Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini
2017 164
2021 159
2019 157
2016 149
2012 148
2020 144
2015 142
2010 136
2022 135
2011 134

hrv Multivarijatna klasifikacija županija Hrvatske
Kurnoga Živadinović, Nataša
Cilj rada je klasifikacija županija Hrvatske u veće grupe sličnih socio-ekonomskih obilježja. Primijenjene su metode multivarijatne analize: klaster analiza, faktorska analiza i diskriminacijska analiza. Provedene su hijerarhijska i nehijerarhijska klaster analiza. Primijenjene su različite metode hijerarhijske klaster analize, a najbolje interpretabilno rješenje dobiveno je Wardovom metodom s kvadriranim euklidskim udaljenostima. Odabrano je rješenje s četiri klastera, te je provedena nehijerarhijska klaster analiza, K-means metoda. Provedena...
Hrčak ID: 18629


hrv Prijenosni uređaj za rentgensku fluorescentnu analizu (XRF) kao jedinstveni instrument za in situ elementnu karakterizaciju objekata kulturne baštine
Desnica, Vladan
U ovom su radu predstavljene prednosti korištenja prijenosnim uređajem za rentgensku fluorescentnu analizu – XRF (X-ray fluorescence analysis), kao prvog koraka za in situ elementnu analizu materijala na objektima kulturne baštine. XRF je metoda koja se bazira na pobuđivanju atoma ispitivanog uzorka rentgenskim zračenjem, što rezultira emisijom fluorescentnoga zračenja iz materijala, karakterističnog za elementni sastav. Te informacije daju nam i kvalitativnu i kvantitativnu sliku o elementnom sastavu uzorka. XRF je nedestruktivna, brza, unive...
Hrčak ID: 93499


hrv Stilistička analiza pjesme Tee Gikić "Tako pjeva Dunja"
Tomić, Marina
Hrvatistika Vol. 3., No. 3., 2009
Članak donosi (lingvo)stilistističku analizu pjesme Tee Gikić "Tako pjeva Dunja"
Hrčak ID: 70081


hrv KAKO POBOLJŠATI DRAMSKE VJEŠTINE
Ravnikar Bobnar, Monika
Varaždinski učitelj Vol. 5, No. 8, 2022
Djeca su općenito vrlo kreativna i u dramsko-lutkarskom klubu imaju prilike za razvoj kreativnosti, koja je često sputana u nastavi. Pokreće ih želja za nečim novim, zanimljivim i nadasve neočekivanim. Drama nudi sve to. U dramsko-lutkarskom krugu željela sam postići cilj usavršavanja dramatizacije. Pritom sam željela da djeca budu kritična i samokritična. Na probama je analiziran svaki igrokaz koju su odigrali učenici i svaki glumac njihove skupine. Došli smo do spoznaje da su učenici u dramskom krugu postali i pozitivno i negativno samokritič...
Hrčak ID: 267399


hrv Primjena klaster analize u ekonomskim istraživanjima
Puška, Adis; I. Beganović, Admir
Oeconomica Jadertina Vol. 6, No. 1, 2016
Odabir primjena multivarijatne analize je široka i rasprostranjena. U kontekstu multivarijatne analize postoje mnoge metode koje se mogu primjenjivati u statističkim analizama. Klaster analiza je metoda koja uspoređuje jedinice promatranja na temelju njihove povezanosti te ih razvrstava u homogene skupine. Klaster analiza rijetko se primjenjuje samostalno u ekonomskim istraživanjima. Ona se obično primjenjuje s drugim metodama multivarijatne analize. Ovaj rad nastoji objasniti primjenu klaster analize u ekonomskim istraživanjima, teorijski, met...
Hrčak ID: 168460


hrv Analiza opravdanosti ulaganja u plantaže aronije na području Dalmacije
Stipanović, Branka
Aronija je prepoznata kao nutritivno vrlo vrijedna biljka za kojom se kontinuirano bilježi rast potražnje na domaćem i inozemnom tržištu. Zato aronija postaje sve učestalija u ponudi brojnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Republici Hrvatskoj. U radu se obrađuje analiza opravdanosti ulaganja u plantaže aronije na području Dalmacije. Analiza opravdanosti ulaganja u plantaže aronije izvršena je na osnovu pedoloških, tržišno-marketinških, organizacijskih, tehničkih i kadrovskih te financijskih parametara kao i na osnovu ocjene učinkovi...
Hrčak ID: 182990


hrv Diferenciranje i integriranje pod znakom integrala
Glogić, Irfan; Šiljak, Harun
Math.e Vol. 18, No. , 2010
U članku se prezentiraju neke tehnike rješavanja integrala koristeći rezultate o diferenciranju i integriranju pod znakom integrala. http://e.math.hr/math_e_article/br18/glogic_siljak
Hrčak ID: 67321


hrv ISPITIVANJE UTICAJA DEMOGRAFSKIH KARAKTERISTIKA POTROŠAČA NA KUPOVNO ODLUČIVANJE
Puška, Adis; Berbić, Selma; Stovrag, Jasmin
Tranzicija Vol. 19, No. 40, 2017
U posljednje vrijeme se sve više pažnje pridaje izučavanju ponašanju potrošača. Kupovno odlučivanje je jedan od segmenata kod proučavanja ponašanja potrošača koji je bio predmet ovoga rada. U ovom radu se ispituje kako i na koji način demografske karakteristike potrošača utiču na kupovno odlučivanje. Ovdje se posmatra kupovno odlučivanje potrošača u procesu kupovine tehničkih proizvoda. Pod tehničkim proizvodima se podrazumijevala bijela tehnika, kompjuteri, televizori i sl. čija je cijena veća od 400 KM. Istraživanje je provedeno na području S...
Hrčak ID: 203254


hrv Utjecaj usluga zračnog prijevoza na razinu lojalnosti turističkih putnika
Dedić, Samira; Mujić, Ermin; Puška, Adis
Oeconomica Jadertina Vol. 11, No. 2, 2021
Opći cilj istraživanja je utvrditi intenzitet i smjer povezanosti zračnog prijevoza i razine lojalnosti turističkih putnika. U radu su testirane i detaljno analizirane tri radne hipoteze istraživanja. Empirijsko istraživanje provedeno je na temelju prikupljenih primarnih podataka terenskim istraživanjem, pri čemu je primijenjen visoko strukturirani anketni upitnik kao obrazac za prikupljanje podataka. U anketnom upitniku korištena je Likertova skala s pet stupnjeva slaganja. Ispitanici su korisnici usluga zračnog prijevoza u Bosni i Hercegovini...
Hrčak ID: 266032


hrv Prikaz žena u udžbenicima povijesti za osnovnu školu iz 1997. i 2007. godine
Trupković, Željka
Povijest u nastavi Vol. VI, No. 12 (2), 2008
Analiza udžbenika napravljena je pomoću dviju uporišnih točaka. Kao primjer razrade starog programa uzeti su udžbenici iz 1997. godine, a druga točka analize su udžbenici rađeni prema nastavnom planu i programu iz 2006. godine. Cilj istraživanja bio je utvrditi jesu li novi udžbenici ostvarili napredak u prikazu marginalnih grupa, na primjeru žena kao najveće marginalne grupe. Praćen je prikaz Kleopatre, kraljice Jelene, Marie Skłodowske-Curie i Savke Dabčević-Kučar. Kvantitativna analiza poslužila je kao ilustracija općeg pristupa prikaza žena...
Hrčak ID: 47773