Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Narodnost/manjina kao tema u dnevnom listu većinskog naroda
eng Nationality/Minority as a Topic in Daily Papers of a Majority Nation
Perunović, Sreća
Migracijske i etničke teme Vol. 3, No. 3-4, 1987
U radu se razmatraju neki elementi značaja prisutnosti napisa o narodnosti/ manjini u dnevnom tisku većinskog naroda. Dnevni list promatra se kao jedan od oblika društvene komunikacije između manjeg i većeg dijela pojedinih naroda. Napisi o narodnosti/manjini specificiraju se u tri skupine. Za manjinsku zajednicu značaj komunikacije putem dnevnog lista nalazi se, između ostalog, u osjećanju pripadnosti. Za narodnost sadržan je taj značaj u uvažavanju činjenice posebnosti, uvažavanju činjenice zajedničkog života i u osjećanju zajedništva. Neki e...
Hrčak ID: 128671


hrv Izvještavanje o nacionalnim manjinama u hrvatskim dnevnim novinama
eng Reporting on National Minorities in the Croatian Daily Press
Kanižan, Igor
Međunarodne studije Vol. III, No. 3, 2003
U hrvatskim medijima manjinski problemi su ispolitizirani. To je temeljni zaključak koji se nameće nakon druge faze opsežnog istraživanja o izvještavanju o nacionalnim manjinama tri najčitanijih hrvatskih dnevnih novina. Problem predstavljenosti nacionalnih manjina zapravo je mnogo ozbiljniji nego što se na prvi pogled čini. On zadire u socijalna, kulturna, politička i ekonomska pitanja, a cijeli proces zatvaraju mediji. Kratkotrajna rješenja mogu se naći u osposobljavanju predstavnika manjina za javni nastup, odnose s javnošću i strateško komu...
Hrčak ID: 286848


hrv Medijsko izvještavanje o različitim znanstvenim disciplinama u hrvatskim dnevnim novinama – društveno-povijesna perspektiva
eng Media Coverage of Different Scientific Disciplines in the Croatian Daily Press – Socio-Historical Perspective
Šuljok, Adrijana
Medijske studije Vol. 11, No. 21, 2020
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi promjene u učestalosti i obilježjima medijskog izvještavanja o različitim znanstvenim disciplinama u društveno-povijesnom kontekstu u kojem nastaju. Istraživanje je provedeno metodom analize sadržaja koja je obuhvatila najčitanije hrvatske dnevne novine u dva vremenska razdoblja: „socijalističkom“, od 1986. do 1988., i „demokratskom“, od 2006. do 2008. Korištena je metoda konstruiranog tjedna za odabir ukupno 885 članaka. Nalazi potvrđuju specifičnosti medijske komunikacije pojedinih znanstvenih disciplina...
Hrčak ID: 245583


hrv Koliko je znanost važna tema u hrvatskim dnevnim novinama? Analiza napisa objavljenih 2012. godine u Jutarnjem listu, Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji i Novom listu
eng How Important is Science as a Croatian Daily Press Topic? An Analysis of Media Coverage of Science in 2012 in Jutarnji list, Večernji list, Slobodna Dalmacija and Novi list
Jergović, Blanka; Raguž, Anđelka
Medijske studije Vol. 5, No. 10, 2014
U ovome radu kvantitativnom analizom sadržaja istražujemo medijsko praćenje znanosti u hrvatskim dnevnim novinama u 2012. godini na uzorku od 238 napisa objavljenih u četirima najtiražnijim dnevnim novinama: Jutarnjem listu, Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji i Novom listu. Zanimalo nas je kakvi su trendovi u medijskom izvještavanju o znanosti kada je riječ o kriterijima i postupcima selekcije vijesti te korištenju izvora informacija. Analiza pokazuje kako postoji stalan interes hrvatskih dnevnih novina za znanost. Znanost se redovito pojavl...
Hrčak ID: 135676


hrv Izvještaji iz "Balvanije": imagološka artikulacija pobune Srba u Hrvatskoj u "Slobodnoj Dalmaciji" i "Glasu Slavonije"
eng Reports from "Balvanija": imagologic articulation of rebellion of Croatian Serbs in "Slobodna Dalmacija" and "Glas Slavonije"
Drača, Vinko
Tragovi Vol. 4, No. 1, 2021
Članak nudi imagološku analizu izvještavanja o pobuni Srba u Hrvatskoj u dva regionalno snažna dnevna lista: Slobodnoj Dalmaciji i Glasu Slavonije tijekom 1990. i 1991. godine. Izvještavanje i komentiranje samih početaka ratnih zbivanja u dnevnom tisku promatra se kroz tri česta i zastupljena skupa imagema preko koje se percipiralo Srbe u Hrvatskoj: imagem “Balkana” i “Europe” kao semantički suprotstavljenih pojmova kroz koje se percipiralo Srbe i Hrvate, imageme “hajdučiji” i “razbojništvu” i narativ o “zavjeraštvu”. Svi navedeni imagemi evoci...
Hrčak ID: 257296