Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Diplomacija Nezavisne Države Hrvatske – akteri i procesi
eng Diplomacy of Independent State of Croatia – actors and processes
Korea Gajski, Bruno
Međunarodne studije Vol. XX, No. 1-2, 2020
Autor iznosi ključne postupke diplomacije Nezavisne Države Hrvatske: od ustrojstva ministarstva vanjskih poslova u travnju 1941. do zadnjih pokušaja spašavanja NDH u svibnju 1945. U članku su prezentirani svi relevantni događaji za diplomaciju NDH s naglaskom na najvažnije aktere u pojedinim diplomatskim akcijama. Navedeni su svi ministri vanjskih poslova koji su bili na čelu ministarstva, njihove diplomatske aktivnosti te razlozi njihove smjene ili ostavke. Članak također daje uvid u krajnju zavisnost ustaškog režima prema fašističkim saveznic...
Hrčak ID: 247301


hrv GRADIVO: Sveta Stolica, Nezavisna Država Hrvatska i Katolička crkva u Hrvatskoj 1941-1945
Razum, Stjepan
Fontes Vol. 02, No. 1, 1996
Što znade svjetska znanstvena javnost o Hrvatskoj i Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj u vrijeme II. svjetskog rata na temelju objavljenih isprava iz vatikanskih arhiva?
Hrčak ID: 55389


hrv OCJENE I PRIKAZI: Nada Kisić-Kolanović, Mladen Lorković-Ministar urotnik
Barić, Nikica
Fontes Vol. 03, No. 1, 1997
N. Kisić Kolanović u svojoj najnovijoj knjizi obrađuje život i političko djelovanje Mladena Lorkovića (1909-1945), s posebnim naglaskom na njegov neuspjeli pokušaj da krajem Drugog svjetskog rata izvrši prevrat koji je trebao osigurati opstanak NDH
Hrčak ID: 55337


hrv Logor Kerestinec
Dizdar, Zdravko
Povijesni prilozi Vol. 8, No. 8, 1989
Ovaj je rad zaokružena sinteza dugogodišnjih istraživanja o logoru Kerestinec. U njemu se na osnovi kritičke analize velikog broja dokumenata i ostalih izvora iznose nove istine i opovrgavaju mnoge netočnosti i zablude u dosadašnjim prezentacijama o tom logoru. Obrađuje se osnivanje logora 19. IV 1941, zatim posebice svaki njegov dio, onako kako su kronološki nastajali, i pod nazivima kako su ih uprava i logoraši nazivali, tj. »srpsko-jugoslavenski«, »židovski« i »komunistički« dio, uz organizaciju rada i života u njima, broju zatočenika, naci...
Hrčak ID: 107385


hrv OCJENE I PRIKAZI: Nada Kisić-Kolanović, Vojskovođa i politika. Sjećanja Slavka Kvaternika
Balabanić, Josip
Fontes Vol. 03, No. 1, 1997
Podnaslov knjige - Sjecanja Slavka Kvaternika- označava njezinu glavnu sadržajnu cjelinu: to su sjećanja (memoari) Slavka Kvaternika, prvoga ministra domobranstva, vojskovođe i maršala Nezavisne Države Hrvatske. Tekst tih memoara, popraćenih bilješkama, nalazi se na str. 73-244 pod izvornim naslovom, koji im je dao sam Kvaternik: NDH i dr. Pavelic.
Hrčak ID: 55336


hrv OCJENE I PRIKAZI: Dr. Jere Jareb, Zlato i novac NDH izneseni u inozemstvo 1944. i 1945.
Jareb, Mario
Fontes Vol. 03, No. 1, 1997
Knjiga dr. Jere Jareba Zlato i novac Nezavisne Države Hrvatske izneseni u inozemstvo 1944. i 1945. predstavlja dosad najozbiljnije i najopsežnije znanstveno djelo koje rasvjetljuje iznošenje zlata i novca iz Nezavisne Države Hrvatske na kraju Drugog svjetskog rata. Uz to, ova knjiga daje značajan doprinos istraživanju hrvatskog novčarstva i gospodarstva u Drugom svjetskom ratu.
Hrčak ID: 55338


hrv Konstrukcija antifašističke povijesti:“Muslimanske rezolucije” 1941.
eng Construction of Antifascist History: “Muslim Resolutions” 1941
Kasapović, Mirjana
Politička misao Vol. 58, No. 3, 2021
U suvremenoj bošnjačkoj historiografiji o Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH) važno mjesto zauzimaju muslimanske rezolucije – šest političkih predstavki što su ih pripadnici muslimanske vjerske i svjetovne elite poslali vlastima NDH i javnosti u jesen i zimu 1941. U prvom dijelu članka ocrtavam povijesno-politički kontekst u kojemu su se rezolucije pojavile. Potom ukazujem na motive koji su potaknuli interes za te dokumente, a koji su pronađeni u njihovu navodnom prešućivanju i krivotvorenju u jugoslavenskoj politici i historiografiji komunističk...
Hrčak ID: 262788


hrv Alan Labus, Politika i novine u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Plejada, Zagreb 2011., 299 str.
Kljajić, Stipe
Časopis za suvremenu povijest Vol. 43, No. 3, 2011
Prikaz knjige.
Hrčak ID: 76775


hrv Prilog proučavanju terora u tzv. NDH. Ženski sabirni logori 1941-1942. godine
Lengel-Krizman, Narcisa
Povijesni prilozi Vol. 4, No. 4, 1985
Autorica opisuje ustaške sabirne logore u kojima se najveći dio zatočenika odnosio na osobe židovske nacionalnosti. Na osnovu arhivskih izvora i oskudne literature donosi podatke o osnivanju i funkcioniranju tih logora i zaključuje da su - osim golemog broja Židova i Roma ubijenih u ustaškim logorima - oko 5000 Židova odveli Nijemci uz suglasnost ustaša u svoje koncentracione logore i tamo ih likvidirali.
Hrčak ID: 107487


hrv Ирина Огнянова, Католическата църква и усташкият режим в Хърватия (1941–1945) [Katolička crkva i ustaški režim u Hrvatskoj (1941. – 1945.)] (София: Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН; Парадигма, 2014), 412 str.
Karakaš Obradov, Marica
Časopis za suvremenu povijest Vol. 47, No. 1, 2015
Prikaz knjige.
Hrčak ID: 150973