Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Izravni demografski gubici stanovništva Republike Srpske Krajine tijekom i neposredno nakon hrvatskih oslobodilačkih operacija “Bljesak” i “Oluja” 1995. godine
eng DIRECT DEMOGRAPHIC LOSSES OF POPULATION IN THE REPUBLIC OF SERBIAN KRAJINA DURING AND IMMEDIATELY AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE CROATIAN LIBERATION OPERATIONS “THE FLASH ” AND “THE STORM ” IN 1995
Sekula Gibač, Janja; Ružić, Slaven
Časopis za suvremenu povijest Vol. 47, No. 3, 2015
Autori su, na osnovi izvornog arhivskog gradiva, publikacija i stručne literature pokušali prikazati stradanja pripadnika vojnih postrojbi i civilnog stanovništva Republike Srpske Krajine (RSK) tijekom i nakon izvođenja hrvatskih operacija „Bljesak“ i „Oluja“ u svibnju, odnosno kolovozu 1995. godine. Pri tome su se, u prvome redu, služili računalnom bazom Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Zagrebu, u kojoj se nalaze svi dostupni podaci o ljudskim gubicima stanovništva RSK. Autori smatraju kako je riječ o još uglavn...
Hrčak ID: 154368


srp Od "Ljeta" do "Oluje". Uvod u pad Republike Srpske Krajine 1995. godine
Nikolić, Kosta
Tragovi Vol. 4, No. 2, 2021
U tekstu se istražuju i objašnjavaju događaji koji su neposredno doveli do vojno-policijske operacije Hrvatske protiv Republike Srpske Krajine nazvane “Oluja”. Prvi tematski krug posvećen je operaciji “Ljeto 95” u jugozapadnoj Bosni i Hercegovini iz jula 1995. koja je dovela do zauzimanja teritorija koje je kontrolisala vojska bosanskih Srba (Bosansko Grahovo i Glamoč), čime je Knin bio direktno ugrožen. Drugi tematski krug posvećen je političkoj akciji hrvatskih vlasti da, pre svega u SAD-u, obezbede podršku za operaciju “Oluja”. Istražuju se...
Hrčak ID: 266225


hrv Je li 1995. godine Hrvatska počinila "etničko čišćenje" Srba?
Barić, Nikica
Časopis za suvremenu povijest Vol. 36, No. 2, 2004
Na osnovi literature, tiska i vrlo ograničenih arhivskih izvora, autor razmatra je li Republika Hrvatska 1995. godine u vojnim akcijama oslobađanja područja, koja su bila pod nadzorom srpskih pobunjenika, izvršila planirano protjerivanje tamošnjeg srpskog stanovništva. Pri tome pokazuje da su objašnjenja, koja naglašavaju hrvatsku odgovornost za «etničko čišćenje» srpskog stanovništva na pobunjeničkim područjima, uglavnom pojednostavljena i ne daju pravu i potpunu sliku tih događaja.
Hrčak ID: 744


hrv Osnovno i srednje školstvo na okupiranom području Republike Hrvatske 1991. – 1995.
eng Primary and Secondary Education on the Occupied Territory of the Republic of Croatia 1991-1995
Štefančić, Domagoj
Anali za povijest odgoja Vol. 14 (38), No. 14., 2015
Na okupiranim područjima Republike Hrvatske, u okviru tzv. Republike Srpske Krajine, tijekom 1991. godine organiziran je rad osnovnih i srednjih škola s namjerom uspostavljanja školskog sustava izvan nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske. Radi toga je osnovano Ministarstvo prosvjete „Republike Srpske Krajine„ koje je ustrojavalo je službe, davalo upute i uredovalo između škola, općina i Vlade “Republike Srpske Krajine”. Uvjeti rada školstva obilježeni su nedostatkom školske opreme, udžbenika, sredstava za grijanje i pr...
Hrčak ID: 176989


hrv Ratni mortalitet Srba (bivše) Općine Vukovar tijekom 1991.
eng WAR MORTALITY OF SERBS OF THE (FORMER) MUNICIPALITY OF VUKOVAR IN 1991
Ružić, Slaven; Živić, Dražen
Scrinia Slavonica Vol. 13, No. 1, 2013
Na temelju dostupnih podataka iz arhivskog gradiva Republike Srpske Krajine koje se čuva i obrađuje u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata kao i tiskovina srpske provenijencije iz 1990-ih, prikazana je i interpretirana veličina i struktura ratnoga mortaliteta srpskog stanovništva (vojnika i civila) s prijeratnim prebivalištem na području bivše Općine Vukovar kao prilog poznavanju izravnih i ukupnih demografskih ratnih gubitaka vukovarskog područja tijekom 1991.
Hrčak ID: 116627


