Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Utjecaj komorbiditeta na ishod rehabilitacije nakon ishemijskog moždanog udara
eng The Impact of Comorbidity on Rehabilitation Outcome After Ischemic Stroke
Simić-Panić, Dušica; Bošković, Ksenija; Milićević, Marija; Rabi Žikić, Tamara; Cvjetković Bošnjak, Mina; Tomašević-Todorović, Snežana; Jovićević, Mirjana
Acta clinica Croatica Vol. 57., No. 1., 2018
Komorbiditeti smanjuju preživljavanje nakon ishemijskog moždanog udara, ali još uvijek ostaje nepoznato koliki je njihov utjecaj na funkcijski oporavak. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi učestalost najčešćih komorbiditeta u bolesnika s ishemijskim moždanim udarom i ispitati njihovu prediktivnu vrijednost na funkcijski status i oporavak. U cilju dobivanja relevantnih podataka za ovu studiju proveli smo prospektivno istraživanje u razdoblju od dvije godine. Studija je uključila bolesnike s akutnim/subakutnim ishemijskim moždanim udarom koji...
Hrčak ID: 201654


hrv Funkcionalna električna stimulacija za kućnu upotrebu kod bolesnika nakon moždanog udara
eng Functional Electrical Stimulation for home use in patients after stroke
Goljar Kregar, Nika; Bizovičar, Nataša; Rudolf, Marko; Batinič, Maja
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Cilj: Cilj ove pragmatične opservacijske studije bio je utvrditi u koje se svrhe upotrebljava funkcionalna električna stimulacija (FES) u Univerzitetnom institutu za rehabilitaciju Republike Slovenije u Soči (URI-Soča) nakon moždanog udara za dugotrajno liječenje kod kuće i je li se praksa propisivanja mijenjala tijekom vremena u posljednjih deset godina. Metode: U pragmatičnu kohortnu retrospektivnu studiju bila su uključena 373 bolesnika s moždanim udarom koji su provodili stacionarnu rehabilitaciju na Odjelu za rehabilitaciju bolesnika nakon...
Hrčak ID: 284697


hrv Rehabilitacija osoba nakon moždanog udara
eng Stroke rehabilitation
Laktašić Žerjavić, Nadica; Slivar, Luka; Perić, Porin
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Moždani udar, iako nastupa naglo, u svojoj biti je kronično stanje. Morbiditet i mortalitet od moždanog udara i dalje su vrlo visoki, a onima koji su preživjeli moždani udar, u pravilu, potrebna je akutna bolnička skrb koja se zatim nastavlja kroz subakutnu rehabilitaciju i, u konačnici, reintegraciju u zajednicu. Rehabilitacija se provodi timskim interdisciplinarnim pristupom. Usprkos uloženim naporima, još uvijek postoji mnogo nezadovoljenih potreba preživjelih koji su doživjeli moždani udar, počevši od dostupnosti akutne bolničke skrbi, poto...
Hrčak ID: 284684