Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Znanstvena studija o hrvatskom ratnom trijumfu
Lukšić, Mislav Elvis
Prikaz izdanja: Davor Marijan, "Oluja", Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 2009., 445 str.
Hrčak ID: 63897


srp Od "Ljeta" do "Oluje". Uvod u pad Republike Srpske Krajine 1995. godine
Nikolić, Kosta
Tragovi Vol. 4, No. 2, 2021
U tekstu se istražuju i objašnjavaju događaji koji su neposredno doveli do vojno-policijske operacije Hrvatske protiv Republike Srpske Krajine nazvane “Oluja”. Prvi tematski krug posvećen je operaciji “Ljeto 95” u jugozapadnoj Bosni i Hercegovini iz jula 1995. koja je dovela do zauzimanja teritorija koje je kontrolisala vojska bosanskih Srba (Bosansko Grahovo i Glamoč), čime je Knin bio direktno ugrožen. Drugi tematski krug posvećen je političkoj akciji hrvatskih vlasti da, pre svega u SAD-u, obezbede podršku za operaciju “Oluja”. Istražuju se...
Hrčak ID: 266225


hrv Operacija „Oluja” u radovima američkih i britanskih autora
eng OPERATION “STORM ” IN THE PAPERS OF THE AMERICAN AND BRITISH AUTHORS
Perković Paloš, Andrijana
Časopis za suvremenu povijest Vol. 47, No. 3, 2015
U radu se razmatraju radovi pojedinih američkih i britanskih autora o vojno-redarstvenoj operaciji „Oluja” napisanih 1990-ih i u prvom desetljeću 2000-ih. Pogled na „Oluju” većine autora koji će biti zastupljeni u ovom radu prilično je površan i pojednostavljen. Ne zadiru u dubinu problema hrvatsko-srpskih odnosa i političkih okolnosti provođenja „Oluje”, a nezanemariv dio njih izjednačuje hrvatsku oslobodilačku operaciju s etničkim čišćenjem.
Hrčak ID: 154371


hrv Vojno-geografska analiza područja odgovornosti Operativne grupe Sjever Zbornoga područja Split u operaciji „Oluja”
eng MILITARY-GEOGRAPHIC ANALYSIS OF THE AREA OF RESPONSIBILITY OF THE TASK FORCE NORTH OF THE SPLIT MILITARY DISTRICT DURING THE OPERATION “STORM”
Sabolović, Marin; Samodol, Krešimir
Časopis za suvremenu povijest Vol. 47, No. 3, 2015
Nakon što je međunarodnim priznanjem Republike Hrvatske završila prva etapa Domovinskoga rata, u kojoj je prvenstveni cilj bila obrana i međunarodno priznanje, početkom 1992. počela je druga etapa, proces vraćanja okupiranih prostora Republike Hrvatske unutar njezina teritorijalnoga ustroja, koja je kulminirala operativnim aktivnostima 1995. godine. Operativne aktivnosti provedene su na ranije definiranim bojišnicama, a jedna od najznačajnijih uključivala je šire područje glavnoga grada Republike Srpske Krajine. Bojišnica, odnosno operativni pr...
Hrčak ID: 154365


hrv BRANITELJI BENKOVAČKOGA KRAJA U DOMOVINSKOM RATU
eng Croatian War Veterans of the Benkovac Area in the Croatian War of Independence
ger Die Verteidigungstruppen des Raums Benkovac im Kroatischen Unabhängigkeitskrieg (1991–95)
ČERINA, Josip
Društvena istraživanja Vol. 17, No. 3 (95), 2008
Na temelju autentičnoga svjedoćenja ratnih zapovjednika koji su svjedoci vremena, analitičke obradbe sadržaja u literaturi koja opisuje ratne okolnosti koje su utjecale na događanja na benkovač kom području i upotrebom dostupne arhivske građe u ovom je članku predstavljen ratni put teritorijalnih vojnih postrojbi u Domovinskom ratu u kojima su bili branitelji benkovačkoga kraja. Najprije su se okupili u Samostalnoj benkovačko-stankovačkoj bojni, koja je pripojena 134. brigadi, zatim zbog dolaska snaga UN-a i preustroja HV-a prelaze sred...
Hrčak ID: 25473


hrv CLAUSEWITZOV KONCEPT GRAVITACIJSKOG TEŽIŠTA I ULOGA KNINA U VOJNO-REDARSTVENOJ OPERACIJI OLUJA
eng CLAUSEWITZ’S CONCEPT OF THE CENTRE OF GRAVITY AND THE ROLE OF KNIN IN MILITARY AND POLICE OPERATION STORM
Klarić, Darijo
Polemos Vol. XXIV, No. 48, 2021
Rad istražuje operativno umijeće operacije Oluja koju su hrvatske vojne i redarstvene snage provele u kolovozu 1995. U Oluji je operativno umijeće učinkovito pozicionirano kao intermedijarno područje u kojem je trebalo nadvladati standardne pukotine između strategije, taktike i politike, odnosno učinkovito su orkestrirani svi dostupni izvori vojne i nevojne moći u namjeri da se izvrše krajnji strategijski ciljevi. Na nacionalnoj razini Oluja je bila ključna operacija u oslobađanju okupiranih područja, a na regionalnoj razini je stvorila strateg...
Hrčak ID: 276218