Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv (Ne)zainteresiranost mladeži za Bibliju
ger Das (nicht)Interesse der Jugend für die Bibel
Dugandžić, Ivan
Bogoslovska smotra Vol. 68, No. 1-2, 1998
Polazeći od dvojbe naznačene u zadanoj temi, autor pokušava otkriti uzroke nezainteresiranosti velikog broja današnje mladeži za Bibliju. Oni su, na jednoj strani, u pogrešnom shvaćanju Biblije, a na drugoj strani u dušama samih mladih ljudi koji su ravnodušni prema duhovnim vrijednostima uopće. Poteškoće na koje se nailazi u radu s mladima nisu metodički već egzistencijalni problem. Princip korelacije, od kojeg se dosad polazilo u vjeronaučnoj nastavi, ne potvrđuje se u životu današnjeg čovjeka. U današnjem sekulariziranom i dobrim dijelom ate...
Hrčak ID: 31773


hrv Tillichovo poimanje kristocentrične povijesti
eng Tillich’s Conception of ‘Christ-centric History’
Arbanas, Dubravko
Diacovensia Vol. 24, No. 3, 2016
Paul Tillich posebnu je pozornost posvetio protestantskoj interpretaciji povijesti kojom je želio ukazati na potrebu obnove i stvaranja jedne nove teonomije reinterpretacijom novozavjetne ideje ‘kairosa’ u kojoj je Krist ‘veliki kairos’ ili središnji događaj kojim Bog objavljuje samog sebe kao središte vremena i vrhunsko značenje povijesti. To će, nakon prvoga dijela rada o glavnim obilježjima ljudske povijesti, biti predmet njegova središnjega dijela, nakon čega ćemo u završnom dijelu našega istraživanja nastojati pokazati kako se pod utjecaje...
Hrčak ID: 167537


eng The relationship between Reverend Frane Bulić and Reverend Ivan Delalle: an analysis based on preserved correspondence
Jermelić, Ljubo; Dukić, Josip
ST-OPEN Vol. 3, No. -, 2022
Objective: To illustrate the relationship between two historians and priests, Reverend Frane Bulić and Reverend Ivan Delalle, based on a study of their correspondence archived at the library of the Catholic Faculty of Theology. Methods: Part of Revd Bulić’s legacy, preserved at the library of the Catholic Faculty of Theology at the University of Split, includes his correspondence with Revd Delalle. This comprises 43 postcards and 19 letters. Beyond the correspondence, the library also conserves Revd Bulić’s Pro memoria (refer to reference nu...
Hrčak ID: 281182


hrv Vrijeme nestajanja Sjećanje, kino i fotografija u romanu Leica format Daše Drndić
eng THE TIME OF THE DISAPPEARING MEMORY, CINEMA AND PHOTOGRAPHY IN DAŠA DRNDIĆ'S NOVEL LEICA FORMAT
Mijatović, Aleksandar
FLUMINENSIA Vol. 22, No. 1, 2010
Zaborav kao naličje pamćenja i nestajanje kao glavni mehanizam prenošenja tradicije središnje su teme romana Daše Drndić Leica format (2003). Taj se proturječan i nepomirljiv odnos zaborava i pamćenja, tradicije i njezina razaranja u romanu okuplja oko kontrapunkta pojmova fuge i leice formata. Rad polazi od tog kontrapunkta i opisuje na koji se način u romanu istražuju odnosi pripovijedanja i pamćenja, trajanja i trenutka, kretanja i nepokretnosti, prošlosti i sadašnjosti, neznanca i bližnjeg, propadanja i nestajanja, arhiva i svjedočenja, živ...
Hrčak ID: 59262