Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Proslava Dana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Petrušić, Bruno
Crkva u svijetu Vol. 50, No. 2, 2015
Hrčak ID: 141380


hrv Proslavljena deseta obljetnica i dan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu
Dukić, Josip
Crkva u svijetu Vol. 44, No. 3, 2009
Hrčak ID: 41922


hrv Fakultet
Bižaca, Nikola
Crkva u svijetu Vol. 34, No. 3, 1999
Hrčak ID: 50755


hrv Izvješće studijskog putovanja u Istru
Raič, Mateja
Spectrum Vol. 47, No. 3-4 1-2, 2014
Hrčak ID: 130014


hrv Povijesno-kulturna knjižna građa u Knjižnici Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu
Krešić, Milenko
Vrhbosnensia Vol. 24, No. 2, 2020
Uz uvod, u kojem se donosi kratak prikaz povijesti knjižnice KBF-a u Sarajevu i vnjezina knjižnog blaga, autor u radu opisuje ciljeve i ishode projekta „Povijesno-kulturna ostavština na vjerskim učilištima u Bosni i Hercegovini“ koji je financijski pomoglo Ministarstvo obrazovanja i znanosti FBiH. Projekt je trajao godinu dana, od siječnja 2019. do siječnja 2020. Kroz projekt je prikupljena, klasificirana i analitički obrađena knjižna građa povezana s povijesno-kulturnom tematikom u knjižnici KBF-a te obrađena u sustavu COBISS. Posebna pozornos...
Hrčak ID: 259912


hrv Medijska pismenost – obrazovanje studenata i svijest o vlastitoj odgovornosti
eng Media literacy: student education and sense of responsibility
Peran, Suzana; Raguž, Anđelka
Nova prisutnost Vol. XIV, No. 3, 2016
U radu propitujemo shvaćanje medijske pismenosti i načine korištenja medija i vrednovanje medijskih sadržaja kod studenata Studija komunikologije Hrvatskih studija i Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pri tome studentima pristupamo kao medijskoj publici, ali i onima koji će u dogledno vrijeme i sami aktivno stvarati medijske sadržaje i znanstveno ih vrednovati te onima koji će poučavati djecu i mlade o medijskim sadržajima. Na temelju provedene ankete analiziramo kolik je stupanj aktivna korištenja edijima i poznavanja oso...
Hrčak ID: 168715


hrv Prilog povijesti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta. Uloga Vilima Keilbacha u očuvanju Fakulteta 1952. godine
eng A Contribution to the History of the Catholic Faculty of Theology. The Role of Vilim Keilbach in the Preservation of the Faculty in 1952
Biočić, Ana
Bogoslovska smotra Vol. 91, No. 1, 2021
Katolički bogoslovni fakultet dio je Sveučilišta u Zagrebu od njegova osnutka, no uspostavom komunističke vlasti Fakultet je političkom, a ne zakonodavnom odlukom, 1952. godine isključen sa Sveučilišta. Tada je dekan bio Vilim Keilbach. U radu ćemo na osnovi arhivske građe pohranjene u Arhivu Fakulteta i Keilbachove ostavštine, koja se čuva u knjižnici Fakulteta, nastojati utvrditi njegovu ulogu u događajima 1952. godine u smislu organizacije daljnjeg rada Fakulteta u značajno promijenjenim okolnostima.
Hrčak ID: 260593


hrv Doprinos poznavanju života i znanstvenoga djelovanja Vilima Keilbacha
eng A Contribution to Biography and Scientific Work of Vilim Keilbach
Biočić, Ana; Mršić Felbar, Iva
Kroatologija Vol. 13, No. 1-2, 2022
Vilim Keilbach je bio teolog i filozof prepoznat u svjetskim razmjerima. Na hrvatskom govornom području o njemu je vrlo oskudna literatura, stoga ćemo u radu prikazati njegovu biografiju s naglaskom na razdoblje života u Hrvatskoj, a na osnovi arhivskoga gradiva pohranjene u arhivu Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i knjižnice Fakulteta koja čuva njegovu do sad neobrađenu ostavštinu. Prikazat ćemo dio Keilbachova znanstvenoga rada s naglaskom na njegovo nastojanje da poveže tomizam sa psihologijom religije.
Hrčak ID: 281454


hrv Doprinos Ferdinanda Belaja razvoju kanonskopravne znanosti u Hrvatskoj
eng Dr. Ferdinand Belaj’s contribution to the development of canon law in Croatian
Boljat, Lucija
Croatica Christiana periodica Vol. 46, No. 90, 2022
Autorica u radu nastoji prikazati biografske podatke o Ferdinandu Belaju, njegovu plodnu i bogatu akademsku, znanstvenu i publicističku djelatnost prvo kao vjeroučitelja (1876. – 1882.), kasnije kao suplenta pa profesora crkvenog prava (ak. god. 1881./1882. – 1909./1910.) na Bogoslovnom fakultetu Kraljevskog sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. Njegov doprinos razvoju kanonskopravne znanosti je znatan, što se ponajviše ogleda u brojnim znanstvenim radovima, člancima i vrijednim pravnim raspravama te vjernom obnašanju povjerenih crkvenih služ...
Hrčak ID: 294171


hrv Janko Oberški. Uz četrdesetu obljetnicu smrti
eng Janko Oberški - On the Fortieth Anniversary of His Death
Rebić, Adalbert
Bogoslovska smotra Vol. 78, No. 4, 2008
Janko Oberški bio je profesorom našega Katoličkog bogoslovnog fakulteta od 1937. do 1969. godine. Rođen je 1893. u Strmcu Humskom na samoj granici između Hrvatske i Štajerske. Pučku školu pohađao je u Humu na Sutli, a gimnaziju i Katolički bogoslovni fakultet svršio je u Zagrebu. Uza sav svoj pastoralni i katehetski rad slobodno je vrijeme iskoristio za daljnji studij teologije, te je tako 1921. godine položio doktorat teoloških znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Za temu svoje doktorske radnje izabrao je »Odnos Hrvata prema nepogrješivosti papi...
Hrčak ID: 31764