Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv TEMATSKA, STRUKTURALNA I NARATIVNA OBILJEŽJA ROMANA "U MRAKU" ILIJE JAKOVLJEVIĆA
eng THE THEMATIC, STRUCTURAL AND NARRATIVE FEATURES OF ILIJA JAKOVLJEVIĆ'S NOVEL "IN THE DARK"
Musa, Šimun
Croatica et Slavica Iadertina Vol. 1, No. 1., 2005
Roman U mraku, kao najzrelije djelo Ilije Jakovljevića, objavljen je 1945. godine, a govori o gradu Mostaru zahvaćenom psihozom nadolazećeg Prvog svjetskog rata. Istina, taj rat više odjekuje, nego se izravno događa u Mostaru. I, unutar tog općeg, socijalno-političkog određenja, odvija se jedna intimna, ljubavna drama u vidu ljubavnog trokuta. Struktura romana je uistinu znalački građena i s obzirom na glavne i sporedne likove, i s obzirom na kompoziciju djela kao i na uži i širi ambijent odvijanja radnje. Naročite odlike ovog romana vide se u...
Hrčak ID: 17077


hrv Hoće li se sada STARI MOST u Mostaru nazivati NOVI?
Pleše, Ljiljana
Ekscentar Vol. , No. 6, 2004
Hrčak ID: 11250


hrv Mahale grada Mostara; Topografija, vrijeme nastanka i urbanističke odlike
eng Mahalles in the City of Mostar; Topography, origins and urban features
Puljić, Borislav
Prostor Vol. 19, No. 1(41), 2011
Cilj rada je prikazati urbanistički razvoj mostarskih mahala i razriješiti neke dileme oko njihova broja u 16. st. do konca 19 st., u doba kada grad dolazi pod austrougarsku vlast. Na osnovi poznatih elemenata koji definiraju mahalu, za mostarske mahale je utvrđen: broj, vrijeme nastanka, lokacija i veličina. To je pridonijelo poznavanju urbanističkog razvoja Mostara od 16. do 19. stoljeća. Rezultat su rada lokalne osobitosti mahala iz kojih je vidljivo da su one specifični samostalni stambeni predjeli grada u osmanskom razdoblju.
Hrčak ID: 70364


hrv ŽIDOVI U MOSTARU (Prilog istini i jasnoći)
eng JEWS IN MOSTAR (Contribution to truth and clearness)
Goluža, Božo
Hum Vol. , No. 1, 2006
U članku je prikazan kratak pregled židovske prisutnosti u Mostaru od sredine 19. stoljeća do današnjih dana. Zatim se prelazi na srž teme, tj. na stradanje Židova u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj na ovom području. Članak upozorava na mnoge paušalne ocjene raznih autora koji su do sada pisali na ovu temu. U ovom su tekstu doneseni razni popisi Židova koji razotkrivaju stvarnu prisutnost ove narodne i vjerske zajednice u Mostaru, kao i njezino stradanje u teškim vremenima Drugoga svjetskog rata. Zato ovaj tekst ima pretenziju ispravljanja do...
Hrčak ID: 231868


hrv Organizacija kirurške službe u Ratnoj bolnici Mostar
eng Surgical service at the wartime hospital in Mostar
Jelčić, Pero; Rebac, Zoran; Boban, Zdenko; Vukšić, Tihomir; Šutalo, Nikica; Trninić, Zoran
Medicinski vjesnik Vol. 27, No. (1-2), 1995
Autori opisuju i obrađuju kratki predratni period na području Hercegovine i Mostara. Naglašavaju da ih rat nije iznenadio, osim brutalnosti koju je neprijatelj iskazao. Također navode pojedine teške trenutke i dane kada je Ratna bolnica bila pretrpana ranjenicima. Naglasak je na Ratnu kirurgiju i njene djelatnike, koji su neumorno radili i osvjetlali obraz profesiji, te svojim ponašanjem unaprijedili Hipokratovu prisegu.
Hrčak ID: 192872