hrv Kazna u Krajini Prilog istraživanju povijesti političke moći i kažnjavanja na području Hrvatske 1991. – 1995.
eng Punishment in the Serbian Krajina: a Contribution to Research on the History and Political Power and Punishment on Croatian Territory 1991 – 1995
Petković, Krešimir; Golek, Kristina
Časopis za suvremenu povijest Vol. 49, No. 1, 2017
Polazeći od politološke definicije kaznene politike kao upravljanja kažnjavanjem subjekata u vezi s političkom moći i organizacijom poretka, rad nastoji dati prilog rekonstrukciji organiziranoga nasilja i kažnjavanja u vezi s aparatom prinude i zločinima na području Republike Srpske Krajine, političkoga poretka koji su proglasili pobunjeni Srbi u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Rad ima dvije primarne funkcije, historiografsku i politološku. Uz utvrđivanje normativnih i institucionalnih okvira koji su trebali upravljati krajinskim kaznenim p...
Hrčak ID: 182160


hrv POVIJESNI PRIKAZ I PRAVNI KARAKTER USPOSTAVE TERITORIJALNOGA SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE
eng Historical overview and legal character of establishing territorial sovereignty of the Republic of Croatia
Brekalo, Miljenko; Lasić, Mile
Hum Vol. , No. 9, 2012
U ovom se članku govori o političkome kontekstu i pravnome okviru za uspostavu suvereniteta Republike Hrvatske te se ukazuje na legalnost vojno-redarstvenih akcija s obzirom na odredbe tuzemnoga i međunarodnoga prava. Riječ je i o političkome i pravnome okviru u kojemu su nastale srpske autonomne oblasti, odnosno paradržavna tvorevina Republika Srpska Krajina na državnome teritoriju Republike Hrvatske.
Hrčak ID: 228623


hrv Simboli i kultura sjećanja u Republici Srpskoj Krajini
eng Symbols and culture memory in the Republic of Srpska Krajina
Pavlaković, Vjeran
Politička misao Vol. 53, No. 3, 2016
Ovaj članak istražuje kako su pobunjeni Srbi u Republici Srpskoj Krajini (RSK) reinterpretirali narative Drugog svjetskog rata ne bi li opravdali svoj ustanak protiv demokratski izabrane hrvatske vlasti 1990. godine i ostvarili domaći i međunarodni legitimitet paradržavne tvorevine Republike Srpske Krajine. Dok su se znanstvenici već bavili uporabom kontroverznih simbola i rehabilitacijom kolaboratora iz Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj kao strategijama kojima se služe nacionalističke elite, o kulturi sjećanja u Republici Srpskoj Krajini malo...
Hrčak ID: 175777


hrv Raspoređivanje snaga UNPROFOR-a i (ne)provedba demilitarizacije na okupiranom području zapadne Slavonije 1992. godine
eng Deployment of UNPROFOR and (un)achieved demilitarisation in the occupied territories of Western Slavonia in 1992
Sekula Gibač, Janja
Scrinia Slavonica Vol. 14, No. 1, 2014
U radu se, uglavnom na temelju objavljenog i neobjavljenog arhivskog gradiva, analizira provedba demilitarizacije okupiranog područja zapadne Slavonije 1992. godine. Prikazano je ustrojavanje Teritorijalne obrane u zapadnoj Slavoniji tijekom prve polovine 1992., raspoređivanje snaga UNPROFOR-a i povlačenje Banjalučkog korpusa JNA, a posebna pažnja posvećena je ulozi Posebnih jedinica milicije, koje su nakon povlačenja JNA dobile primarnu ulogu u zaštiti RSK. U radu je prikazan i stav predstavnika UNPROFOR-a prema (ne)provedbi demilitarizacije,...
Hrčak ID: 130564


hrv Srpska radikalna stranka u Republici Srpskoj Krajini, 1992.-1995. (s naglaskom na Slavoniju i Baranju)
eng The Serb Radical Party in the Republic of Serbian Krajina, 1992-1995 (with an emphasis on its activities in Slavonia and Baranja)
Barić, Nikica
Scrinia Slavonica Vol. 10, No. 1, 2010
Glavna politička stranka u samoproglašenoj Republici Srpskoj Krajini (RSK) bila je Srpska demokratska stranka (SDS), koja se postupno podijelila na više novih stranaka, iako su sve zadržale izvorno ime. Jedina politička stranka iz Srbije koja je imala znatniji utjecaj u RSK bila je Srpska radikalna stranka (SRS). Ova stranka, pod vodstvom Vojislava Šešelja, nakon parlamentarnih izbora održanih u Srbiji 1992., postala je druga politička stranka po broju glasova, odnosno zastupničkih mjesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Osim toga radikal...
Hrčak ID: 77915