Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv PREDTRETMANI U PROIZVODNJI BIOETANOLA IZ LIGNOCELULOZNE BIOMASE
eng PRETREATMENT TECHNOLOGIES IN BIOETHANOL PRODUCTION FROM LIGNOCELLULOSIC BIOMASS
Janušić, Vanja; Ćurić, Duška; Krička, Tajana; Voća, Neven; Matin, Ana
Poljoprivreda Vol. 14, No. 1, 2008
Proizvodnja bioetanola, kao obnovljivoga goriva, dosad se uglavnom temeljila na sirovinama na bazi jednostavnih šećera ili škroba. Međutim, budući da se te sirovine koriste u ljudskoj prehrani i ishrani životinja, proizvodnja bioetanola iz istih smatra se neekonomičnom. Stoga je cilj buduću proizvodnju bioetanola temeljiti na lignoceluloznoj biomasi, odnosno na sirovinama poput poljoprivrednih i šumskih ostataka. Lignocelulozna biomasa po sastavu se sastoji od lignina, hemiceluloze i celuloze. Upravo kompleksnost strukture lignocelulozne biomas...
Hrčak ID: 25883


hrv Raspoložive poljoprivredne površine i mogućnosti šuma za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj
eng Available Agricultural Areas and the Use of Forests for Biofuel Production in Croatia
Tomić, Franjo; Krička, Tatjana; Matić, Slavko
Šumarski list Vol. 132, No. 7-8, 2008
Zbog ekonomskih i ekoloških razloga nastavlja se unapređivanje proizvodnje i širenje korištenja biogoriva u svijetu i Europskoj uniji (EU). Zbog ograničene površine za proizvodnju biomase, biogoriva bi mogla zamijeniti fosilna goriva samo u jednom dijelu. Po EU do 2030. godine, uz razvoj ostalih obnovljivih izvora energije, biogoriva bi u Hrvatskoj zamijenila naftu u prometu za 25 %, što iznosi 452.325 t. Danas poljoprivredne površine zauzimaju 2,955.728 ha. Od toga su 1,074.159 ha pogodne, 1,074.510 ha ograničene, a 806,328 ha trajno nepogodne...
Hrčak ID: 26351


hrv Usporedba različitih tehnika proizvodnje bioetanola iz lignoceluloznih sirovina
Rezić, T.; Ivančić Šantek, M.; Andlar, M.; Pavlečić, M.; Šantek, B.
Bioetanol proizveden iz lignoceluloznih sirovina (npr. ostaci biomase drveta i poljoprivrednih kultura) zadovoljava kriterije ekološke i društveno-političke održivosti. Međutim, troškovi proizvodnje bioetanola iz lignoceluloznih sirovina značajno su veći u odnosu na troškove proizvodnje bioetanola iz šećernih i škrobnih sirovina. Da bi se ostvarila ekonomski održiva proizvodnja bioetanola iz lignoceluloznih sirovina neophodno je razviti i primjeniti nova tehnološka rješenja. Proces proizvodnje bioetanola može se provesti pomoću različitih tehni...
Hrčak ID: 166767


hrv Potencijal bakterija za proizvodnju bioetanola iz lignoceluloznih sirovina
eng Potential of bacteria for bioethanol production from lignocellulosic raw materials
Petravić-Tominac, Vlatka; Tolvajčić, Martina; Stanzer, Damir; Mrvčić, Jasna; Hanousek Čiča, Karla; Šantek, Božidar
Glasnik Zaštite Bilja Vol. 41, No. 4, 2018
Poljoprivreda, šumarstvo i prehrambena industrija izvori su velike količine lignocelulozne biomase, koja može poslužiti kao lako dostupna i jeftina obnovljiva sirovina za dobivanje različitih bioproizvoda. Jedan od takvih proizvoda je i bioetanol. Ovaj rad daje pregled bakterija koje se koriste i/ili istražuju za proizvodnju bioetanola iz lignoceluloznih sirovina. U navedenim istraživanjima proizvodnje bioetanola pomoću bakterija primijenjuju se različiti pristupi kako bi se povećala ekološka i ekonomska efikasnost procesa. Pored uobičajenih bi...
Hrčak ID: 204332


hrv Kvasci za proizvodnju bioetanola iz hidrolizata lignoceluloznih sirovina
eng Yeasts for bioethanol production from lignocellulose hydrolyzates
Petravić Tominac, Vlatka; Tolvajčić, Martina; Stanzer, Damir; Mrvčić, Jasna; Šantek, Božidar
Glasnik Zaštite Bilja Vol. 40, No. 5, 2017
Velika količina lignoceluloznog otpada, kojeg čine uglavnom celuloza, hemiceluloza i lignin, nastaje u šumarstvu, poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Obzirom na dostupne količine ovih jeftinih i obnovljivih sirovina u Republici Hrvatskoj, važno je razmotriti mogućnosti njihove primjene u proizvodnji bioetanola i raznih drugih biotehnoloških proizvoda. Lignocelulozni hidrolizati su složene smjese heksoza i pentoza te drugih spojeva od kojih neki mogu djelovati kao inhibitori fermentacije. U ovom radu dan je pregled kvasaca koji se koriste i...
Hrčak ID: 188462


