Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

eng Team-based Learning in Intensive Course Format for First-year Medical Students
Wiener, Hubert; Plass, Herbert; Marz, Richard
Croatian Medical Journal Vol. 50, No. 1, 2009
Aim To examine the impact of team-based learning (TBL) on educational outcomes in the first year of the curriculum of the Medical University of Vienna. Methods TBL was first offered to students as a singlegroup exercise to illustrate the value and dynamics of a learning team. In a second step, TBL was provided in an intensive course format with six 2-hour sessions over a 3- day period as an elective course covering the material of a critical teaching block. Students’ responses to the program and the impact on the final exam were analyz...
Hrčak ID: 38310


hrv AKTIVNO UČENJE U KONTEKSTU ODGOJA I OBRAZOVANJA
eng Active Learning in the Context of Education
ger AKTIVES LERNEN IM RAHMEN DER BILDUNG
Šustek, Ivana
Život i škola Vol. LXII, No. 3, 2016
Živimo u društvu koje od pojedinca traži aktivnu suradnju u svim događanjima i izazovima. U skladu s tim, odgojno‐obrazovne ustanove trebaju odgovarati na potrebe društva, potičući pritom aktivnost svakog pojedinca. Budući da aktivno učenje potiče razvijanje znanja, vještina i sposobnosti (kompetencija), time ono predstavlja uspješan put prema kvalitetnom odgoju i obrazovanju. U radu se na temelju teorijskih spoznaja nastoji pokazati vrijednost i funkcija aktivnog učenja u kontekstu odgoja i obrazovanja. Također se navodi pregled i analiza rele...
Hrčak ID: 176882


eng ACTIVE LEARNING IN ELEMENTARY SCHOOL
srp AKTIVNO UČENJE U OSNOVNOJ ŠKOLI
Omerović, Muhamed; Džaferagić-Franca, Azra
Metodički obzori Vol. 7(2012)1, No. 14, 2012
In this work we theoretically elaborated the term of learning and its specificities, the characteristics of learning process in teaching process, as well as its stages. We also elaborated the term and characteristics of active learning, the stages of active learning process, its advantages and its differences compariring to the traditional learning, as well as the changed roles of teachers in active learning during the teaching process. We mentioned some methods of active learning that have been proven successful in practice. We also presented...
Hrčak ID: 78852


hrv Primjena spektrofotometrije u učenju Biologije i ostalih predmeta prirodoslovnog područja
eng Application of spectrophotometry in the teaching of biology and other subjects of the natural sciences
Sabo, Nikolina
Educatio biologiae Vol. , No. 7., 2021
Brze promjene u društvu uvjetovane kontinuiranim novim znanstvenim spoznajama zahtijevaju i kontinuirane promjene paradigme poučavanja i učenja Biologije, ali i ostalih nastavnih predmeta. Zato je neizostavno aktivno učenje koje podrazumijeva primjenu istraživačkih vještina, suradničkog učenja i kreativnog izražavanja. U istraživanjima s područja prirodnih znanosti primjenjuju se brojne instrumentalne metode, od kojih je spektrofotometrija jedna od temeljnih analitičkih tehnika u kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi. Osim primjene u znanstven...
Hrčak ID: 281160


eng Active Teaching Methods in Entrepreneurship
srp Aktivne metode učenja u oblasti preduzetništva
Raletić, Saša; Katić, Andrea; Milošev, Ivana
Učenje za poduzetništvo Vol. 2, No. 2, 2012
Entrepreneurship as a science was significantly associated with the analysis of successful practices. Therefore, active learning methods in the field of entrepreneurship workshops are in addition to the theoretical foundations and include many practical examples which are analyzed using different methods based on team work of teachers and students. Analysis of successful companies by using methods such as case studies and organizing lectures in which guest speakers present their practical experience, students become more interested in the subje...
Hrčak ID: 130264


hrv Primjer obrade nastavne teme Dišni sustav u strogim epidemiološkim uvjetima
eng Teaching topic Respiratory system in strict epidemiological conditions
Barbarić - Gaćina, Jelena
Educatio biologiae Vol. , No. 7., 2021
Pandemija koronavirusa postavila je nove izazove u načinu organizacije i izvođenja nastave. Osim promjena u trajanju školskog sata i broju učenika koji istovremeno smiju pohađati nastavu, zbog epidemioloških preporuka rad u grupama i parovima se ne prakticira. Time je pandemija koronavirusa uvjetovala frontalnu nastavu, koja se inače izbjegava proteklih dvadesetak godina zbog mišljenja da je za učenike takav način nastave pasivan i dosadan, te slabo potiče usvajanje znanja i razumijevanje sadržaja. Da bi se zadovoljili epidemiološki kriteriji b...
Hrčak ID: 281158


