Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv ROMSKO GLAZBENIŠTVO I ETNOMUZIKOLOŠKI STUDIJ PRILAGODBE
eng ROM MUSICIANSHIP AND THE ETHNOMUSICOLOGICAL STUDY OF ADAPTATION
Pettan, Svanibor
Narodna umjetnost Vol. 36, No. 2, 1999
Hipotezu da romski i ne-romski glazbenici imaju različite pristupe u prilagođavanju stranih skladbi svojim repertoarima podržala je analiza prilagođavanja Lambade lokalnoj uporabi na Kosovu. Praćenje odnosa između originala i verzija po jednog izabranog romskog i ne-romskog ansambla, pokazuje da je ne-romski ansambl nastojao stvoriti verziju što sličniju originalnoj, dočim je romski ansambl original shvatio tek kao ishodište na temelju kojega je modificiranjem odgovarajućih parametara (instrumentacija, oblik, melodija, ritam, harmonija,...
Hrčak ID: 33500


eng North Kosovo and the Serbia-Kosovo Normalization Dialogue
Teles de Menezes, Gustavo Oliveira
Političke perspektive Vol. 10, No. 2-3, 2020
The article describes and discusses political and security trends in Serb-majority North Kosovo during the Serbia-Kosovo normalization process launched in 2011. Perspectives from the local Serb population in the face of the interests and policies of the governments of Serbia, Kosovo and the Western great powers that promote normalization are highlighted, showing that critical views of normalization and associated trends are widespread in North Kosovo. In this connection, it is argued that dissatisfaction and insecurity with normalization and as...
Hrčak ID: 258761


hrv Hipodoncija, razlike prema spolu i povezanost s drugim dentalnim kliničkim značajkama kosovskih adolescenata
eng Hypodontia, Gender-Based Differences and its Correlation with other Dental Clinical Features in Kosovar Adolescents
Reshitaj, Albena; Krasniqi, Dafina; Reshitaj, Krenar; Anic Milosevic, Sandra
Acta stomatologica Croatica Vol. 53, No. 4, 2019
Cilj: U ovom istraživanju primarno se željelo procijeniti razlike između ispitanika s hipodoncijom na temelju spola. Sekundarno se proučavala korelacija između hipodoncije i drugih kliničkih dentalnih obilježja kosovskih adolescenata. Materijal i metode: U školama diljem Kosova pregledano je 3306 učenika i studenata u dobi od 15 do 21 godine. Pregledi su obavljeni dentalnim zrcalom, a bilježio se broj prisutnih zuba. Ispitanicima s hipodoncijom uzeti su otisci. Svim pacijentima za koje je postojala sumnja na hipodonciju učinjene su panoramska i...
Hrčak ID: 230340


hrv Šumski resursi i struktura pilana u Republici Kosovo: stanje i perspektiva
eng Forest Resources and Sawmill Structure of Kosovo: State of the Art and Perspectives
Bajraktari, Agron; Petutschnigg, Alexander; Ymeri, Muhamet; Candan, Zeki; Korkut, Suleyman; Nunes, Lina; Pereira, Helena
Drvna industrija Vol. 65, No. 4, 2014
Kosovo, koje se nalazi u srcu Balkana, nekad je bilo dio Jugoslavije. Raspad Jugoslavije nije doveo samo do stvaranja novih država i granica; to je također imalo velik utjecaj na transport i dostupnost sirovina i roba. Kosovska industrija drvnih proizvoda uvelike je pod utjecajem trenutačnoga političkog i pravnog okruženja u zemlji. Nastajanje novih granica, u kombinaciji s trgovinskim ograničenjima između Kosova i nekih susjednih zemalja, promijenilo je količinu i vrstu dostupne drvne sirovine. Iako je industrija drvnih proizvoda vrlo važan di...
Hrčak ID: 132192


hrv Koliko je Kosovo ravno: neki politički, društveni i vojni aspekti kosovskog sukoba
eng How Flat is Kosovo: Some Social, Political and Military Aspects of Kosovo Conflict
Kulenović, Tarik
Polemos Vol. I, No. 2, 1998
Rat na Kosovu dolazi kao posljednji u nizu ratova započetim raspadom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ). Obzirom da je od završetka rata u BiH proteklo oko dvije godine, postavlja se pitanje zašto su Albanci toliko odgađali oružani ustanak, kad su danas uvjeti za postizanje oružane pobjede mnogo lošiji nego u vrijeme kada je Srbija bila angažirana u ratu u Hrvatskoj i BiH. Rat na Kosovu danas izgleda kao zakašnjeli nastavak ratova u bvišoj SFRJ. Autor analizira uzroke zbog kojih je kosovski rat počeo sa “zakašnjenjem” u odn...
Hrčak ID: 202474


