Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Gospić u lokalnim novinama (Ličke novine, Narodno jedinstvo, Lički Hrvat i Lički glas) u Kraljevini SHS / Jugoslaviji
eng Gospić in local newspapers (Ličke novine, Narodno jedinstvo, Lički Hrvat and Lički glas) in the Kingdom of SCS / Yugoslavia
Došen, Antonia
Tragovi Vol. 3, No. 2, 2020
Nakon stanke od devet godina, 1920. iznova se pokreće izdavaštvo serijskih publikacija u Gospiću i na lokalnoj razini u različitim intervalima izlaze različita glasila: Ličke novine (1920. — 1921.), Narodno jedinstvo (1920. — 1925.), Lički Hrvat (1922. — 1924.), te Lički glas – potonji u dva razdoblja (1925 . — 1926.; 1935.) s različitim uredništvima i ideologijom. Iako snažno politički opredijeljeni, u svojim tjednim i polumjesečnim izdanjima otkrivaju gospićku svakodnevicu, ali i teme vezane uz cijelu Liku. Iščitavanjem navedene periodike te...
Hrčak ID: 246546


hrv Događanja u Dubrovniku u svjetlu pisanja lista "Dubrovačka tribuna" 1929-1931.
Mirošević, Franko
Historijski zbornik Vol. 73, No. 1, 2020
Članak obrađuje događanja u Dubrovniku o kojima je pisao list Dubrovačka tribuna 1929-1931. Događaji o kojima je list pisao usko su vezani uz uvođenje diktature kralja Aleksandra 1929. s nizom mjera donesenih 6. siječnja i 3. listopada 1929. Uz navedeno, u članku se opisuju proslave državnih praznika i datumi rođenja kralja Aleksandra i kraljice Marije te nasljednika prijestolja Petra. Slijedi opis djelovanja dubrovačke općinske uprave vezano uz mjere funkcioniranja komunalnog života grada (gradski promet, vodovod, rasvjeta, izgradnja novog Dub...
Hrčak ID: 252578


hrv Krešimir Filić – publicist
ger Krešimir Filić - Publizist
Vezmarović, Mladen
Krešimir Filić bio je pored istraživačkog rada plodan publicist. Svoje je radove (članke, studije, oglede, prikaze drugih časopisa, osvrte i izvorne znanstvene radove) kao i druge publicističke forme objavljivao kako u lokalnim (varaždinskim) tako i u brojnim časopisima, novinama, znanstvenim periodikama i knjigama i izvan Varaždina. Njegov publicistički, kao i istraživački, obuhvaćao je širok dijapazon tema. Pisao je o povijesnim građevinama i preostalim povijesnoumjetničkim artefaktima Varaždina, o postignućima varaždinskog Gradskog muzeja u...
Hrčak ID: 99950