Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv ČITANJE DJEČJE KNJIŽEVNOSTI KAO KOMPLEKSNE KULTURNE POJAVE
Vrcić-Mataija, Sanja
FLUMINENSIA Vol. 28, No. 1, 2016
Prikaz knjige Marijane Hameršak i Dubravke Zime UVOD U DJEČJU KNJIŽEVNOST. Zagreb; Leykam international, 2015.
Hrčak ID: 161100


hrv Kronologija hrvatske dječje književnosti do 1918
eng Chronology of Croatian Childrenʼs Literature until 1918
Majhut, Berislav; Težak, Dubravka
Libri et liberi Vol. 6, No. 2, 2018
Prikaz kornologije hrvatske dječje književnosti do 1918. godine. Sastavili Berislav Majhut i Dubravka Težak. Prevela na engleski Nada Kujundžić.
Hrčak ID: 193812


hrv DVA PRIKAZA BOŽIĆA U HRVATSKOJ (DJEČJOJ) KNJIŽEVNOSTI
Milković, Željka
Magistra Iadertina Vol. 6., No. 1., 2011
U članku se na temelju priča Pavla Pavličića Božić u Šapudlu i Jagode Truhelke Još jedan Božić otkriva na koji način je djeci prikazivan Božić. U hrvatskoj (dječjoj) književnosti mogu se iščitati dvije vrste prikaza ili tematiziranja Božića: kulturološki i duhovni. Naravno, da ta granica nije tako čvrsta. U djelima koja tematiziraju kulturološki prikaz Božića naći ćemo djelić duhovnoga. Isto tako, u djelima koja tematiziraju duhovni prikaz Božića naći ćemo djelić kulturnoga. Razlika je u tomu koja će strana prevagnuti u priči, ona duhovna ili o...
Hrčak ID: 87327


hrv Joža Skok, antologičar dječje književnosti
eng Joža Skok, Anthologist of Children’s Literature
Hranjec, Stjepan
U radu se predstavlja doprinos Jože Skoka u antologiji hrvatske dječje književnosti. U devet naslova Skok je predstavio tu književnost u njenoj sveukupnosti, žanrovskoj, tematskoj i stilskoj. Pri izboru tekstova primjenjivao je estetski kriterij u književnopovijesnom slijedu, čime je signirao i početak hrvatske dječje književnosti na konac 18.stoljeća. Isto tako u izboru tekstova uvažavao je pretpostavljivu suvremenu dječju recepciju. Zbog svega pobrojenog Skokove antologije predstavljaju posebnu vrijednost u valoriziranju hrvatske dječje knjiž...
Hrčak ID: 22606


hrv S Bucom i Bongom protiv krize. Hitrecovi smogovci, djetinjstvo i svakodnevica kasnog socijalizma
Duda, Igor
Historijski zbornik Vol. 67, No. 2, 2014
Tri romana Hrvoja Hitreca i televizijska serija o smogovcima, u režiji Milivoja Puhlovskog i u produkciji Televizije Zagreb, postigli su iznimno visoku popularnost te zbog svoje čitanosti i gledanosti obilježili djetinjstvo naraštaja koji je odrastao kasnih sedamdesetih i osamdesetih godina u Hrvatskoj i drugim dijelovima Jugoslavije. U ovome radu analiza sadržaja tjednika Studio donosi podatke o recepciji serije i njezinom mjestu u tiskanim medijima i na televiziji, dok analiza sadržaja triju romana, učinjena iz gledišta povijesti svakodnevice...
Hrčak ID: 156225