hrv Prvi nalaz vrste Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) (Insecta: Trichoptera) iz Ekoregije helenski zapadni Balkan
eng First record of Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) (Insecta: Trichoptera) from the Ecoregion Hellenic Western Balkans
Ibrahimi, Halil; Kuçi, Ruzhdi; Bilalli, Astrit; Gashi, Ermira
Natura Croatica Vol. 26, No. 2, 2017
Odrasli oblici tulara su sakupljeni entomološkom mrežom i ultraljubičastom svjetlosnom klopkom od svibnja do studenog 2012. godine na jezeru Brezna u Općini Dragaš. Tijekom ovog istraživanja, vrsta iz porodice Leptoceridae Triaenodes bicolor nađena je po prvi puta na Kosovu i u Ekoregiji 6 (helenski zapadni Balkan). Istovremeno, ovo je prvi nalaz roda Triaenodes s Kosova. Ukupno je nađeno sedam mužjaka i tri ženke ove vrste. Vrsta Triaenodes bicolor rasprostranjena je na cijelom europskom kontinentu, ali je rijetko zabilježena u jugoistočnoj Eu...
Hrčak ID: 191537


eng Review of Housing Policies in Kosovo from 1947 to 2021
Veliu Rexhepi, Safete; Careva, Kristina; Roth Čerina, Mia
Prostor Vol. 30, No. 1(63), 2022
In a period of transition, sudden and numerous economic, social and political changes led to an uncontrolled growth of cities in Kosovo. The rapid population growth and geographical expansion of cities challenged planned development, which resulted in an uncontrolled urban expansion. This paper includes a historical review of housing policies in Kosovo from 1947 until 2021. The research starts with the period after World War II, which marked the beginning of a trend of rapid construction all over Europe, both due to urban growth and as a result...
Hrčak ID: 279756


hrv Prvi nalaz vrste Gammarus roeselii Gervais, 1835 (Amphipoda: Gammaridae) s Kosova s detaljima iz ekologije
eng First record of Gammarus roeselii Gervais, 1835 (Amphipoda: Gammaridae) from Kosovo with ecological notes
Kuçi, Ruzhdi; Ibrahimi, Halil; Gashi, Agim
Natura Croatica Vol. 26, No. 2, 2017
Poznavanje sastava i rasprostranjenosti faune porodice Gammaridae na Kosovu je vrlo oskudno. Primjerci Amphipoda su prikupljani mjesečno tijekom 2010 na 5 postaja na 5 različitih pritoka rijeka Toplluhë i Mirushë na Kosovu. Nađene su tri vrste roda Gammarus Fabricius, 1775: Gammarus balcanicus Schäferna, 1922, Gammarus fossarum Koch, 1836 i Gammarus roeselii Gervais, 1835. Gammarus roeselii je nađen po prvi puta za Republiku Kosovo na jednom lokalitetu, u termalnom izvoru Banjë, kao jedina vrsta porodice Gammaridae. Temperaturni režim vode na t...
Hrčak ID: 191540


hrv Rasprostranjenost vrsta leptira (Lepidoptera: Papilionoidea) u zaštićenom području “Slapovi Mirusha" na Kosovu
eng Distribution of butterfly species (Lepidoptera: Papilionoidea) in the protected area “Mirusha waterfalls” in Kosovo
Zhushi-Etemi, Ferdije; Bytyqi, Pajtim; Musliu, Milaim; Ceka, Rushan
Natura Croatica Vol. 27, No. 2, 2018
U radu prikazujemo rezultate istraživanja rasprostranjenosti vrsta leptira u zaštićenom području slapova Mirusha na Kosovu, provedenog u razdoblju od travnja do kraja rujna 2016. Fauna leptira tog područja nije prethodno istraživana. Istraživano je 13 lokaliteta s različitim tipovima staništa, dominirali su travnjaci, šuma i grmlje. Tijekom istraživanja zabilježene su 83 vrste leptira. Najveća raznolikost (Shannon-Wienerov indeks raznolikosti H) bila je na lokalitetu Dush i Sverkes, 68 od 83 zabilježene vrste. Najviše je bilo eurosibirskih vrst...
Hrčak ID: 214175


eng Bioethics institutionalisation in the Republics of Kosovo and Albania: legal, public-administrative, and social challenges
hrv Bioetička institucionalizacija u Republici Kosovo i Republici Albaniji: pravni, javnoupravni i društveni izazovi
Haliti, Valdete; Abdullahu, Druton; Rinčić, Iva; Muzur, Amir
Jahr Vol. 12, No. 2, 2021
The paper tries to briefly present the thorny way of development of bioethics and bioethics institutionalisation in the two countries of South-East Europe – the Republics of Kosovo and Albania – with respect to legal, public-administrative, and societal parameters. Departing from a “European institutionalisation” primer, the article analyses the history and current situations in Kosovo and Albania, taking into account the most prominent individuals and ideas in the domain of bioethics institutionalisation. While Kosovo is missing the ratificati...
Hrčak ID: 270756