Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Od arheološkog društva "Siscia" do Muzeja Sisak
Pirc, Pavica
Informatica museologica Vol. 27, No. 1-2, 1996
Hrčak ID: 144263


hrv Međunarodni dan muzeja u Sisku
Majnarić, Dunja
Informatica museologica Vol. 13, No. 1-2, 1982
Hrčak ID: 146001


hrv “U svijetu željeza i čelika”: etnografija rada, nezaposlenosti i nadanja
eng “In the World of Iron and Steel”: On the Ethnography of work, unemployment and hope
Potkonjak, Sanja; Škokić, Tea
Narodna umjetnost Vol. 50., No. 1., 2013
Autorice u članku otvaraju tri problemska čvorišta. Prvo se odnosi na propitivanje recentne ekonomske krize, ali i tranzicijske koja joj je prethodila, na primjeru propasti Željezare Sisak. Kolaps hrvatske industrije ponajprije objašnjavaju kao politički, ideološki i gospodarski bankrot vrijednosti koje su postojale u socijalizmu, a tek onda kao realnu i globalnu ekonomsku krizu. Drugo se problemsko čvorište otkriva u razgovorima s otpuštenim radnicima i radnicama željezare u narativima koji uglavnom konceptualiziraju život bez posla, u pripovi...
Hrčak ID: 105399


hrv Donacije i otkupi fotografija Gradskog muzeja Sisak od osnutka do danas, od pronalaska do inventariziranja
Valent, Ivica
Informatica museologica Vol. , No. 49, 2018
Fotografije prikazuju povijest jednog vremena i namjerno zaustavljeni trenutak života nekoga grada ili pojedinca, stoga ih je potrebno sačuvati. Na našim prostorima općenito nije razvijena svijest ljudi o potrebi čuvanja uspomena za buduće naraštaje, pa je stoga velik dio građe otišao unepovrat. Sve to upućuje na nužnost konstantnog educiranja mladih naraštaja i isticanja važnosti čuvanja predmeta u sadašnjosti kako bismo ih sačuvali za budućnost, kao i na nužnost senzibiliziranja javnosti da su muzeji oni koji trajno čuvaju spomen na današnja...
Hrčak ID: 218435


hrv O geostrateškom položaju Siscije
Durman, A.
Opvscvla archaeologica Vol. 16, No. 1, 1992
Otvorenost Siscije uvjetovana je prije svega njezinim izuzetnim komunikacijskim položajem uz korito plavne Save. Čvorište tradicionalnih veza Panonije I Dalmacije u rimsko se vrijeme širi u lepezu cesta, istodobno obuhvaćajući Savu, Kupu, Unu, Sanu i Japru u ključnu prometnu transversalu gospodarstva Siscije.
Hrčak ID: 5350


hrv PRILOG POZNAVANJU KLIME SISKA
Lisac, Inga; Herić-Nekić, Savka
Hrvatski meteorološki časopis Vol. 30, No. 30, 1995
Sažetak - Rad predstavlja analizu statističkih parametara i pokazatelja klime za Sisak, navedenih u više prethodnih radova i studija klime Siska za pojedina kraća iz ukupnog 35-godišnjeg razdoblja (1948-1982) povezujući i objedinjujući rezultate u jednu cjelinu. Sisačko se područje po općem klimatskom obilježju uklapa u podneblje srednjo-europskih umjerenih širina. U nekim pokazateljima klime blago se ističe maritimnost, a u drugim kontinentalnost klime, ali niti jedno od tih obilježja ne prevladava bitno. Vremenske slike nekih klimatskih elem...
Hrčak ID: 67938


hrv Daljnja opažanja o olovnim privjescima
eng Further observations on lead pendants
Koščević, Remza
U radu se razmatraju rijetki olovni privjesci, koji potječu iz Siska i već su prije objavljeni. Objavom kalupa za njihovu izradu, privjesci su iznova uzeti u razmatranje radi njihova razjašnjavanja s namjenskih i drugih motrišta. Učinjen je i pokušaj njihova sistematiziranja i uspostave male tipologije oblika.
Hrčak ID: 929


hrv Povijesno-demografska obilježja romskog stanovništva na sisačko-banovinskom području od 1890. do 1910.
eng Historical and Demographic Characteristics of the Roma Population in the Sisak-Banovina Area from 1890 to 1910
Vojak, Danijel; Tomić, Filip
Sociologija i prostor Vol. 60, No. 2 (224), 2022
Romsko stanovništvo živi na hrvatskim područjima od druge polovine XIV. st. Vlasti na hrvatskim područjima započele su krajem XVIII. st. s popisivanjem romskog stanovništva kako bi na temelju tih demografskih podataka razumjele položaj Roma. Brojni metodološki problemi prilikom popisivanja Roma predstavljali su određeni izazov hrvatskim vlastima koje su tu metodologiju popisivanja nastojale unaprijediti za vrijeme prvih moderno provedenih popisa stanovništva od 1880. godine. Istraživanjem je obuhvaćena analiza demografskih obilježja romsk...
Hrčak ID: 285803


hrv As. Acoro-Glycerietum maximae Slavnić 1956 u močvarnoj vegetaciji Hrvatske
eng Ass. Acoro-Glycerietum maximae Slavnié 1956 in the Swamp Vegetation of Croatia
Trinajstić, Ivo; Šugar, Ivan
Acta Botanica Croatica Vol. 45, No. 1, 1986
Acorus calamus — ljekovita biljka koja je već odavno odbjegla iz uzgoja, ušla je u sastav vegetacije trščaka i izgrađuje posebnu asocijaciju Acoro-Glycerietum maximae. Ta je zajednica opisana prvi put iz Vojvodine, a u Hrvatskoj je otkrivena u mrtvom rukavu Tišina kod sela Budiševo i Topolovac. As. Acoro-Glycerietum maximae ima u Hrvatskoj tipični sastav, gotovo identičan onom iz Vojvodine i nekih dijelova srednje Evrope.
Hrčak ID: 159222


hrv OCJENE I PRIKAZI: Sisak u obrani od Turaka. Izbor građe 1543-1597.
Barbarić, Josip
Fontes Vol. 01, No. 1, 1995
Ova knjiga, objavljena prilikom obilježavanja 400-te obljetnice bitke kod Siska, sadrži 444 izvorna dokumenta, objavljena djelomice "in extenso" s regestima ispred izvornog teksta, djelomice samo u regestima (ako je dokument u cjelini već objavljen) tematski grupirana u četiri cjeline: 1) Sisačka tvrđa (troškovi gradnje, oprema i naoružanje, posada, turski sužnji, izvori prihoda za gradnju i uzdržavanje, obnova tvrđe, opatija Porno u Ugarskoj koja je neko vrijeme bila dodijeljena zagrebačkom kaptolu); 2) Stanovništvo sisačke gospoštije (pop...
Hrčak ID: 55455