Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Prijevod naziva kaznenih djela iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske na engleski jezik
eng Criminal offences listed in the Criminal Code of the Republic of Croatia translated into English
Bašić, Tajana; Kiš Kamenjarin, Karla; Rožić, Sara
Policija i sigurnost Vol. 30, No. 1/2021, 2021
Cilj je ovoga rada ponuditi prijevodna rješenja na engleski jezik naziva glava (IX. – XXXIV.) i kaznenih djela iz Kaznenog zakona koji je na snazi od 1. 1. 2020. u Republici Hrvatskoj (NN 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19.). Navedena je i usporedba naziva pojedinih kaznenih djela iz Kaznenog zakona prije i nakon objavljivanja Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Namjera je bila omogućiti policijskim službenicima, pravnicima, sucima, odvjetnicima te svima onima koji u svojem profesionalnom radu trebaju prevesti...
Hrčak ID: 256582


hrv Pogled u novi Kazneni zakon Republike Hrvatske i njegove pojedine značajnije promjene
eng View in a New Criminal Code of the Republic of Croatia and Some of it’s Significant Changes
Milivojević Antoliš, Lana
Policija i sigurnost Vol. 21, No. 2, 2012
Novi Kazneni zakon Republike Hrvatske donesen je u listopadu 2011., a stupit će snagu 1. siječnja 2013. godine. Zakon je moderniziran i usklađen s važećim međunarodnim dokumentima. Zakonske promjene su brojne, no u radu se razmatraju samo neke značajnije.
Hrčak ID: 87243


eng Criminalization of Animal Cruelty in Context: An Albanian Perspective
hrv Kriminalizacija okrutnog ponašanja prema životinjama u kontekstu: albanska perspektiva
Shala, Nita; Puka, Avni; Pratola, Gianluigi
The Albanian legislature has been slow to comprehensively regulate and suitably penalize cruelty towards animals. During the second decade of building a democratic legal system, adopted legislation mandated administrative penalties for only a small number of acts of commission or omission that constituted cruelty to animals. A petition from 37,527 electors obliged the Committee of Laws at the Albanian Parliament to deliberate on the criminalization of animal cruelty for the first time in November of 2017. Two years later, on 18 July 2019, the A...
Hrčak ID: 272426


hrv Nedomišljene izmjene kaznenog zakonodavstva kao generator novih problema zaštite od nasilja u obitelji
Sadrić, Benjamin
Pravnik Vol. 51, No. 101, 2017
Hrčak ID: 187689


hrv HOAX
eng HOAX
Šimundić, Slavko; Franjić, Siniša; Vdovjak, Krešimir
Moderno informacijsko društvo prate njegovi brojni suputnici od kojih je jedan od najopasnijih računalni kriminalitet. Pod pojmom «računalni kriminalitet» smatra se ukupnost počinjenih kaznenih djela kojima se neovlašteno utječe na uporabu, cjelovitost i dostupnost tehničke, programske i podatkovne osnovice računalnog sustava ili na tajnost digitalnih podataka bez obzira kolika šteta nastane usljed njih. Zloporabe ovakve vrste danas postaju sve učestalije, a posljedice sve opasnije. S obzirom da je moderna računalna tehnologija svakim danom sve...
Hrčak ID: 86677


hrv Prijenos računalnih podataka – pokretna stvar u kaznenom zakonu
eng Transmission of computer data- moveable matter in criminal law
Škrtić, Dražen
Kaznenopravna reakcija na razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije i zlouporabe javne komunikacijske usluge već dugi vremenski period ne slijedi suvremene modele naplate digitalnih elektroničkih komunikacijskih usluga, usluga s dodanom vrijednosti, prijenosa govora, zvuka, slike, teksta i računalnih podataka u jedinicama prilagođenima vrsti usluge. Zakonodavac nije slijedio trendove progresivnog razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije, niti je prilagodio definiciju pokretne stvari. Prijenos govora, zvuka, slike, teksta i rač...
Hrčak ID: 165941


hrv PRIMJENJIVOST NUŽNE OBRANE KOD KAZNENOG DJELA MUČENJA ILI UBIJANJA ŽIVOTINJE
eng APPLYING THE LEGAL CONCEPT OF SELF-DEFENSE IN THE CRIMINAL OFFENSE OF CRUELTY TO ANIMALS
Nedić, Tomislav
Autor se u radu bavi problemom primjene instituta nužne obrane kod kaznenog djela mučenja ili ubijanja životinje. Polazeći od zakonske definicije nužne obrane, postavlja pitanje njezina tumačenja u dijelu koji se odnosi na nužnu pomoć (odbijanje napada „od drugoga“). Konkretno, pokušava se razraditi središnje, ali i najkontroverznije pitanje može li se istodobni protupravni napad odbijati i od životinje, odnosno jesu li život i tjelesna cjelovitost životinje pravna dobra koja se mogu štititi nužnom obranom. Ukratko se razrađuje i problem...
Hrčak ID: 184325


hrv „DVOSTRUKI GRIJEH“: KAŽNJAVANJE ČEDOMORSTVA NA HRVATSKOM PODRUČJU DO KODIFIKACIJE KAZNENOG MATERIJALNOG PRAVA 1852. GODINE
Pastović, Dunja
Autorica u radu prikazuje razvoj uređenja čedomorstva u kaznenom pravu na hrvatskom području počevši od samih početaka izdvajanja čedomorstva iz ubojstva među srodnicima u kasnom srednjem vijeku do njegova uređenja u Kaznenom zakonu o zločinima, prijestupima i prekršajima iz 1852. U razvoju kažnjavanja čedomorstva moguće je uočiti postojanje stalne tendencije blažeg kažnjavanja tog djela, i to od izrazito strogog kažnjavanja čedomorki tijekom srednjeg vijeka, kada je čedomorstvo smatrano podvrstom ubojstva među srodnicima i tretirano ka...
Hrčak ID: 165808


eng Legal gap and/or lack of analysis of criminal offenses against the Croatian Armed Forces
hrv Pravna praznina i/ili nedostatak analize kaznenih djela protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske
Trlin, Ivan; Gracin, Dijana
Strategos Vol. 6, No. 2, 2022
Criminal offences committed against the Croatian Armed Forces constitute a special chapter of the Criminal Code, which consists of a total of 23 criminal offences. The specificity of these criminal acts lies in the possible circle of perpetrators and the conditioned state when the acts can be committed – a state of war or of immediate threat. This paper examines the available literature on the subject and analyses in detail the current state of affairs for the relevant chapter of the Criminal Code. The mentioned topic is not represented by othe...
Hrčak ID: 286668


hrv Rad za opće dobro u praksi sudova - 25 godina poslije
eng COMMUNITY SERVICE IN COURT PRACTICE – 25 YEARS LATER
Miličević, Goran; Lalić, Petar; Brkić, Goran
Rad na sažet način donosi pregled povijesnog razvoja instituta rada za opće dobro, prikaz zakonskih izmjena koje su se dogodile u proteklom 25-ogodišnjem razdoblju vezano uz zakonsko uređenje izricanja i izvršavanja rada za opće dobro te prikaz sadašnjeg zakonskog okvira kojim je uređeno to područje. Nadalje, rad donosi i prikaz sudske prakse (sentenci) svih sudskih instanci u Republici Hrvatskoj te statističke podatke vezane uz izricanje i izvršavanje rada za opće dobro u proteklih 25 godina. Uz prethodno navedeno, autori nastoje upozoriti na...
Hrčak ID: 288487