Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Boris Dežulović, Summa atheologiae Nekoliko heretičkih rasprava ili osebujnih konstruktivnih kritika!?
Petrov, Emanuel
Služba Božja Vol. 61, No. 1, 2021
Prikaz knjige: Boris Dežulović, Summa atheologiae Nekoliko heretičkih rasprava ili osebujnih konstruktivnih kritika!?
Hrčak ID: 251750


hrv KANON MISE I NIRVANA
Maslać, N.
Služba Božja Vol. 9, No. 2, 1969
Naslov je malo neobičan al nije neopravdan. Treba da potakne na razmišljanje. Razmišljanje o našim liturgijskim prijevodima. Obradovali smo se, kada je bilo javljeno, nakon dugih i dugotrajnih rasprava, da je misni kanon preveden na hrvatski i da je njegova upotreba u liturgiji službeno odobrena.
Hrčak ID: 271131


hrv Stjepan Zimmermann, Znanje i vjera. Studije i rasprave
Macut, Ivan
Služba Božja Vol. 56, No. 2-3-4, 2016
Prikaz knjige Stjepana Zimmermann, Znanje i vjera. Studije i rasprave
Hrčak ID: 169175


hrv Rasprave o Katičićevoj sintaksi
Cvetko, Sanja
Hrvatistika Vol. 5., No. 5., 2011
Hrčak ID: 81697


hrv SLUŽBA BOŽJA I KONCIL
Radić, Fra. Jure
Služba Božja Vol. 10, No. 6, 1970
Uz 10-godišnjicu.
Hrčak ID: 268045


hrv VRIJEDNI PRILOZI JEZIKOSLOVNE BOSNISTIKE
Vlastelić, Anastazija
FLUMINENSIA Vol. 29, No. 1, 2017
Ismail Palić GENITIV, PROSTOR I PROSTORNE SLIKE (LEKSIKON PRIJEDLOGA) Sarajevo; Bosansko filološko društvo, 2016. RASPRAVE IZ SINTAKSE I SEMANTIKE Sarajevo; Bosansko filološko društvo, 2015. O genitivu se u bosanskom (ali i crnogorskom, hrvatskom i srpskom) jeziku dosad mahom pisalo s polazišta gramatike, pa je u tom smislu knjiga Genitiv, prostor i prostorne slike (leksikon prijedloga) prva koja objedinjuje dosadašnje spoznaje o genitivu, i zahvaljujući suvremenim dosezima kognitivne lingvistike, daje dosad najpotpuniji opis i klasif...
Hrčak ID: 183802


hrv Učinkovitost zahtjeva za suđenje u razumnom roku u kaznenom postupku u stadiju rasprave
Radobuljac, Silvano
Zagrebačka pravna revija Vol. 9, No. 1, 2020
Pravo na suđenje u razumnom roku učestalo je predmet razmatranja domaćih i inozemnih autora. Iako o tematici koja je predmet razmatranja postoji brojna literatura koja s više aspekata pristupa problematici brzine suđenja, naglašavajući pri tome značaj toga segmenta u sintagmi prava na pošteno suđenje, izravan motiv za pokušaj doprinosa dosadašnjim razmatranjima temelji se na vijestima o najavi jednog od najvećih i najskupljih suđenja u povijesti pravosuđa SAD-a. Slijedom objava u medijima očukuje se da će suđenje, u po svim najavama spektak...
Hrčak ID: 254433


hrv Reforma portugalskoga pravopisa
eng Portuguese orthographic reform
Sarić, Daliborka; Bojić, Majda
Strani jezici Vol. 51, No. 1, 2022
U ovom radu donosimo kratak prikaz posljednje reforme portugalskoga pravopisa formulirane 1990. i obvezujuće od 2015. u Portugalu i 2016. godine u Brazilu, a čiji je cilj bio jednim normativnim dokumentom ujediniti dosadašnja dva pravopisa, od kojih je jedan vrijedio za Brazil, a drugi za Portugal i ostale luzofone zemlje. Novi pravopisni sporazum pritom samo djelomično unificira dosadašnja dva pravopisa jer taj novi službeni pravopis dopušta varijantnost u određenom broju slučajeva koja odražava neke razlike u izgovoru pojedinih glasova. Osim...
Hrčak ID: 278823


hrv Hrvatska skotistička filozofija u kasnom baroku. Povijesno-leksikografska istraživanja Franje Emanuela Hoška
eng Croatian Scotistic Philosophy. The late Baroque Historical-Lexicographical Research: Franciscan Emanuel Hoško
Reljac, Veronika
Diacovensia Vol. 20, No. 3, 2012
Na području kontinentalne Hrvatske franjevce od 1900. godine okuplja jedinstvena pokrajinska zajednica: Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda. Ona je okupila hrvatske samostane negdašnjih višenacionalnih franjevačkih pokrajina i to hrvatsko-slovenske Provincije sv. Križa, hrvatsko-mađarske Provincije sv. Ladislava i hrvatsko-mađarsko-austrijske Provincije sv. Ivana Kapistranskoga, koja je nakon 1757. godine u svojemu sastavu sabrala franjevce u Slavoniji i hrvatskom i mađarskom Podunavlju, a do tada su bili članovi Provincije Bosn...
Hrčak ID: 93681


hrv Problemi i razmišljanja nakon dobivanja stalne službe
ger Probleme und Überlegungen nach dem Gewinen des permanenten Dienstes
De Carli, Sergio
Kateheza Vol. 26, No. 2, 2004
Odredbe zakona koje talijanskim nastavnicima katoličkog vjeronauka omogućuju stalnu službu ne mijenjaju loš položaj vjeronaučne nastave. Nakon što budu završene sve faze provođenja natječaja, valjat će se suočiti s nizom problema kako bi se svim učenicima omogućio pristup religijama u školi. Sve će se to odraziti i na katolički školski vjeronauk i na didaktičku praksu s njim u vezi.
Hrčak ID: 113843