Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Ratni mortalitet u 105. brigadi Hrvatske vojske
eng War mortality in the 105th brigade of the Croatian army
Habek, Dubravko
Medicinski vjesnik Vol. 25, No. (3-4), 1993
Ukupni ratni mortalitet jedne brigade Hrvatske vojske iznosi 2,16%, dok se u modernim ratovima kreće od 1,8 do 4,1% (primjerice Folklandski rat 3,7%). Uzroci smrti su najčešće strijelne povrede (58,46%), napose glave, potom eksplozivne rane (20,003%), te nesretni slučajevi (15,38%). Smrti su nastupile trenutno u 90,76%, tj. na samoj crti bojišnice. Nije zabilježen niti jedan slučaj smrti tijekom trijaže, obrade i evakuacije.
Hrčak ID: 194801


hrv Ustrojavanje i raspad teritorijalne obrane Srpske autonomne oblasti (SAO) Zapadne Slavonije 1991. godine
eng Founding and fall of the territorial defense of the Serbian Autonomous Region of Western Slavonia in 1991
Raguž, Jakša
Zbornik Janković Vol. I, No. 1, 2016
Cilj članka je prikazati osnovnu strukturu Teritorijalne obrane (TO) Srpske autonomne oblasti (SAO) Zapadne Slavonije tijekom 1991. godine i okolnosti njezina nestanka krajem te godine.
Hrčak ID: 152099


hrv Organizacija rada zdravstva Hrvatske vojske na istočnoslavonskom bojištu tijekom rata u Hrvatskoj, 1991./92. godine.
eng Formation and organization of military medical service at the eastern Slavonia front in the 1991/92 war in Croatia
Puntarić, Dinko; Prgomet, Drago; Soldo, Silva
Medicinski vjesnik Vol. 29, No. (1-2), 1997
Analiziran je rad zdravstvene djelatnosti HV Zbornog područja Osijek, u periodu od 01. 07. 1991. do 01. 09. 1993. godine. Kao i cijela HV, vojno zdravstvo osnovano je tijekom rata, jer u okviru tadašnje Jugoslavije Hrvatska nije mogla imati vlastitu vojsku, dakle ni sanitetsko osiguranje. U početku je, stoga, taj posao preuzelo civilno zdravstvo. Isto je obavljano putem mobilnih kirurških ekipa, odnosno oponašanjem rada civilne službe hitne pomoći. Postojao je čitav niz objektivnih poteškoća, kao što su nedostatak opreme, školovanog vojnosanite...
Hrčak ID: 192438


hrv Demografija Hrvatske - aktualni demografski procesi
eng Demographic Situation in Croatia – Current Demographic Processes
Živić, Dražen
Diacovensia Vol. 13, No. 1, 2005
U ovome su prilogu, na temelju dostupne statističke građe i relevantne literature, procijenjeni demografski gubitci Hrvatske vojske tijekom Domovinskoga rata i u poraću. Utvrđeno je da je poginulo, ubijeno i umrlo zbog posljedica rata (ranjavanja, bolesti, suicida i drugih razloga) 8.147 hrvatskih branitelja te da se zatočenim/nestalim osobama, prema stanju iz listopada 2002. godine, još uvijek smatrao 521 branitelj. To znači da se demografski gubitci Hrvatske vojske mogu procijeniti na najmanje 8.668 vojnika. Struktura tih demografskih gubitak...
Hrčak ID: 40157


hrv Psihički poremećaji u ambulantno liječenih hrvatskih vojnika na istočnoslavonskom bojištu
eng Mental disorders of Croatian soliders in outpatient treatment at east-slavonian battlefield
Filaković, Pavo; Barkić, Jelena; Mandić, Nikola
Medicinski vjesnik Vol. 24, No. (1-2), 1992
Osijek je bio više od 8 mjeseci pod opsadom srpske armije. Rubni dijelovi Grada bijahu i fronta obrane Hrvatske. Autori su radeći u ambulanti za Hrvatsku vojsku nailazili na niz očekivanih i neočekivanih poteškoća, počevši od dvojbe oko mjesta pružanja psihiloško psihijatrijske skrbi i dosljednosti u primjeni načela psihijatrijske ratne doktrine do problema s relativno velikim brojem vojnika koji su i prije rata imali psihičke smetnje. Ovo posljednje odredilo je i njihov nešto elastičniji terapijski pristup dijelu oboljelih. Autori na osnovi uz...
Hrčak ID: 195343


