Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Borisav JOVIĆ, Od Gazimestana do Haga. Vreme Slobodana Miloševića, Metaphysica, Beograd 2009., 413 str.
Knežević, Domagoj
Časopis za suvremenu povijest Vol. 42, No. 3, 2010
Prikaz knjige.
Hrčak ID: 67492


eng PATRIOTS, VILLAINS, AND FRANJO TUĐMAN
Sadkovich, James J.
Review of Croatian History Vol. II, No. 1, 2006
Seeing past the image of any political leader is difficult; in Tuđman's case, it is doubly so because he was branded as a radical nationalist by the Yugoslav regime, and he was consistently portrayed as a dangerous nationalist when he emerged twenty years later as the leader of the HDZ. To understand Tuđman historically, it is first necessary to understand the realities of the 1990s, not simply cite and repeat stereotypes, propaganda, and moral injuctions of the period. What emerges when we do so is a Tuđman whose insistence on the rights of sm...
Hrčak ID: 15857


eng The view from Bosnia and Herzegovina on Franjo Tuđman's „Bosnian policy“
Lučić, Ivica
Review of Croatian History Vol. VI, No. 1, 2010
What Franjo Tuđman thought and wrote about, and his policies toward Bosnia and Herzegovina were and still are much debated. Thousands of newspaper articles, hundreds of analyses, and dozens of books have been written about Tuđman’s attitude toward Bosnia and Herzegovina. Most of them are grounded in the myth of the “partition of Bosnia and Herzegovina” which Tuđman allegedly arranged with Serbian President Slobodan Milošević. This is the favorite theory of Bosniak nationalists, Tuđman’s opponents in Croatia, Yugo-nostalgists, and all of those w...
Hrčak ID: 67480


hrv Karađorđevo: politički mit ili dogovor?
Lučić, Ivo
Časopis za suvremenu povijest Vol. 35, No. 1, 2003
Autor u ovome radu piše o pregovorima, koji su tijekom 1991. godine, a i kasnije vođeni između hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića. Analizira razloge vođenja ovih razgovora, političke okolnosti u kojima su vođeni, te brojne manipulacije i konstrukcije nastale u vrijeme i nakon tih pregovora, od kojih je najraširenija, ali i vrlo upitna ona o «podjeli Bosne». Autor nastoji odgovoriti iz kojih razloga i u kojim krugovima je nastala tvrdnja o «podjeli Bosne». Autor ne objašnjava politiku Franje Tuđ...
Hrčak ID: 87522


hrv Priznati, ili ne priznati - Politika Sjedinjenih Američkih Država prema Hrvatskoj, 1990.-1991.
eng To Recognize or not – the Policy of the United States toward Croatia, 1990-1991
Ramet, Sabrina P.
Časopis za suvremenu povijest Vol. 40, No. 1, 2008
Autorica je na temelju izvora i literature istražila pitanje odnosa Sjedinjenih Američkih Država prema ratu u Hrvatskoj, napose sa stajališta njezina priznanja kao neovisne države u razdoblju od početaka procesa osamostaljenja 1990. do 1992. Smatra da se američki predsjednik George Bush, unatoč njegovu javnom zauzimanju za novi svjetski poredak, prema stanju u istočnoj Europi odnosio iznimno konzervativno te je želio održati Sovjetski Savez i socijalističku Jugoslaviju kao da je stabilnost svijeta ovisila o njihovu opstanku. Autorica naglašava...
Hrčak ID: 27112


hrv Prilog analizi političkih govora Slobodana Miloševića (28.6.1989.) i Franje Tuđmana (24.2.1990.)
eng Contribution to the Analysis of Political Speeches made by Slobodan Milosevic (June 28th 1989) and Franjo Tudjman (February 2nd 1990)
Birač, Dimitrije
Političke perspektive Vol. 9, No. 3, 2019
Rad je pokušaj analize gazimestanskog govora Miloševića i Tuđmanovog govora na prvom općem saboru HDZ-a. Intencija je pokazati da što se tiče samog govora Miloševića, on nije imao za primarni cilj nasilno razbijanje Jugoslavije, kao ni međurepubličke ratove. S druge strane, rad bi trebao pokazati da Tuđmanov govor, gledajući u cjelini, nije bio proustaški. U tom kontekstu, period koji se analizira završava neposredno uoči prvih višestranačkih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, dakle ne obrađuje dolazak HDZ-a na vlast. Također, apstrahira se od...
Hrčak ID: 231523


hrv Franjo Tuđman i problem stvaranja hrvatske države
eng Franjo Tuđman and the problem of creating a Croatian State
Sadkovich, James J.
Časopis za suvremenu povijest Vol. 40, No. 1, 2008
Autor naglašava da se od povjesničara očekuje revizija postojećih rezultata u historiografiji, a da su nove interpretacije nužne ako želimo ispraviti pogreške prethodnika. Svrha ovog članka identifikacija je nekih prepreka na koje su nailazili F. Tuđman i njegova vlada, u cilju da stvore hrvatsku državu. Teze o tome da je Tuđman vodio dvostruku politiku i da je želio sa S. Miloševićem podijeliti Bosnu i Hercegovinu temelje se na nerazumijevanju njegovih ideoloških pogleda i politike te stvarnosti 1990-ih. Naime, Tuđman je inzistirao na suradnj...
Hrčak ID: 27114


srp Od "Ljeta" do "Oluje". Uvod u pad Republike Srpske Krajine 1995. godine
Nikolić, Kosta
Tragovi Vol. 4, No. 2, 2021
U tekstu se istražuju i objašnjavaju događaji koji su neposredno doveli do vojno-policijske operacije Hrvatske protiv Republike Srpske Krajine nazvane “Oluja”. Prvi tematski krug posvećen je operaciji “Ljeto 95” u jugozapadnoj Bosni i Hercegovini iz jula 1995. koja je dovela do zauzimanja teritorija koje je kontrolisala vojska bosanskih Srba (Bosansko Grahovo i Glamoč), čime je Knin bio direktno ugrožen. Drugi tematski krug posvećen je političkoj akciji hrvatskih vlasti da, pre svega u SAD-u, obezbede podršku za operaciju “Oluja”. Istražuju se...
Hrčak ID: 266225


hrv Presuda Međunarodnoga suda pravde u Haagu 3. veljače 2015. i povijesne činjenice
eng VERDICT BY THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE IN THE HAGUE ON FEBRUARY THE THIRD 2015 AND THE HISTORICAL FACTS
Nazor, Ante
Časopis za suvremenu povijest Vol. 47, No. 3, 2015
Rad na temelju sadržaja presude Međunarodnoga suda pravde u Haagu i bilježaka autora, kao sudionika usmenoga dijela procesa pred spomenutim sudom, govori o točkama presude, ali i o tijeku suđenja i podacima koji su izneseni u tom postupku, kao i o značajkama koje ta presuda ima za razumijevanje događaja u Hrvatskoj u prvoj polovini 1990-ih.
Hrčak ID: 154376