Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Prilog poznavanju institucija : zakonski okvir rada velikih župa NDH
Bućin, Rajka
Arhivski vjesnik Vol. , No. 44, 2001
U članku autorica prikazuje, poglavito temeljem zakonskih odredaba, upravnu povijest velikih župa NDH, uključivši, pored ustroja koji je definiran 1941, sve iz 1943. i 1944. godine. Pored stvarne nadležnosti, koja nije doživljavala većih promjena, prikazane su teritorijalne i promjene naziva. Članak sadrži i pojedinačan pregled povijesti sviju velikih župa, s podacima o razdoblju djelovanja i popisom kotarskih oblasti koje su uključivale.
Hrčak ID: 10298


hrv „Hrvatsko pitanje je riješeno!“ Česi od uspostave Banovine Hrvatske do Nezavisne Države Hrvatske (1939. – 1941.)
Dugački, Vlatka
Zbornik Janković Vol. II, No. 2, 2017
U radu se analiziraju stajališta češke manjine prema ključnim političkim događajima u razdoblju od osnutka Banovine Hrvatske (1939.) do uspostave Nezavisne Države Hrvatske (1941.), ali i s kojim su se problemima suočavali te na koji način i s kakvim uspjehom su ih rješavali. Također se želi ukazati koje su bile stvarne manjinske želje i potrebe, na koji način su se izražavale i čemu se stremilo.
Hrčak ID: 185713


hrv Djelovanje kardinala Alojzija Stepinca tijekom Drugoga svjetskoga rata
Vuk, Tihomir
Zagrebački je kardinal Alojzije Stepinac uz papu Ivana Pavla II. najpopularnija crkvena ličnost među hrvatskim vjernicima. Upravo ga je potonji proglasio blaženim 1998. godine u Mariji Bistrici ispred pola milijuna ljudi. Stepinac je zagrebačkim nadbiskupom postao 1937. godine. Zanimljivo je da je u isto vrijeme njegov najveći politički protivnik, Josip Broz Tito, postao glavni tajnik Komunističke partije Ju- goslavije. Jedini hrvatski crkveni velikodostojnik koji se popeo na Triglav, najviši vrh zemlje kojom je vladao Tito, bio je upravo Step...
Hrčak ID: 224725


hrv Podržavljenje imovine Židova u Osijeku u NDH
Živaković Kerže, Zlata
Časopis za suvremenu povijest Vol. 39, No. 1, 2007
Ovaj rad bavi se okolnostima i prilikama u Osijeku pod kojima je vlast Nezavisne Države Hrvatske provodila podržavljenje nepokretne i pokretne imovine Židova u Osijeku od 1941. do 1943. godine. Na temelju arhivskoga gradiva autorica je dala i popis te podržavljene nepokretne imovine.
Hrčak ID: 16180


hrv Pitanje državnosti Nezavisne Države Hrvatske
Jonjić, Tomislav
Časopis za suvremenu povijest Vol. 43, No. 3, 2011
Autor obrađuje pitanje nastanka Nezavisne Države Hrvatske u svjetlu međunarodnog prava i učenja o nastanku države, upozoravajući na prijepore koji o tom pitanju postoje u dosadašnjoj literaturi, koji su u velikoj većini motivirani ideološko-političkim razlozima ili nepoznavanjem povijesnih činjenica. S obzirom na to da se međunarodnopravni stručnjaci praktično bez iznimke slažu oko toga da je nastanak države događaj ili proces koji se ne može u cijelosti objasniti pravnim razlozima niti svesti u pravne okvire, nastanak države prosuđuje se prema...
Hrčak ID: 76757


hrv Siegfried Kasche: njemački pogled na Hrvatsku 1941. godine
Kisić Kolanović, Nada
Časopis za suvremenu povijest Vol. 43, No. 3, 2011
U radu se analizira priroda i posljedice ustaškoga nacionalizma 1941. na temelju svjedočanstva Siegfrieda Kaschea, diplomatskog predstavnika Trećega Reicha u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Kasche je 1947. procesuiran u Zagrebu kao ratni zločinac. Istraživači do sada nisu posvetili pozornost njegovim naknadno pisanim bilješkama kao ni dokumentaciji istražnoga postupka, što nedvojbeno može pomoći u objašnjenju niza pitanja, osobito u razjašnjenju ideološkoga utjecaja nacionalsocijalizma na ustašku skupinu.
Hrčak ID: 76760


hrv Starčevićev dom u vihoru rata: pravaške uspomene iz doba Nezavisne Države Hrvatske
Matković, Stjepan
Časopis za suvremenu povijest Vol. 43, No. 3, 2011
Autor u članku obrađuje dio povijesti Starčevićeva doma. Riječ je o zgradi koja je podignuta u vremenu nastupa modernog pravaštva u čast Ante Starčevića radi poticanja šire nacionalne svijesti o Ocu Domovine. Nakon otvaranja, Domom je upravljalo dioničarsko društvo. Taj tip društva u upravljanju Domom prevladavao je sve do početka prvih mjeseci nakon proglašenja Nezavisne Države Hrvatske. Unatoč ispreplitanju pravaštva i Ustaškog pokreta, nove su vlasti ukinule Starčevićev dom dioničarsko društvo, čime je otvoreno pitanje odnosa vrha Ustaškog p...
Hrčak ID: 76762


hrv Matica hrvatska u političkom životu Hrvatske 1935. - 1945.
Aralica, Višeslav
Časopis za suvremenu povijest Vol. 41, No. 2, 2009
Ovaj rad obrađuje jedno desetljeće (1935. - 1945.) djelatnosti jedne od najznačajnijih kulturnih ustanova hrvatskog naroda – Matice hrvatske. Desetljeće je to velikih političkih preokreta, sloma dviju država i sukoba triju dominantnih ideologija Zapada. Hrvatsko društvo u tih dramatičnih deset godina iskusilo je tri različita oblika ostvarivanja nacionalnih ideoloških programa – jugoslavenski monarhistički centralizam donekle povezan s velikosrpskim nacionalnim programom u vrijeme diktature, (kon) federalistički pokušaj rješenja hrvatskoga naci...
Hrčak ID: 48013


hrv Holocaust in Croatia - Documentation and research perspectives
Kolanović, Josip
Arhivski vjesnik Vol. , No. 39, 1996
U Drugome svjetskome ratu hrvatski narod se našao u procjepu između dviju suprotnih političkih opcija: Pavelićeve NDH koja je trebala Hrvatskoj osigurati nezavisnost, oslanjajući se pritom na nacionalsocijalističku Njemačku i fašističku Italiju te antifašističke opcije koja svoj izraz dobiva u partizanskom pokretu i u osnivanju zasebne vlade, kao dijela antifašističke koalicije. Antisemitizam je bio jedna od sastavnica politike Pavelićeve NDH. On ju je prihvatio kao dio svoga savezništva s Njemačkom, unatoč tome što do tada u Hrvatskoj antisem...
Hrčak ID: 65220


hrv Za vlast ne postoji zakon
Stišćak, Antun
Muzejski vjesnik Vol. 13, No. 1, 1990
Hrčak ID: 137004