Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Bela Srbija
Županić, Niko
Narodna starina Vol. 2, No. 2, 1922
Primjedbe Jagićevom shvaćanju K. Porfirogenita o dolasku Hrvata i Srba. Krajem 19.st. napisao je patrijarh slavistike, Vatroslav Jagić, svoju čuvenu studiju »Ein Kapitel zur Geschichte der südslawischen Sprachen«, koja nije velika po obimu, ali je znamenita po svome sadržaju, jer se oslanja na nju i slavistika i jugoslovenska historijografija.
Hrčak ID: 59339


srp Struktura populističke ideologije: Srbija 2017
eng The Structure of Populist Ideology: Srbija 2017
Todosijević, Bojan; Hristić, Ljubomir
Političke perspektive Vol. 10, No. 1, 2020
u literaturi je sve prisutnije shvatanje da se populizam može tumačiti kao ide- ologija koja ima specifičnu, iako ’tanku’, sadržinu. Smatra se da to važi ne samo za političke partije i pokrete, nego i da karakteriše stavove onih koji pružaju po- dršku populističkim partijama i ličnostima. Komparativna studija izbornih si- stema (CSeS, www.cses.org) je u svoj 5. modul uključila operacionalizaciju po- pulističke ideologije kao kombinaciju tri osnovne orijentacije: negativnog stava prema manjinama i imigrantima, negativnog stava prema političkim e...
Hrčak ID: 241527


hrv Iskopavanja u Južnoj Srbiji
Manno Zissi, Gjorgje
Narodna starina Vol. 11, No. 27, 1932
Članak o značajnim postignućima na polju iskopavanja provedenih 30-tih god.20..stoljeća u Južnoj Srbiji, te o tada gorućim problemima vezanih uz napredak na tom polju, a čiji je korjen u financijskoj situaciji muzeja.
Hrčak ID: 67780


hrv Značaj, uloga i važnost ribarske službe u NR Srbiji
Ristić, Mihajlo
Croatian Journal of Fisheries Vol. 10, No. 2, 1955
Hrčak ID: 128902


hrv Migracije u Srbiji: rezultati jednog istraživanja
eng Migration in Serbia: the Results of a Survey
srp Migracije u Srbiji: rezultati jednog istraživanja
Davidović, Milena
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 2, 1990
Na području SR Srbije bez autonomnih pokrajina, krajem 1986. godine, završeno je prikupljanje podataka za anketno istraživanje pod nazivom »Društvena struktura suvremenog jugoslavenskog društva«. Istraživanje je obavljeno u 101 općini iz pet regija ovog područja. Ukupan broj anketiranih ispitanika bio je 2798, u starosnoj dobi od 18 do 65 godina, reprezentativno odabranih sa biračkih lista općina u kojima žive. Istraživanje, inače, ima jugoslavenski karakter budući da je na osnovi istog Upitnika provedeno u svim republikama i pokrajinama. Kad...
Hrčak ID: 127666


hrv Građanski rat u Hrvatskoj 1991-1995., Zbornik radova 7, ur. Milojko Budimir, Udruženje Srba iz Hrvatske, Beograd, 2011., 269 str.
Knežević, Domagoj
Časopis za suvremenu povijest Vol. 44, No. 3, 2012
Prikaz knjige.
Hrčak ID: 95165


hrv Kadrovi mljekarske industrije SR Srbije
Đorđević, Momčilo
Mljekarstvo Vol. 18, No. 8, 1968
Analiza stanja kadrova uopće, a posebno u mljekarstvu obično polazi od strukture zaposlenih kao i nekih drugih parametara (broj radnika na jednog inženjera ili tehničara, produktivnost po radniku i sl.).
Hrčak ID: 67683


hrv Etnološke beleške iz Južne Srbije
Raičević, Svetozar
Narodna starina Vol. 12, No. 32, 1933
O specifičnim obilježjima naroda Južne Srbije (sa 11 slika). Iako su se na području nekadašnje Jugoslavije ukrštavale različite kulture koje su ostavile traga i u Južnoj Srbiji, ipak, tamošnji narod ima i svojih posebnih osobina koje ga čine karakterističnim i izdvajaju ga od susjeda na istoku, jugu i zapadu. Sve te osobine izdvajaju ga u zasebnu etničku grupu koja je bliska narodu u sjevernim krajevima.
Hrčak ID: 68606


hrv Krstoobrazne crkve u južnoj Srbiji
Okunjev, Nikola L.
Narodna starina Vol. 4, No. 11, 1925
Autor ovog teksta (sa 38 slika) je u ljeto 1925 g., na putu po Južnoj Srbiji, posjetio krajeve oko Štipa i Strumice. Tamo je razgledao stare crkve, te ovdje iznio svoju povijesnu analizu njihove arhitekture.
Hrčak ID: 59786


hrv Tri endemične zajednice na serpentinskoj podlozi u Srbiji
ger Drei endemische Pflanzengesellschaften am Serpentinsubstrat in Serbien
Blečić, Vilotije; Tatić, Budislav; Krasnići, Feriz
Acta Botanica Croatica Vol. 28, No. 1, 1969
Hrčak ID: 155012