Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

eng The authorities and the role of the customs office of the Republic of Macedonia in the process of criminal investigation of customs crimes
Zhivkovikj Davitkova, Liljana
Kriminalistička teorija i praksa Vol. 5., No. 1/2018., 2018
The problem with crime is undoubtedly one of the biggest and most prominent ones at present. Nowadays the world is faced with many contemporary forms of criminal offences. Crime is assessed as a negative social conduct and represents a serious obstacle to the social and economic progress of countries. Customs crimes, as a part of economic and fnancial crimes, have for a while now been the interest of criminologists and criminal law, both at a local and international level. The crimes that are classifed as customs crimes are: smuggling, custo...
Hrčak ID: 199658


hrv Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka u selima u okolici Novske
eng The Life of Youth, Preparations for Marriage and Contraction of Marriage in Villages in the Surroundings of Novska
Škrbić, Nevena
Studia ethnologica Croatica Vol. 12/13, No. 1, 2001
U prilogu je sustavno izložena građa vezana za predsvadbene i svadbene običaje u selima u okolici Novske, koja je rezultat terenskoga istraživanja provedenoga u Kozaricama, Starom Grabovcu, Gornjim Bogićevcima, Rajiću i Brestači u veljači 1999. godine.
Hrčak ID: 48531


hrv Inverzija spolova u hrvatskim pokladnim i svadbenim običajima
eng GENDER INVERSION IN CROATIAN CARNIVAL AND WEDDING CUSTOMS
Škrbić Alempijević, Nevena
Narodna umjetnost Vol. 43, No. 2, 2006
Autorica analizira prerušavanje u "rodnog drugog", kojim se ostvaruje ludički iskorak u okviru hrvatskih pokladnih i svadbenih običaja. Pojavu kontrastira sa svakodnevnim transvestizmom, kao i s usvajanjem atributa suprotnoga spola do kojeg sporadično dolazi u drugim običajima. Prikazuje inačice takva maskiranja i sredstva kojima se preobrazba ostvaruje. O običajnoj inverziji spolova raspravlja kao o dopuštenom, pa i poželjnom, periodičkom prijestupu.
Hrčak ID: 23193


hrv Stvaranje hrvatskoga carinskoga zakonodavstva u postupku proglašenja neovisnosti i razdruživanja od jugoslavenske države
eng The creation of Croatian customs legislation in the procedureof delclaration of independence and dissolution from the Yugoslav state
Grgurica, Nenad
Arhivski vjesnik Vol. 65, No. 1, 2022
Uloga carinskoga sustava u uspostavi teritorijalnoga, fiskalnoga, pravnoga i gospodarskoga suvereniteta Republike Hrvatske vidljiva je iz činjenice da je s danom razdruživanja od SFRJ 8. listopada 1991. počeo rad samostalne carinske službe. Objavom u Narodnim novinama broj 53. od 8. listopada 1991. stupili su na snagu Zakon o carinskoj službi, Carinski zakon, Zakon o carinskoj tarifi i Zakon o slobodnim zonama. Proglašenje carinskoga zakonodavstva i početak stvaranja vlastitoga carinskoga sustava, uz ostale događaje i aktivnosti Carinske uprave...
Hrčak ID: 287248


eng Wedding Customs of Posušje Region
hrv Svadbeni običaji u Posuškome kraju
Kelava, Josipa
Croatica et Slavica Iadertina Vol. 15, No. 2, 2019
The paper presents and interprets field notes of traditional and contemporary wedding customs in the area of Posušje employing a multidisciplinary approach. The field notes were recorded from the beginning of 2016 until March 2019. Findings point to the modification and disappearance of numerous traditional customs but also the appearance of new customs that have been adopted under the influence of various media. Recently taken customs often overlap with the traditional ones. Therefore, in addition to frequently modified traditional customs suc...
Hrčak ID: 240473


