Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Utjecaj CEFTA sporazuma na vanjskotrgovinsku razmjenu poljoprivrednih proizvoda u Bosni i Hercegovini
Ćejvanović, Ferhat; Hodžić, Kadrija; Terzić, Lejla
Tranzicija Vol. 11, No. 23-24, 2009
Agrarna politika u Bosni i Hercegovini mora se uklapati u opće globalne procese liberalizacije trgovine koji se odvijaju u dva osnovna smjera: višestrana liberalizacija i dvostrani ugovori o liberalizaciji. Osnovni okvir za višestranu liberalizaciju je Svjetska trgovinska organizacija (WTO). Od početka 90-ih godina dvadesetog stoljeća posebno se intenzivno odvijaju procesi regionalnih liberalizacija trgovine na svim kontinentima. Poljoprivreda ima i nadalje posebno mjesto u tim procesima s obzirom na najčešće ograničene domete u liberelizaciji...
Hrčak ID: 44532


hrv MJERE AGRARNE POLITIKE U BOSNI I HERCEGOVINI SA POSEBNIM OSVRTOM NA VOĆARSKU PROIZVODNJU
Ćejvanović, Ferhat
Tranzicija Vol. 9, No. 19-20, 2007
Uticaj države na poljoprivredno tržište se ogleda kroz intervencije na tržištu poljoprivrednih proizvoda i održavanje ravnoteže između ponude i potražnje. Osim toga, regulisanjem tržišta postiže se trajnije povoljniji privredni položaj jedne vrlo važne grane privrede. Podiže se razmjerni dohodak poljoprivrednog stanovništva, odnosno na taj način donekle popravljaja se položaj poljoprivrede, koja stalno zaostaje za drugim granama privrede. Država može uticati na tržište direktno preko cijena i indirektno preko ponude i potražnje. Kod direktnog...
Hrčak ID: 36262


hrv INSTITUCIJA CARINE U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI
eng CUSTOMS DUTIES IN MEDIEVAL BOSNIA
Mijočević, Goran
Hum Vol. 12, No. 17. - 18., 2017
Na području srednjovjekovne Bosne carine su, između ostaloga, predstavljale jednu od najvažnijih vrsta prihoda koje je srednjovjekovni vladar mogao ostvariti. Međutim, on je taj prihod počeo ostvarivati tek kada je i stvarno uveo naplatu carina u 14. stoljeću, odnosno od trenutka kada je došlo do institucionalne promjene. Naime, u sačuvanim poveljama bana Mateja Ninoslava ne spominju se nikakva davanja Dubrovčana banu, pa je vrlo vjerojatno da su Dubrovčani stečene povlastice neplaćanja desetine osiguravali kroz različite poklone, što je bilo i...
Hrčak ID: 200628


hrv Oblici protekcionizma u međunarodnoj razmjeni
eng Forms of protectionism in the international trade
Aćimović, Mihajlo
Protekcionizam označava sustav mjera ekonomske države sa ciljem zaštite domaće proizvodnje u odnosu na konkurenciju inozemnih proizvođača. Javlja se nakon pojave međunarodne razmjene. Međutim, suvremena protekcionistička politika i praksa obavezuje da se istražuje fenomen protekcionizma u suvremenim uvjetima. Posebno je u suvremenoj teoriji za međunarodnu razmjenu značajan agrarni protekcionizam.
Hrčak ID: 182677


hrv Gospodarska pozadina kraljevske vlasti u Ugarskoj u 11. stoljeću
eng The economic background of the royal rule in Hungary in the eleventh century
Weisz, Boglárka
Studija analizira vladarske prihode Kraljevine Ugarske u 11. stoljeću, bilo da se radi o dohocima u naravi ili u novcu. Struktura vladarskih prihoda uspostavljena je već u doba Stjepana I., a tijekom 11. stoljeća mogu se primijetiti samo manje promjene, tako da studija analizira različite prihode isključivo kao dijelove jedinstvenog sustava: carine, naplata poreza, prihodi od kovanja novca i rudarenja plemenitih metala i soli. Studija završava ispitivanjem povremenih dohodaka na koje je vladar imao pravo, poput dijela novčanih kazni i darova.
Hrčak ID: 240569


eng Ibrahim-Alemdâr Pinjo, Jeftan Kovačević and the Sarajevan export commerce via Dubrovnik (ca 1824 — 1825)
bos Ibrahım-alemdâr Pınjo, Jeftan Kovačević i sarajevska izvozna trgovina preko Dubrovnika (cca 1824 — 1825)
Filipović, Nenad
Tragovi Vol. 3, No. 2, 2020
In this paper it is analysed using the methods of the economic microhistory a letter written by a notable from Sarajevo, certain Ibrahim-alemdâr Pinjo. The letter is datable either in 1824 or in 1825. In his letter, Pinjo was recommending a Serbian-Orthodox merchant from Sarajevo, Jeftan Kovačević, originally native of Mostar in Hercegovina. The addressees of recommendation were the custom officers of the Trebinje custom-house lead by the revenue farmers of that custom-house: a Muslim notable family from the border town of Trebinje, the Resulb...
Hrčak ID: 246547


hrv Šest godina primjene novog Kaznenog zakona i utvrđivanje pravnog kontinuiteta zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju (čl. 292. KZ/97): tumačanje zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaje poreza ili carine
eng Six Years of the Application of a New Criminal Code and the Legal Continuity of Abuse of Power in Business Dealings (Art. 292 CC/97): Interpretation of Abuse of Trust in Economic Operations and Tax Evasion or Customs Evasion
Roksandić Vidlička, Sunčana; Pražetina Kaleb, Renata
Autorice u ovom radu predstavljaju rezultate istraživanja koje su poduzele s ciljem analize utvrđivanja pravnog kontinuiteta od strane sudova vezanog uz kazneno djelo zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju kako je bilo opisano u čl. 292 KZ/97. Od svih analiziranih presuda autorice su izabrale izložiti njih 40-ak u dijelovima koji su mjerodavni i ocrtavaju problematiku utvrđenja kontinuiteta. S obzirom na to da je kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, kako je opisano u čl. 246 KZ/11, novo ključno gospodarsko...
Hrčak ID: 232778