Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Život i djelovanje Vjekoslava Maksa Luburića do proglašenja Nezavisne Države Hrvatske
eng Life and work of Vjekoslav Maks Luburić until the proclamation of the Independent State of Croatia
Karlić, Gordan; Aralica, Višeslav
Autori u ovom radu opisuju život i političko djelovanje Vjekoslava Maksa Luburića od njegova rođenja do proglašenja Nezavisne Države Hrvatske. Cilj je rada rasvijetliti najslabije poznat dio njegova života, kao i pokušati dati odgovor na pitanje u kojoj je mjeri ta formativna faza života utjecala na njegove kasnije postupke i razmišljanja.
Hrčak ID: 170600


hrv "Vaša pobjeda, naša osveta." Stradanje stanovništva općine Crkveni Bok 1943. i 1944.
eng “Your Victory, our Revenge”. The suffering of the population of the municipality of Crkveni Bok in 1943 and 1944.
Radanović, Milan
Tragovi Vol. 3, No. 2, 2020
U radu su hronološki prikazani zločini 1. UOZ nad srpskim stanovništvom općine Crkveni Bok tokom Drugog svjetskog rata s naglaskom na zločine iz 1944. budući da je stradanje mještana tokom te godine ostalo u sjenci događaja i stradanja iz 1942. Stanovnici općine su nekoliko puta bili internirani u logor Jasenovac. Oko hiljadu mještana, interniranih 13. oktobra 1942, ubrzo je pušteno iz logora. Na osnovu novih izvora po prvi put možemo govoriti o približnom broju (oko 90) mještana ubijenih 13. oktobra 1942. U nekoliko navrata tokom 1944. pripadn...
Hrčak ID: 246544


srp Zločini 3. bojne 1. ustaškog obrambenog zdruga na području Stare Gradiške i Bosanske Gradiške krajem 1943. i početkom 1944.
Radanović, Milan
Tragovi Vol. 2, No. 1, 2019
Članak na osnovu nekorišćene ili slabo poznate arhivske građe rekonstruiše događaje u ustaškom logoru Stara Gradiška i neposrednoj okolini, krajem 1943. i početkom 1944, u razdoblju koje odlikuje intenziviranje terora 1. ustaškog obrambenog zdruga u Jasenovačkoj grupi logora. U radu su detaljno rekonstruisani zločini u logoru Stara Gradiška, u obližnjem selu Uskoci i u Bosanskoj Gradiški, koje je krajem 1943. i početkom 1944. počinila 3. bojna 1. ustaškog obrambenog zdruga. Na osnovu novih izvora autor zastupa tezu da je stanovništvo sela...
Hrčak ID: 221397