hrv Novi trendovi u proizvodnji etanola kao biogoriva
eng New Trends in the Ethanol Production as a Biofuel
Ivančić Šantek, Mirela; Miškulin, Ena; Beluhan, Sunčica; Šantek, Božidar
Kemija u industriji Vol. 65, No. 1-2, 2016
Povećanje emisije stakleničkih plinova, energetska ovisnost i nestabilnost isporuke energenata posljedica su ubrzane potrošnje fosilnih goriva zbog ubrzanog rasta svjetske populacije i industrijalizacije. Bioetanol je postao atraktivno zamjensko biogorivo jer se proizvodi iz obnovljivih sirovina i ekološki je prihvatljiv. Upotrebljava se kao pogonsko gorivo i to kao hidrirani (96 %) ili bezvodni (u mješavinama s benzinom). Bioetanol se proizvodi fermentacijom s kvascem S. cerevisiae ili nekim drugim mikroorganizmom iz ugljikohidrata kao što su...
Hrčak ID: 151491


hrv Proizvodnja bioetanola iz kukuruznih oklasaka
eng Production of Bioethanol from Corn Cobs
Ivančić Šantek, Mirela; Zvonar, Ines; Beluhan, Sunčica; Šantek, Božidar
Kemija u industriji Vol. 67, No. 7-8, 2018
Bioetanol je proizveden procesom istodobne saharifikacije i fermentacije (eng. <i>Simultaneous saccharification and fermentation, SSF</i>) s kvascem Saccharomyces cerevisiae na enzimskom hidrolizatu predobrađenih kukuruznih oklasaka. Istraživan je učinak trajanja predhidrolize kukuruznih oklasaka na učinkovitost procesa proizvodnje bioetanola te je uspoređen s konvencionalnim procesom SSF. Dvije smjese komercijalno dostupnih enzima rabljene su za hidrolizu sirovine; prva je sadržavala Celluclast 1.5L (Sigma) i β-glukozidazu (Carl Roth), a druga...
Hrčak ID: 203658


hrv Poboljšanje alkoholnog vrenja obogaćenog hidrolizata kukuruznog brašna s pomoću imobiliziranog kvasca
eng Improvement of Ethanol Fermentation of Corn Semolina Hydrolyzates with Immobilized Yeast by Medium Supplementation
Nikolić, Svetlana; Mojović, Ljiljana; Pejin, Dušanka; Rakin, Marica; Vučurović, Vesna
Food Technology and Biotechnology Vol. 47, No. 1, 2009
Ispitivane su mogućnosti poboljšanja učinkovitosti alkoholnog vrenja enzimski dobivenih hidrolizata kukuruznog brašna s pomoću kvasca Saccharomyces cerevisae var. elipsoideus imobiliziranog na alginatnom nosaču, dodatkom mineralnih soli kao izvora magnezija, cinka, kalcija i bakra, a i vitamina (pantotenata, tiamina, piridoksina, biotina i inozitola), pojedinačno ili u obliku smjese. Među ispitivanim mineralima, pojedinačno ili u smjesi, maksimalno poboljšanje produktivnosti etanola tijekom vrenja ostvareno je sa smjesom soli magnezija i cinka...
Hrčak ID: 33058


hrv Proizvodnja bioetanola iz ekstrahiranog soka kao međuproizvoda prerade šećerne repe: primjena metode odzivne površine
eng Bioethanol Production from Raw Juice as Intermediate of Sugar Beet Processing: A Response Surface Methodology Approach
Popov, Stevan; Ranković, Jovana; Dodić, Jelena; Dodić, Siniša; Jokić, Aleksandar
Food Technology and Biotechnology Vol. 48, No. 3, 2010
Metodom odzivne površine optimirano je vrijeme fermentacije i maseni udjel šećera u hranjivoj podlozi za proizvodnju etanola u kojoj je glavni sastojak sok ekstrahiran iz šećerne repe. Optimalno je vrijeme fermentacije 38 h i početni maseni udjel šećera od 12,30 % u proizvodnji etanola šaržnim uzgojem slobodnih stanica Saccharomyces cerevisiae u anaerobnim uvjetima pri temperaturi od 30 ºC i brzini miješanja od 200 o/min. Da bi se odredili optimalni uvjeti fermentacije u industrijskom mjerilu, potrebno je provesti daljnju tehnološko-ekonomsku a...
Hrčak ID: 57571


hrv Usporedba različitih tehnika proizvodnje bioetanola na svježem soku šećerne repe
eng Comparison Between Different Cultivation Techniques for Bioethanol Production from Raw Sugar Beet Juice
Pavlečić, Mladen; Lulić, Vedran; Gašpari, Slavica; Ivančić Šantek, Mirela; Horvat, Predrag; Šantek, Božidar
U ovom istraživanju proučavana je proizvodnja bioetanola na svježem soku šećerne repe s pomoću kvasca Saccharomyces cerevisiae. Za vođenje procesa proizvodnje bioetanola primjenjene su ove tehnike: šaržni proces, šaržni proces s pritokom supstrata i polukontinuirani proces. Tijekom šaržnog procesa proizvodnje bioetanola stupanj konverzije supstrata u produkt (YP/S) je iznosio 0,375 g/g, učinkovitost bioprocesa (E) 69.70 %, te produktivnost (Pr) procesa 0,53 g/Lh. U šaržnom procesu s pritokom supstrata dobivene su ove vrijednosti pokazatelja usp...
Hrčak ID: 84935