hrv POLAZNIK, POLAŽENIK: PRVI BOŽIĆNI GOST ČESTITAR
eng POLAZNIK, POLAŽENIK: THE FIRST CHRISTMAS GUEST CONGRATULATOR (Summary)
Đaković, Branko
Etnološka tribina Vol. 32, No. 25, 2002
U ciklusu tradicijskih božićnih i novogodišnjih običaja istaknuto mjesto zauzima i jedan ophod bogat raznolikim obredima i sadržajima. Prvi, najčešće božićni gost-posjetitelj nekoj obitelji, pojavljuje se kao čestitar. U pravilu je to muškarac, ponekad i izabran zbog nekih fizičkih ili drugih karakterističnih svojstava, a ponekad i "slučajni" gost. Starost i rasprostranjenje ovoga običaja zanimljivi si su i s analitičkog aspekta i zbog njegova magijskog značaja. Iako danas već dosta rijedak ili reduciran i prilagođen novim društvenim i kulturo...
Hrčak ID: 27673


eng Emin (Customs Officer) as Representative of the Ottoman Empire in the Republic of Dubrovnik
Miović, Vesna
Dubrovnik annals Vol. , No. 7, 2003
The Osmanlis and the Ragusans alike recognized emin as an unofficial Ottoman consular representative to the Republic of Dubrovnik, authorized to act as a witness, interrogator, and judge. Emin’s presence facilitated trade and business arrangements between the Ottoman and the Ragusan subjects, but also contributed to the early settlement of disputes.
Hrčak ID: 18557


hrv SPECIFIČAN NAČIN DARIVANJA NEVJESTE U BUNJEVAČKIM SVADBENIM OBIČAJIMA
eng THE SPECIFIC MODE OF GIFT-GIVING TO THE BRIDE IN BUNJEVAC WEDDING CUSTOMS (Summary)
Černelić, Milana
Etnološka tribina Vol. 36, No. 29, 2006
Autorica slijedi trag specifičnog darivanja nevjeste novcem za poljubac u svih regionalnih bunjevačkih skupina u Podunavlju, koji vodi i do primorsko-ličkih Bunjevaca. Komparativnom analizom utvrđuje raspored te pojave i njezinih suvrstica na prostoru jugoistočne Europe. Darivanje je karakteristično i za vlaške skupine te druge starosjedilačke narode, čija prostorna zastupljenost upućuje na prožimanja starosjedilačkog i slavenskog kulturnog sloja u južnim prostorima jugoist. Europe, kao i na pravce kasnijeg širenja toga običaja prema zapadu i...
Hrčak ID: 27541


hrv DOŠLI SMO VAM KOLENDATI
eng WE'VE COME TO KOLENDATI TO YOU
Lozica, Ivan
Narodna umjetnost Vol. 36, No. 2, 1999
Autor prati mijenu običaja koledanja te poimanja naziva koleda u hrvatskim rječnicima i znanstvenoj literaturi. Zanimaju ga dodiri slavenskih koleda s rimskim kalendama i kristijanizacija, te pokušaji (re)konstrukcije praslavenskog božanstva iz naziva koleda. Zamijetivši nedostatnost parcijalnih (filoloških i muzikoloških) pristupa, zalaže se za cjelovitiji pristup koledi kao običaju/obredu, a posebno kao teatrabilnom zbivanju u izvedbi i mogućem važnom ishodištu u povijesti hrvatskoga kazališta.
Hrčak ID: 33489


hrv Disciplinska odgovornost carinskih službenika
eng Disciplinary Responsibility of Customs Officers
Juras, Damir
U uvodnom dijelu definira se disciplinska odgovornost te se objašnjavaju pojam i značenje carinskog službenika. U središnjem dijelu rada analizira se normativno uređenje disciplinske odgovornosti carinskih službenika u Republici Hrvatskoj de lege lata i de lege ferenda. Uz pojedine institute navode se stajališta pravne teorije, sudske odluke, a navode se i statistički podaci o disciplinskoj odgovornosti carinskih službenika u Hrvatskoj. Zaključak je da je sustav disciplinske odgovornosti uređen na jasan i cjelovit način, a poboljšanja...
Hrčak ID: 129759