hrv “Slučaj” Logorište
Marijan, Davor
Časopis za suvremenu povijest Vol. 43, No. 2, 2011
Tema rada je proboj mješovite posade Jugoslavenske narodne armije i pobunjenih Srba iz vojarne “Stjepan Milašinčić-Šiljo” koja se nalazila u karlovačkom prigradskom naselju Logorište. Vojarna je od sredine rujna 1991. bila okružena hrvatskim snagama iz sastava 110. brigade Hrvatske vojske, snagama Narodne zaštite, a povremeno i drugim naoružanim sastavima hrvatskih oružanih snaga i policije. Nakon duže pripreme i pojačavanja snaga s područja Vojnića, posada se probila iz okruženja u razdoblju od 4. do 6. studenoga 1991. kroz zone obrane 110. br...
Hrčak ID: 74013


hrv Uspomene brigadira Ivana Plasaja, zamjenika zapovjednika II. operativne zone Bjelovar, iz Domovinskog rata iz 1991. godine
eng Memories from the Homeland War 1991 by Brigadier Ivan Plasaj, Deputy Commander of the Bjelovar Operational Zone
Karaula, Željko
U članku se prikazuju memoari zamjenika zapovjednika II. operativne zone Bjelovar brigadira Ivana Plasaja o događajima iz Domovinskog rata 1991. godine. Memoari su obrađeni znanstvenim kritičkim aparatom s prigodnim uvodom u biografiju Ivana Plasaja i osnivanje II. operativne zone Bjelovar tijekom Domovinskog rata.
Hrčak ID: 269659


hrv POVJERENJE JAVNOSTI U HRVATSKU VOJSKU
eng PUBLIC TRUST IN CROATIAN ARMY
Peručić, Doris; Ružić, Marija
Povjerenje u nacionalne institucije jedan je od ključnih elemenata u djelovanju institucija Republike Hrvatske. Hrvatska vojska kao institucija jamac je sigurnosti Republike Hrvatske i svih građana i uživa povjerenje javnosti od osnutka, kada je pokazala snagu i odlučnost u Domovinskom ratu, i u mirnodopskim uvjetima. U radu se istražuje razina povjerenja hrvatskih građana u vojsku u odnosu na druge institucije i ispituje se povezanost povjerenja i razumijevanja sustava i zadovoljstva građana djelovanjem Oružanih snaga Republike Hrvatske. Rad s...
Hrčak ID: 274493


hrv HRVATSKA VOJSKA KAO ČIMBENIK DRUŠTVENOG RAZVITKA – MIŠLJENJA HRVATSKE JAVNOSTI
eng The Croatian Military as a Factor of Social Development – Opinions of the Croatian Public
ger Die kroatischen Streitkräfte als Faktor gesellschaftlicher Entwicklung – Die kroatische öffentliche Meinung
ROGIĆ, Ivan; MIŠETIĆ, Anka; SMERIĆ, Tomislav
Društvena istraživanja Vol. 18, No. 3 (101), 2009
U radu se analizira uloga Hrvatske vojske kao razvojnog čimbenika. Pri tome se polazi od dosadašnjih teorijskih razmatranja i empirijskih istraživanja o društvenoj ulozi vojske, poglavito o funkcionalnoj preobrazbi suvremenih vojski. Unatoč "sektorskim" ograničenjima, vidi se da "postmoderna vojska" preuzima na sebe i nove tipove zadaća, proširujući tako one "tradicionalne". Nekoliko je specifičnih područja na kojima se i hrvatska vojska može partnerski uključiti kao razvojni akter: područje obrazovanja, gospodarskog razvitka te područj...
Hrčak ID: 38956


hrv Iz života 122. brigade Hrvatske vojske 1991.-1993.
eng From the life of the 122nd Brigade of the Croatian Army between 1991 and 1993
Miškulin, Ivica
Scrinia Slavonica Vol. 5, No. 1, 2005
U radu se, na temelju sačuvane izvorne građe i relevantne literature, govori o djelovanju 122. brigade Hrvatske vojske. Brigada je ustrojena u Ðakovu, u drugoj polovici rujna 1991., ali je njezine korijene moguće pratiti i ranije. Nakon početnog razdoblja svojevrsnog uhodavanja u vojničku svakodnevicu, brigada je postupno, tijekom listopada 1991., pristupila realizaciji bojnih zadaća na istočnoslavonskoj bojišnici. S obzirom na opću sliku toga bojišta, brigada je razmještena na pomoćnom pravcu (lijevi bok vukovarsko-vinkovačkog dijela bojišnice...
Hrčak ID: 8145