Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Podrijetlo običaja krsne slave kod dalmatinskih katolika
eng The Origin of the Krsna Slava Custom among Dalmatian Catholics
Mišur, Ivo
Obnovljeni Život Vol. 77, No. 2, 2022
U radu je prikazan običaj krsne slave, tj. slavljenja sveca zaštitnika obitelji, kod rimokatolika u dijelovima Dalmacije u kojima je prisutan. Provedena je analiza radi potvrđivanja dvije hipoteze. Jedna pokušava pojasniti nastanak običaja, a druga razvoj krsne slave kod katolika i pravoslavaca. Rekonstruirani su uvjeti oblikovanja i podrijetlo krsne slave te je iznesena titularno–pastoralna teza o njezinu nastanku. Definirano je razdoblje formiranja toga običaja. Ispitan je utjecaj reformi kalendara u 16. i 20. stoljeću na diversifikaciju svet...
Hrčak ID: 274694


hrv Zabrane običaja krsne slave kod katolika u Hercegovini
eng The Bans Of Krsna Slava Among Catholics In Herzegovina (Summary)
Mišur, Ivo
Ethnologica Dalmatica Vol. , No. 29, 2022
U radu će se prikazati zabrane slavljenja krsne slave među Hrvatima rimokatolicima u Hercegovini od 18. do 20. stoljeća. Analizom tekstova kojim se ograničavalo slavlje ovog običaja utvrditi će se njegove karakteristike i tadašnja društvena uloga. Također će se napraviti usporedba s ograničenjima krsne slave u susjednim krajevima tj. Dalmaciji. Testirati će se dosadašnja tumačenja profane funkcije ovog običaja te ukazati na njegove bakanalijske karakteristike u prošlosti. Ispitati će se promjene društvene uloge ovog običaja u različitim vremens...
Hrčak ID: 283983