hrv INDIVIDUALIZACIJA I DIFERENCIJACIJA KAO MODEL NOVE KOMUNIKACIJE U NASTAVNOM PROCESU
eng INDIVIDUALIZATION AND DIFFERENTATION AS A MODEL OF NEW COMMUNICATION IN THE LEARNING PROCESS
Stropnik Kunič, Nina
Informatologia Vol. 45, No. 1, 2012
Suvremena škola izrazito postavlja učenika u prvi plan nastavnog procesa. Učitelji su svjesni da razred nije homogena skupina pojedinaca. Čine ga učenici koji se razlikuju po svom predznanju, očekivanjima, stilu učenja i tempu razumijevanja nastavnog gradiva, koji imaju različite kognitivne sposobnosti, drukčije motivacije te dolaze iz različitih socijalnih okružja u kojima imaju veći ili manji poticaj. A svi su usmjereni prema jedinstvenom odgojno-obrazovnom cilju koji je normiran s precizno određenim standardima znanja čije se postizanje prov...
Hrčak ID: 79924


hrv AKADEMSKA KONTROVERZIJA KAO TEHNIKA SURADNIČKOG UČENJA
eng Academic Controversy as A Cooperative Learning Technique
ger Wissenschaftliche Kontroverse als kooperative Lerntechnik
Mandušić, Dubravka
Život i škola Vol. LXII, No. 3, 2016
Danas se u procesu obrazovanja sve više radi na tome da načini učenja i podučavanja aktivno uključuju sve sudionike nastave u zajedničku interakciju. Do sada su učenici, u većini slučajeva, bili pasivni slušatelji koji su samo dobivali informacije od nastavnika, ne sudjelujući u njihovom prikupljanju, komentiranju i analizi. U suradničkom učenju uloga učenika znatno se mijenja jer učenik treba preuzeti odgovornost za svoje učenje, odgovornost slušanja te aktivnog prikupljanja informacija. To je učenje koje se usvaja kroz spontanost, istraživanj...
Hrčak ID: 176907


hrv Utjecaj rada na tekstu na kognitivne sposobnosti učenja u nastavi Prirode i Biologije
eng CONCEPT MAPS AS A TOOL FOR BETTER LEARNING BIOLOGY IN HIGH SCHOOL
Latin, Kristina; Merdić, Enrih; Labak, Irena
Educatio biologiae Vol. , No. 2., 2016
Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja postižu li učenici bolje rezultate učenja primjenom frontalnog oblika rada (metodom usmenog izlaganja) ili primjenom konceptualnih mapa pri obradi nastavnog gradiva te postoji li veza između dugoročnog pamćenja i konceptualnih mapa. Istraživanje se provodilo tijekom školske godine 2013./2014. te 2014./2015. na uzorku od 101 učenika drugih razreda Prirodoslovno-matematičke gimnazije u Osijeku. Istraživanje se sastojalo od provedbe nastavnih satova s obradom nastavnih jedinica “Ptice” i “Sisavci” te...
Hrčak ID: 171168


hrv U POTRAZI ZA JELENKOM (Lucanus cervus Linnaeus, 1758) – PRIMJER IZVANUČIONIČKE NASTAVE
eng LOOKING FOR THE STAG BEETLE (Lucanus cervus Linnaeus, 1758) – AN EXAMPLE OF TEACHING OUT OF CLASROOM
Šag, Matej; Turić, Nataša; Čerba, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana
Educatio biologiae Vol. , No. 2., 2016
Aktivno učenje, razvoj istraživačkih vještina te generičkih kompetencija poput organiziranja, planiranja i suradnje, osnovne su odlike terenske nastave. U terenskoj nastavi učenici trebaju biti usmjereni ka učenju primjenom osnovnih znanstvenih metoda od postavljanja hipoteze, primjene metodologije istraživanja, obrade rezultata i izvođenja zaključaka na temelju rezultata. Uloga nastavnika je nadgledati, poticati i usmjeravati učenike na aktivno sudjelovanje u svim etapama učenja u prirodi koja ih okružuje. Obzirom da učenici aktivno sudjeluju...
Hrčak ID: 171171