Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Konzervatorsko-restauratorski radovi na fermanu sultana Selima III. iz doba Dubrovačke Republike
eng Conservation and restoration of the ferman of Sultan Selim III from the Republic of Dubrovnik
Marić, Vanja
Portal Vol. , No. 3, 2012
Tijekom više stoljeća vlasti Dubrovačke Republike neprekidno su kontaktirale s upravama pokrajina diljem Osmanskog Carstva. Jedno od svjedočanstava razgranatih pomorskih i trgovačkih poslova je i ferman sultana Selima III., u vlasništvu obitelji Fisković. Dokument je izravna sultanova naredba o zaštiti kapetana Antuna Fiskovića u plovidbi, izdana 1806. godine. Konzervatorsko-restauratorski radovi bili su potaknuti lošim stanjem rukopisa na papiru koji je bio pohranjen u neprimjerenim uvjetima. Materijali orijentalnog porijekla korišteni pri izr...
Hrčak ID: 106460


hrv Konzervatorsko-restauratorski radovi na kurtinu iz Zbirke jadranskih nošnji Etnografskog muzeja Split
eng Conservation And Restoration Works On kurtin From The Collection Of Adriatic Costumes Of The Ethnographic Museum Split (Summary)
Ribarović, Vana
Ethnologica Dalmatica Vol. , No. 29, 2022
Haljetak inventarnog broja 630:SLT;2627 iz Zbirke jadranskih nošnji nabavljen u Žrnovnici tipski je primjer zatvorenijeg kurtina karakterističnog za splitsku narodnu nošnju 20. stoljeća. Odabran je za konzerviranje i restauriranje zbog jako lošeg stanja u kojem se nalazio. Dio oštećenja je nastao kao posljedica neodgovarajućeg smještaja unutar muzejske čuvaonice. Tijek radova i saznanja o predmetu do kojih se došlo prilikom vizualnog pregleda, izvršenih analiza i samog rada detaljno su dokumentirani, a po završetku radova predmet je na drugačij...
Hrčak ID: 284007


hrv IZABRANI PRIMJERI GRAFIKA IZ ZBIRKI GALERIJE STARIH I NOVIH MAJSTORA GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
eng SELECTED EXAMPLES OF PRINTS FROM THE COLLECTIONS OF THE GALLERY OF OLD AND NEW MASTERS OF THE VARAŽDIN CITY MUSEUM
Igrec, Elizabeta; Ratkajec, Daniela
Suradnja Gradskog muzeja Varaždin i Odsjeka za papir i kožu Hrvatskog restauratorskog zavoda rezultirala je velikim brojem restauriranih grafika, koje su spašene od daljnjeg propadanja, a svakoj od njih ponovno je dana mogućnost dostojnog prezentiranja i izlaganja. Kontinuirano iz godine u godinu sustavnim planom na godišnjoj razini restaurira se otprilike deset grafika. Za Gradski muzej Varaždin to je izuzetno vrijedna i važna stavka. Članak (1. dio) donosi kratak pregled Zbirke slika, skulptura, grafika i crteža čiji značajan udio čine...
Hrčak ID: 231082


hrv Konzervatorsko-restauratorski radovi na marami i šalu iz kripte katedrale sv. Terezije Avilske u Požegi
eng Conservation and Restoration of Two Scarves from the Crypt in the Cathedral of St. Teresa of Avila in Požega
Bobnjarić Vučković, Venija
Tijekom radova na sanaciji kripte u katedrali sv. Terezije Avilske u Požegi u drvenim ljesovima s posmrtnim ostacima građana i građanki Požege pronađen je velik broj grobnih priloga, pa i odjeća u kojoj su bili ukopani. Među pronađenim tekstilnim predmetima nalazile su se marama pok. Ane Slavetić i šal pok. Ane Erlinger. Marama i šal bili su izrađeni od finih, mekih i sjajnih svilenih damastnih tkanina smeđih tonova s utkanim motivima cvjetnih buketa i čipke. Konzervatorsko-restauratorska istraživanja i komparativne analize tekstilno-tehnološki...
Hrčak ID: 254546


hrv Konzervatorsko restauratorski radovi na slici Bogorodica s Djetetom i svecima iz šibenske crkve Sv. Nikole
eng Conservation and restoration of the painting of the Virgin with Child and Saints from the Church of St. Nicholas in Šibenik
Martinac, Branka
Portal Vol. , No. 3, 2012
Oltarna pala s prikazom Bogorodice s Djetetom, sv. Nikolom i sv. Lovrom zaprimljena je 2008. godine u radionicu Hrvatskog restauratorskog zavoda u Splitu. Bila je u izrazito lošem stanju očuvanosti, s tragovima više prijašnjih intervencija i popravaka. Osobito je neprimjerena bila intervencija s početka 20. stoljeća s preslikom koji je potpuno prekrivao izvorni slikani sloj. Radiografskom snimkom slike ustanovilo se da je izvorni slikani sloj znatno kvalitetniji od preslika i da je dobro očuvan pa je donesena odluka o uklanjanju preslika i prez...
Hrčak ID: 106458