hrv Naglasni likovi na Radiopostaji Mostar
eng Accent Features on Radio Station Mostar
Krešić, Katica; Arapović, Martina
Lahor Vol. 2, No. 10, 2010
U radu se na temelju prikupljene snimljene građe raščlanjuju naglasna odstupanja spikera i novinara na Radiopostaje Mostar s obzirom na naglasnu normu hrvatskoga jezika. U prvomu se dijelu rada nakon kraće rasprave o naglasnim obilježjima predstavlja izbor naglasnih primjera koji se u normativnim priručnicima pojavljuju kao naglasne dublete i navode pomaci naglasnih obilježja koji su se dogodili u odnosu na zajedničku ili tradicionalniju inačicu. U drugomu dijelu rada predstavljaju se odstupanja od (neobilježene) naglasne norme prikupljenih pri...
Hrčak ID: 68593


bos Muslimanska narodna biblioteka u Mostaru: historijski pregled rada biblioteke od njenog nastanka 1928. do 1941.
eng Muslim National Library in Mostar: Historical Overview of the Library’s Work Since Its Initiation in 1928 Until 1941
Bajrić, Arijana; Durmo-Mehmedović, Lejla; Mihaljević, Berina
Bosniaca Vol. 25, No. 25, 2020
U radu se nudi historijski pregled nastanka i razvoja Muslimanske narodne biblioteke u Mostaru sa posebnim fokusom na period od 1928. do 1941. godine, u kojem je ova institucija odigrala značajnu ulogu za građane Mostara. Jedna generacija maturanata mostarske Gimnazije 1928. godine imala je ne samo ambiciju nego i viziju masovnog opismenjavanja stanovništva Mostara i njegovog šireg područja. Svoju ideju pretvorili su u djelo čim su maturirali. Počeli su u nezavidnim uvjetima, ali vrlo samouvjereno i odlučno šireći ideju u krugovima svojih škols...
Hrčak ID: 249931


eng The Role of Architecture in Post-Conflict Spaces
hrv Uloga arhitekture u prostorima postkonflikta
Zorić, Helena; Matijević Barčot, Sanja
Post-conflict spaces are defined by the complex and difficult burden of the war past, national conflicts and unresolved political issues. Those are now spaces without war, yet without real peace. The research deals with the city of Mostar and the repercussions of war divisions on its urban structure. By using Mostar as case study, the paper detects challenges and potential strategies of architectural and planning practice within post-conflict environments, as well as their role in the postwar recovery.
Hrčak ID: 288278


hrv Potrošački izvori grada Mostara kao turietičkog centra Hercegovine
Milićević, Bernardica
Turizam na području mostarske regije, u svakom slučaju, zaslužuje dužnu pažnju i pruža mogućnosti razvoja gospodarstva kao cjeline. Ako se objektivno sagledaju istinske vrijednosti, ali i priznaju realne mane i nedostatci Hercegovine te poduzmu koraci ka rješavanju istih sa stručnog aspekta i dugoročne strategije, otvorila bi se mogućnost za postepeno ostvarivanje pozitivnih rezultata i pozicionirao turizam kao jedan od temeljnih grana razvoja privrede u regiji.
Hrčak ID: 95821


hrv Prijedlog rekonstrukcije izvorne skele Staroga mosta u Mostaru
eng Reconstructing the Original Scaffold Used in Building Stari most (Old Bridge) in Mostar
Peković, Željko
Prostor Vol. 14, No. 2(32), 2006
Autor donosi prijedlog rekonstrukcije izvorne skele na kojoj je izgrađen Stari most u Mostaru. Temelji ga na osnovu tragova pronađenih prilikom arheoloških istraživanja lokaliteta Starog mosta te analizom arhivskih dokumenata. Prilikom arheoloških istraživanja otkriveni su ostaci ranijeg drvenog mosta čije su najniže grede ulazile duboko u konstrukciju kamenog mosta.
Hrčak ID: 9274