravnog, kulturnog, političkog, zdravstvenog i prosvjetnog života širokog prostora koji mu gravitira. Bogati društveni i zabavni život plod je organizacijskih napora mno...
Hrčak ID: 9272


hrv Značaj hrvatske države u doba narodnih vladara
Nagy, Josip
Crkva u svijetu Vol. 11, No. 3, 1976
Hrčak ID: 91218


hrv »Katolička Crkva među Hrvatima«
Kovačić, Slavko
Crkva u svijetu Vol. 8, No. 4, 1973
Prikaz knjige Dr. J. Buturca — Dr. A. Ivandija, Povijest Katoličke Crkve među Hrvatima, izdalo Hrv. knjiž. društvo sv. Ćirila i Metoda (Zagreb 1973), str. 380, 16. listova fotosa i 5 karata.
Hrčak ID: 92167


hrv Katalogizacija i kategorizacija hrvatskih Marijinih svetišta
Bezić, Srećko
Crkva u svijetu Vol. 11, No. 4, 1976
Hrčak ID: 91234


hrv „Hrvatsko pitanje je riješeno!“ Česi od uspostave Banovine Hrvatske do Nezavisne Države Hrvatske (1939. – 1941.)
Dugački, Vlatka
Zbornik Janković Vol. II, No. 2, 2017
U radu se analiziraju stajališta češke manjine prema ključnim političkim događajima u razdoblju od osnutka Banovine Hrvatske (1939.) do uspostave Nezavisne Države Hrvatske (1941.), ali i s kojim su se problemima suočavali te na koji način i s kakvim uspjehom su ih rješavali. Također se želi ukazati koje su bile stvarne manjinske želje i potrebe, na koji način su se izražavale i čemu se stremilo.
Hrčak ID: 185713


hrv Prilozi za biografiju Ivana Pernara (1889.-1967.)
Petrić, Hrvoje
Zbornik Janković Vol. II, No. 2, 2017
U radu se prikazuju odabrani aspekti djelovanja istaknutog HSS-ovog političara Ivana Pernara od njegovog ulaska u politiku do smrti. Autor pokušava povezati ranije poznate spoznaje o Ivanu Pernaru dobivene iz literature s činjenicama iz objavljenih i neobjavljenih izvora. Kako je o djelovanju Ivanu Pernaru ovim radom rekonstruiran tek dio podataka, nužno je upozoriti na potrebu daljnjih istraživanja.
Hrčak ID: 185715