Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv SUDNICA U OBRAMBENOM DVORIŠTU ZAPADNIH VRATA DIOKLECIJANOVE PALAČE
eng THE COURTROOM IN THE DEFENSIVE COURTYARD OF THE WESTERN GATE OF DIOCLETIAN'S PALACE
Marasović, Katja
Klesarstvo i graditeljstvo Vol. XXV, No. 1-4, 2014
Na temelju tragova kamenih tribina koje je još 1966. otkrio Cvito Fisković, autorica rekonstruira izgled srednjovjekovne sudnice koja se nalazila u obrambenom dvorištu zapadnih vrata Palače. U istom dvorištu na sjevernom zidu vide se ostaci zazidane niše u kojoj je vjerojatno stajao kip splitskog patrona sv. Duje. Na temelju vidljivih ostataka, bez istražnih radova, autorica daje skicu pretpostavljenog izvornog izgleda tog arhitektonskog elementa.
Hrčak ID: 130832


eng The relationship between Reverend Frane Bulić and Reverend Ivan Delalle: an analysis based on preserved correspondence
Jermelić, Ljubo; Dukić, Josip
ST-OPEN Vol. 3, No. -, 2022
Objective: To illustrate the relationship between two historians and priests, Reverend Frane Bulić and Reverend Ivan Delalle, based on a study of their correspondence archived at the library of the Catholic Faculty of Theology. Methods: Part of Revd Bulić’s legacy, preserved at the library of the Catholic Faculty of Theology at the University of Split, includes his correspondence with Revd Delalle. This comprises 43 postcards and 19 letters. Beyond the correspondence, the library also conserves Revd Bulić’s Pro memoria (refer to reference nu...
Hrčak ID: 281182


hrv ROMANIČKA PROPOVJEDAONICA U KATEDRALI SV. DUJMA U SPLITU – ISTRAŽIVANJA I KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI ZAHVATI
eng THE ROMANESQUE PULPIT IN THE CATHEDRAL OF ST DOMNIUS IN SPLIT – RESEARCH AND CONSERVATION-RESTORATION OPERATIONS
Doljanin, Ana
Klesarstvo i graditeljstvo Vol. XXVIII, No. 1-2, 2018
Na romaničkoj propovjedaonici u katedrali sv. Dujma u Splitu krajem 2017. i dijelom 2018. godine izvršeni su istražni i konzervatorsko-restauratorski zahvati. Tijekom višegodišnjih istraživanja prikupljeni su mnogobrojni podaci koje je trebalo (re)interpretirati te povezati različite i često nepovezive parametre, tabelarne prikaze i rezultate različitih fizikalno-kemijskih ispitivanja. U radu su izneseni sažeti rezultati mjerenja, snimanja, istraživanja te metodologije korištene tijekom zahvata na objektu.
Hrčak ID: 212741


hrv Maestro di Pico i iluminacije u inkunabuli De Civitate Dei (Nicolas Jenson, Venecija, 1475.) u samostanu Sv. Duje u Kraju na Pašmanu
eng Maestro di Pico and the Illuminated Incunable of De Civitate Dei (Nicolas Jenson, Venice, 1475) in the Monastery of St Domnius at Kraj on the Island of Pašman
Goja, Bojan
Ars Adriatica Vol. , No. 4, 2014
U franjevačkom samostanu Sv. Duje u Kraju na otoku Pašmanu čuva se inkunabula „O državi Božjoj“ (De Civitate Dei) Sv. Aurelija Augustina koju je 1475. godine u Veneciji tiskao Nicolas Jenson. Inkunabula je na f. 17 (kako je naknadno označena paginacija grafitnom olovkom, tj. stranici incipita – liber primus) kao i na više drugih stranica ukrašena lijepim višebojnim iluminacijama renesansnih stilskih karakteristika izrađenih temperom, zlatnim listićima, zlatnim prahom, sepijom, tintom i akvarelom. Iluminacije f. 17 sastoje se od dva fitomorfna i...
Hrčak ID: 130733


hrv Anđeo štitonoša s grbom obitelji de Judicibus – još jedan nepoznati suradnik Bonina Jakovljeva iz Milana
eng The Angel with the Coat of Arms of the de Judicibus Family – Another Unnamed Assistant of Bonino di Jacopo da Milano
Marković, Predrag
Ars Adriatica Vol. , No. 4, 2014
U dalmatinskom kiparstvu prve polovice 15. stoljeća značajno mjesto pripada Boninu Jakovljevu iz Milana. U razmjerno kratkom razdoblju njegova djelovanja koje obuhvaća nepuna dva desetljeća on je uspio realizirati brojna klesarsko-kiparska djela u gotovo svim većim gradovima Dalmacije. Iako su zadnjih desetak godina tom lombardskom majstoru pripisana neka nova prilično značajna kiparska djela, odnosno ona slabija identificirana kao ostvarenja njegovih bliskih suradnika, njegova ukupna umjetnička pozicija nije znatnije promijenjena te se još uvi...
Hrčak ID: 130730


hrv Rekognicija dvaju relikvijara sv. Krševana iz zadarske katedrale sv. Stošije
eng The Recognition of Two Reliquaries of St. Chrysogonus from the Zadar Cathedral of St. Anastasia
Uglešić, Ante; Šlaus, Mario
Autori u radu donose rezultate rekognicije dvaju relikvijara sv. Krševana iz riznice zadarske katedrale sv. Stošije koji se čuvaju u Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti u Zadru. Jedan relikvijar ima oblik škrinjice, a drugi stopala. Pregledom svetačkih relikvija u njima došlo se do vrlo zanimljivih i posve novih spoznaja o ta dva relikvijara i priloženim predmetima u njima, ali isto tako nalazi iz relikvijara – stopala sv. Krševana dali su, između ostalog, odgovor na pitanje kada su nastala oba relikvijara – stopala sv. Krševana iz riznice kated...
Hrčak ID: 277707