hrv Konzervatorsko-restauratorski radovi na prapovijesnom grobnom tekstilu iz tumula u Pustopolju Kupreškom
eng Conservation and restoration of a prehistoric burial textile from a tumulus in Pustopolje Kupreško
Car, Gordana
Portal Vol. , No. 3, 2012
Pokrivač pokojnika iz brončanodobnog ukopa na lokalitetu Pustopolje u Kupreškom polju najstariji je i najveći nalaz vunenog tekstilnog predmeta na području Europe. Unatoč tome što se danas sastoji od petsto devedeset šest fragmenata, očuvanost rubova omogućila je rekonstrukciju veličine, izgleda i načina izrade navedenog prapovijesnog tekstilnog predmeta. Konzervatorsko-restauratorski radovi provedeni su u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu s ciljem poboljšanja zatečenog stanja i uklanjanja konsolidanta korištenog tijekom intervencije i...
Hrčak ID: 106454


hrv Konzervatorsko-restauratorski radovi na haljini iz Zbirke tekstila i modnog pribora Gradskog muzeja Varaždin
eng Conservation and restoration works on the dress from the Collection of Textiles and Fashion Accessories of the Varaždin City Museum
Regović, Branka
Portal Vol. , No. 2., 2011
Višegodišnja suradnja Gradskog muzeja Varaždin i Hrvatskog restauratorskog zavoda rezultirala je preuzimanjem raznovrsne povijesne tekstilne građe na konzerviranje i restauriranje u Odjel za tekstil Hrz-a. Haljina inventarnog broja gmv-KPo 2888 kao primjer ženskog odjevnog predmeta s početka 19. stoljeća, dio je Zbirke tekstila i modnog pribora Gradskog muzeja Varaždin. Uz više kompleta, dijelova ženske odjeće i modnih dodataka već restauriranih na Odjelu za tekstil, haljina će biti izložena u budućem stalnom postavu tekstilne građe Gradskog mu...
Hrčak ID: 106275


hrv Konzervatorsko-restauratorski radovi na skulpturama sv. Jeronima i sv. Blaža iz Creskog muzeja
eng Conservation and restoration works on the statues of St. Jerome and St. Blaise from the Museum of Cres
Krstulović, Nevena
Portal Vol. , No. 2., 2011
Kipovi sv. Jeronima i sv. Blaža pripadaju kvalitetnijim kasnogotičkim i ranorenesansnim drvenim skulpturama sjedećih muških svetaca s otoka Cresa. Kipovi su izvorno bili dio oltara kapele napuštenog zaselka Sveti Blaž na sjevernom dijelu otoka. Sredinom 20. st. skulpture su prenesene u Cres i danas su dio inventara Creskog muzeja. Konzervatorsko-restauratorski radovi izvođeni su od 2007. do 2011. godine te su pridonijeli očuvanju i boljem uvidu u njihovu umjetničku i povijesnu vrijednost. Skulpture će nakon obnove unutrašnjosti Creskog muzeja b...
Hrčak ID: 106271


hrv Nekoliko projekata restauriranja zidnih slika u kontinentalnoj Hrvatskoj i djelovanje Ane Deanović
eng Few restoration projects of mural paintings in continental Croatia and the work of Ana Deanović
Rašpica, Branimir
Portal Vol. , No. 2., 2011
U tekstu su obrađeni konzervatorsko-restauratorski zahvati u četirima crkvama u kontinentalnoj Hrvatskoj, izvedeni između 1947. i 1963. godine. Riječ je o crkvama Majke Božje Gorske u Loboru i Sv. Brcka u Kalniku, te o kapelama Sv. Stjepana u Zagrebu i Sv. Martina u Martinščini. Voditeljica konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovama zidnih slika u svim navedenim građevinama bila je Ana Deanović, što je razvidno i po ujednačenom prezentacijskom načelu primijenjenom u rekonstrukciji slikanoga sloja.
Hrčak ID: 106263


hrv Slika Bartolomea Vivarinija iz Velog Lošinja: model zaštite u neprimjerenim mikroklimatskim uvjetima
eng Bartolomeo Vivarini‘s painting from Veli Lošinj: a model of protection in inapropriate microclimate condition
Lerotić, Pavao
Portal Vol. , No. 3, 2012
Potpisana i datirana slika Bartolomea Vivarinijeva prvorazredno je djelo mletačkih slikarskih radionica druge polovice 15. stoljeća i jedno od najvrednijih umjetničkih importa u našoj slikarskoj baštini. Promjene vlasništva, mjesta i funkcije kao i nesretne okolnosti Drugog svjetskog rata znatno su utjecale na njezino stanje očuvanosti i višekratne restauratorske intervencije. Opisom jednostavnog i ekonomski pristupačnog modela mikroklimatske vitrine u članku se iznosi pojedinačno iskustvo u traženju rješenja za problem s kojim se restauratori...
Hrčak ID: 106456