hrv PJESNIŠTVO U NAJPOZNATIJIM CRKVENIM PJESMARICAMA ZA DJECU I MLADE NA PODRUČJU ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE
Mihanović-Salopek, Hrvojka
Magistra Iadertina Vol. 14, No. 2, 2019
U radu se analiziraju stihovi namijenjeni crkvenom pjevanju i recitiranju u hrvatskim crkvenim pjesmaricama koje su bile namijenjene katehezi gimnazijalaca ili upotrebi još mlađega osnovnoškolskog učeničkog uzrasta. Prve crkvene pjesmarice u novijoj hrvatskoj književnosti s posebnom namjenom prema mladima nastaju još u drugoj polovici 19. st. (autori: Josip Torbar – Ivan Stohl, Ante Truhelka, Šime Balenović – Franjo Šic, Ljudevit Tomšić, Đuro Šimončić i dr.), a potom sve intenzivnije i početkom 20. st. (autori: Vilko Novak, Franjo Medricky, Jos...
Hrčak ID: 245552


hrv Tri nove tipologije dječjega romana
Živković Zebec, Vedrana
Libri et liberi Vol. 8, No. 1, 2019
Recenzija knjige "Hrvatski realistički dječji roman" autorice Sanje Vrcić-Mataija. Studija Hrvatski realistički dječji roman (1991. – 2001.) kao korpus istraživanja uzima realistične dječje romane objavljene u posljednjem desetljeću 20. stoljeća. Autorica odabir građe obrazlaže činjenicama da je navedeno razdoblje nedovoljno istraženo prije svega zbog kratkoga vremenskoga odmaka, nepostojanja periodizacije za suvremenu hrvatsku dječju književnost i nepostojanja ujednačenoga nazivlja.
Hrčak ID: 227436


eng Why Write Stories about the Past?
hrv Čemu pisati priče o prošlosti?
Oikonomidou, Anastasia
Libri et liberi Vol. 10, No. 2, 2021
The article focuses on three representative literary works for children between 9 and 12 by Christos Boulotis, a renowned contemporary Greek writer of children’s literature. His works which are exemplary of a broader tendency of contemporary Greek historical literature for children revolve around the concepts of the personal and public past and of personal and collective memory. We show that the specific works by Boulotis tend not only to make the concepts of the personal and public/historical past an issue but also to stress the importance of...
Hrčak ID: 268270


hrv Muslimanska tema i njezin razvoj u hrvatskom povijesnom romanu za djecu i mladež do 1945.
eng The Muslim theme and its development in Croatian historical novel for children and youth until 1945
Majhut, Berislav
Nova Croatica Vol. 4 [34], No. 4 [54], 2010
U povijestima hrvatske dječje književnosti nerijetko ćemo naći podatak da hrvatski dječji povijesni roman započinje tek 1937. s Jašom Dalmatinom Ivane Brlić-Mažuranić. Ovaj rad pokazuje kako je Jaša Dalmatin tek jedan od dječjih povijesnih romana koji se već odavno bave temom odnosa Hrvata i muslimana. Pokazuje se da korpus hrvatskih dječjih romana s temom odnosa Hrvata i muslimana nije jednostavno skup povijesno-pustolovnih djela sa sličnom tematikom već se kroz odnos junaka i protivnika te junaka i “divljine” ustanovljava razvoj pristupa temi...
Hrčak ID: 174638


hrv Smijati se ili plakati? Dvosmislenost i humor u Jasonovim stripovima
eng To Laugh or to Cry? Ambiguity and Humour in Jason’s Graphic Novels
Novaković, Nikola
Libri et liberi Vol. 11, No. 1, 2022
U radu se proučava kako se Jasonovom uporabom manjka, ozbiljnosti i redukcije prikriva postupak temeljen na višestrukoj dvosmislenosti koja uključuje miješanje žanrova, razigranu intertekstualnost te iznenađujuću emocionalnu dubinu likova i priče. Razmatra se veza humora i vizualne, tekstualne i strukturalne dvosmislenosti u Jasonovim djelima, kao i ambivalentnost čitateljeve reakcije, ilustrira se spajanje oprječnih žanrova te istovremeno korištenje motiva iz dječje književnosti i raznolikih žanrovskih filmova (poput znanstvene fantastike, kri...
Hrčak ID: 283860