Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Slobodna Dalmacija u Hrvatskom proljeću
eng Slobodna Dalmacija during Croatian Spring
Mišur, Ivo
Podravina Vol. 21, No. 41, 2022
U članku će se prikazati pisanje Slobodne Dalmacije u razdoblju Hrvatskog proljeća s fokusom na unutarnja politička zbivanja u Hrvatskoj odnosno u Savezu komunista Hrvatske. Vremenski period istraživanja je od 1967. do 1972. godine. Analizirati će se članci o trima velikim događajima koji su definirali tijek Hrvatskog proljeća, a to su: Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, X. sjednica CK SKH na kojoj su osuđeni stavovi Miloša Žanka i smjena rukovodstva SKH nakon sjednice u Karađorđevu. Na kraju članka će se istražiti kak...
Hrčak ID: 280496


hrv Izvještaji iz "Balvanije": imagološka artikulacija pobune Srba u Hrvatskoj u "Slobodnoj Dalmaciji" i "Glasu Slavonije"
eng Reports from "Balvanija": imagologic articulation of rebellion of Croatian Serbs in "Slobodna Dalmacija" and "Glas Slavonije"
Drača, Vinko
Tragovi Vol. 4, No. 1, 2021
Članak nudi imagološku analizu izvještavanja o pobuni Srba u Hrvatskoj u dva regionalno snažna dnevna lista: Slobodnoj Dalmaciji i Glasu Slavonije tijekom 1990. i 1991. godine. Izvještavanje i komentiranje samih početaka ratnih zbivanja u dnevnom tisku promatra se kroz tri česta i zastupljena skupa imagema preko koje se percipiralo Srbe u Hrvatskoj: imagem “Balkana” i “Europe” kao semantički suprotstavljenih pojmova kroz koje se percipiralo Srbe i Hrvate, imageme “hajdučiji” i “razbojništvu” i narativ o “zavjeraštvu”. Svi navedeni imagemi evoci...
Hrčak ID: 257296


hrv PROSJACI I S(P)INOVI – NE/POPULARNOST RAOSOVA STVARALAŠTVA
eng PROSJACI I S(P)INOVI – NON/POPULARITY OF RAOS’ WORKS
Roščić, Marijana
Dani Hvarskoga kazališta Vol. 44, No. 1, 2018
Nakon zabrane prikazivanja TV-serije Prosjaci i sinovi uslijedili su brojni novinski članci o piscu Ivanu Raosu, romanu Prosjaci i sinovi i TV-seriji. U radu se prikazuje kronologija nastanka romana i TV-serije, donose se izvaci novinskih članaka i kritika o autoru i romanu koji su, moguće, utjecali na popularnost romana. Ponajviše negativno o Raosu pisao je Nikola Disopra u Slobodnoj Dalmaciji, a dijelovi njegova eseja bit će objavljeni u beogradskoj Politici. O razlozima zabrane emitiranja TV-serije svjedoči pismo uredničkog kolegija TV-Zagre...
Hrčak ID: 200138


hrv KULTURA SJEĆANJA U SPLITU: FENOMEN DVADESETOG STOLJEĆA
Markovina, Dragan
Kulturna baština Vol. , No. 38, 2012
U članku se raspravlja o teorijama kulture sjećanja kao političkim fenomenima modernog doba, s posebnim osvrtom na situaciju u Splitu od kraja 19. do kraja 20. stoljeća. Tako usmjerenim analizama uočit će se povezanost promjena političkog konteksta s novim odnosima prema memoriji grada.
Hrčak ID: 110046


hrv Analiza sadržaja Internet izdanja »Slobodne Dalmacije« o nacionalnim manjinama u razdoblju lipanj-prosinac 1999. i 2002.
eng Content Analysis of the Internet Edition of "Slobodna Dalmacija" about National Minorities in the Period June-December 1999 and 2002
Bjelajac, Slobodan; Duvnjak, Neven
Međunarodne studije Vol. III, No. 3, 2003
Primjenom metode analize sadržaja, obrađeni su članci objavljeni na Internet izdanju splitskog dnevnika »Slobodna Dalmacija« u razdoblju lipanj-prosinac 1999. i 2002. godine, u kojima se spominju nacionalne manjine. Za analizu su odabrana tri dana u tjednu (ponedjeljak, četvrtak i subota), te rubrike »Novosti«, »Teme dana«, »Ekonomija«, »Kultura« i gradske rubrike Splita i Zadra. Pilot-istraživanjem je utvrđeno kako se članci u kojima se spominju nacionalne manjine uopće ne pojavljuju u rubrikama »Ekonomija«, »Kultura« i gradskim rubrika Splita...
Hrčak ID: 286849