Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv KLASTER ORGANIZACIJA KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
Ciriković, Elida
Tranzicija Vol. 15., No. 31., 2013
Promjene koje je uslovila preraspodjela zaposlenih iz primarnih i sekundarnih u tercijalni sektor,kao i ključni trend razvoja iz industrijskog u informatičko društvo,uslovile su da se strategije razvoja baziraju na povezivanju,udruživanju,u našim uslovima,malih i srednjih preduzeća.Pokretačka snaga razvoja postaju informacije i sposobnost preuzeća da te informacije razmjenjuje sa okruženjem.Najprofitabilnije grane postaju one kod kojih je znanje važnije od kapitala.Ova činjenica opravdava ekspanziju preduzetništva,malih i srednjih preduzeća,k...
Hrčak ID: 108367


eng The International Bank for Reconstruction and Development: Equity and Development: World Development Report 2006
hrv The International Bank for Reconstruction and Development: Equity and Development: World Development Report 2006
Bejaković, Predrag
Revija za socijalnu politiku Vol. 16, No. 1, 2009
Hrčak ID: 35167


hrv Važnost inovacija i poduzetništva za ekonomski razvoj Republike Hrvatske
Gregorić, Marina; Hegeduš, Ivan; Kolenko, Katarina
Obrazovanje za poduzetništvo - E4E Vol. 8, No. Special issue/Posebn, 2018
Ekonomski razvoj neostvariv je bez inovacija i poduzetništva. Kako su poduzeća u privatnom vlasništvu jedan od glavnih pokretača gospodarstva, otvaranjem radnih mjesta te rastom proizvodnje i potrošnje, može se reći da inovacije preko poduzetništva pokreću nacionalno, ali i svjetsko gospodarstvo. Istraživanje se provodi u svrhu dobivanja uvida u trenutno stanje u korelaciji – inovacije, poduzetništvo, ekonomski razvoj. Metode istraživanja korištene u ovome radu su povijesna metoda, deskriptivna metoda, istraživanje za stolom, metoda analize i s...
Hrčak ID: 196926


hrv O geografskom položaju i ekonomskom razvoju Jugoslavije
fre Sur la position geographique et le developpement economique de la R. F. P. de Yougoslavie
Roglić, Josip
Hrvatski geografski glasnik Vol. 11.-12., No. 1., 1949
Hrčak ID: 56370


hrv Ivan Kranjčev: Ekonomski razvitak Đurđevca i Đurđevečkih konaka – etnografski prikaz (1926.)
Cik, Nikola
Podravina Vol. 14, No. 28, 2015
Ivan Kranjčev rođen je u Đurđevcu 1. ožujka 1900. godine u seljačkoj obitelji. Nakon osnovnoškolskog obrazovanja u Đurđevcu s bratićem Jurjom bio je u sjemeništu u Požegi odakle su zajedno krenuli u zagrebačku bogosloviju. No, 1921. godine je upisao studij geografije s etnologijom i etnografijom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ondje je na završetku studija 1926. godine napisao doktorsku disertaciju pod nazivom »Ekonomski razvoj Đurđevca i Đurđevečkih konaka«. Kako je život Ivana Kranjčeva bio je obilježen tradicionalnim načinom obiteljskog...
Hrčak ID: 151971


hrv Tri eseja o izazovima današnje Europe
Singer, Slavica; Domke, Helmut; Stammen, Theo
Ekonomski vjesnik Vol. V, No. 2, 1992
Prisutnost integracijskih i dezintegracijskih procesa u Europi nameće redefiniranje mnogih bitnih kategorija političkog i ekonomskog suživota, kako bi se mogla ostvariti ideja Europe kao zajedničkog doma. Zbog dimenzija promjena potrebno je mijenjati paradigme ekonomskog razvoja, prihvaćajući Schumpeterov koncept daje ekonomski razvoj sadržan u procesu stalne kreativne destrukcije. Ako Europa ne riješi ekonomske probleme s kojima je suočena, a koji postaju sve više kulturni problem opstanka i razvoja, ideja Europe kao zajedničkog doma neće se o...
Hrčak ID: 228142


hrv Poduzetništvo i ekonomski razvoj države
Jašarević, Faruk; Kuka, Ermin
Današnje vrijeme u društvenoj, političkoj, a osobito ekonomskoj sferi obilježava dominacija informacija kao resursa i poduzetništva kao praktičnog fenomena. Poduzetništvo postaje globalni proces koji utječe na sudbine gotovo svih ljudi na planeti Zemlji, a istovremeno mala i srednja preduzeća mijenjaju sliku struktura nacionalnih privreda, kako tržišno razvijenih zemalja tako i država u tranziciji. Gotovo sve nacionalne ekonomije od poduzetništva očekuju rješenje jednog od najvećih problema s kojim se suočavaju države u tranziciji, ali i razvij...
Hrčak ID: 151081


hrv Analiza polazišta i okvirni nacrt modela regionalnog klastera u Ličko-senjskoj županiji
Župan, Željko
Koncentracija ekonomskih aktivnosti na lokaliziranom području može rezultirati efektima koji imaju značajan utjecaj na dinamiku ekonomskog razvoja. Jedan od fenomena koji nastaju kao posljedica prostorne koncentracije gospodarskih aktivnosti u određenom sektoru je klaster. Ovaj se rad bavi ispitivanjem uvjeta dinamike i razvoja klastera, te utjecajima koje klasteri imaju na regionalni razvoj. Objašnjeno je na koji način i pod kojim uvjetima klaster postaje žarište inovacija i pokretač regionalnog razvoja. Analizirana je mogućnost razvoja region...
Hrčak ID: 161062


hrv Društveno-ekonomski razvoj i zaposlenost
Mandić, Ivan
Ekonomski vjesnik Vol. II, No. 1, 1989
Mogućnosti zapošljavanja ovise o tempu rasta društvenog proizvoda, proizvodnje i proizvodnosti rada; izdvajanju sredstava za investicije i usklađenosti obrazovanja sa zahtjevima rada. Jugoslavija je imala visoke godišnje stope zaposlenosti sve do 1983. godine i to znatno više nego u drugim zemljama Evrope, pa i unatoč tome spada u red zemalja s visokom stopom nezaposlenosti. Glavni uzroci velike nezaposlenosti u SFRJ su u, još uvijek, nedovoljnoj industrijalizaciji, nerazvijenom tercijarnom sektoru privrede i prenapučenosti stanovništva u polj...
Hrčak ID: 228798


hrv Demografska obilježja općine Hlebine
Španiček, Branka
Podravski zbornik Vol. , No. 40, 2014
Ovaj članak primjer je demografske analize stanovništva općine Hlebine. Bazira se na podatcima iz Popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine. Općina Hlebine smještena je na sjevernom dijelu Koprivničko-križevačke županije uz rijeku Dravu. Sastoji se od dvaju naselja: Hlebine i Gabajeva Greda. Naselje Hlebine administrativno je središte općine te u njemu živi najveći broj stanovnika same općine. Kao i ostatak Koprivničko-križevačke županije, i općinu Hlebine karakterizira stalan trend smanjenja broja stanovnika. Također, nepovoljna je i staros...
Hrčak ID: 227409