Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013.
eng The Proposal of Croatian Society for Rheumatology for anti-TNF-α therapy in adult patients with spondyloarthritides, 2013.
Babić-Naglić, Đurđica; Grazio, Simeon; Anić, Branimir; Čikeš, Nada; Novak, Srđan; Morović-Vergles, Jadranka; Kehler, Tatjana; Marasović-Krstulović, Daniela; Milanović, Sonja; Hanih, Marino; Perić, Porin; Vlak, Tonko; Potočki, Kristina; Ćurković, Božidar
Reumatizam Vol. 60, No. 1, 2013
Hrvatsko reumatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora ažuriralo je Prijedlog primjene inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima (SpA) u skladu s novom klasifikacijom SpA i europskim preporukama za liječenje biološkom terapijom. Na ovaj način postiže se standardiziran način dijagnostike, ciljanog liječenja, praćenja i ocjene ishoda primljenjiv za većinu bolesnika.
Hrčak ID: 123600


eng Newly discovered Staphylococcus aureus serine hydrolase probe and drug targets
Fellner, Matthias
ADMET and DMPK Vol. 10, No. 2, 2022
There is an urgent need for new diagnosis and treatment options for the bacterial pathogen Staphylococcus aureus. This review will summarize data on ten recently discovered biofilm-associated serine hydrolases called fluorophosphonate-binding hydrolases (FphA-J). Based on the summarized findings, many of these proteins represent intriguing new targets for probe and drug development.
Hrčak ID: 273560


eng Mineral insulating oils in service
Pahlavanpour, Behrooz; Wiklund, Per
Transformers Magazine Vol. 2, No. 2, 2015
There is precious little basic information openly available on how insulating materials in transformers behave over longer periods of time. However, such information is very important for ensuring that aging equipment works adequately. It is valuable both from the perspective of transformer maintenance/asset management, and as background information necessary for making informed choices on which type of insulating liquid to employ in new equipment.
Hrčak ID: 182788


hrv Identifikacija novog soja bakterije Streptomyces virginiae CBS 314.55, što proizvodi lipstatin, pomoću dereplikacije
eng Identification of Lipstatin-Producing Ability in Streptomyces virginiae CBS 314.55 Using Dereplication Approach
Sladič, Gordan; Urukalo, Matilda; Kirn, Matjaž; Lešnik, Urška; Magdevska, Vasilka; Benički, Neda; Pelko, Mitja; Gasparič, Aleš; Raspor, Peter; Polak, Tomaž; Fujs, Štefan; Hoskisson, Paul A.; Petković, Hrvoje
Food Technology and Biotechnology Vol. 52, No. 3, 2014
Streptomicete su poznate kao bogat izvor bioaktivnih metabolita, poput sekundarnog metabolita lipstatina, koji ima vrlo karakterističnu strukturu β-laktona, a upotrebljava se kao intermedijar u proizvodnji lijeka za mršavljenje, komercijalnog naziva orlistat. Dublje razumijevanje distribucije identičnih ili strukturno sličnih spojeva, izoliranih iz taksonomski sličnih skupina mikroorganizama, bitno je za otkrivanje novih biološki aktivnih spojeva ili kvalitetnijih sojeva što proizvode poznate metabolite od velikog značaja za medicinu. Samo su d...
Hrčak ID: 126171


hrv Imobilizacija inhibitora lipaze na biopolimeru izoliranom iz stanične stijenke gljive Agaricus bisporus
eng Immobilization of Lipase Inhibitor on the Biopolymers from Agaricus bisporus Cell Walls
Cherno, Natalya; Osolina, Sophya; Nikitina, Oleksandra
Food Technology and Biotechnology Vol. 55, No. 4, 2017
Jedna od metoda prevencije pretilosti je uključivanje određenih spojeva s antilipaznom aktivnošću u prehranu, pri čemu se smanjuje resorpcija masnih kiselina iz hrane. Svrha je ovog istraživanja bila proizvesti stabilni oblik inhibitora lipaze, imobilizacijom enzima na biopolimerima izoliranim iz stanične stijenke gljive Agaricus bisporus. Kao inhibitori lipaze upotrijebljeni su fenolni spojevi izolirani iz uljane repice. Aktivnost inhibitora značajno se smanjila u želučanom soku, te na temperaturama iznad 37 °C i tijekom skladištenja, što je u...
Hrčak ID: 192346


hrv Sinteza novih derivata testosterona sa supstituiranim pirazolinskim prstenom kao inhibitori 5alpha-reduktaze
eng Synthesis of some new testosterone derivatives fused with substituted pyrazoline ring as 5alpha-reductase inhibitors
EL-SAYED AMR, ABD EL-GALIL; ABDEL-LATIF, NEHAD AHMED; ABDALLA, MOHAMED MOSTAFA
Acta Pharmaceutica Vol. 56, No. 2, 2006
Kondenzacijom 3β-hidroksi-16-[(4-klorofenil)metilen]androst-5-en-17-ona 1 s hidrazin hidratom u octenoj kiselini dobiven je derivat N-acetil pirazolina 2, a kondenzacijom 1 sa semikarbazidom priređen je spoj 3. Reakcijom spoja 1 s hidrazin hidratom u apsolutnom metanolu ili etanolu nastali su odgovarajući -metoksi (4) i -etoksi (5) derivati, koji su ciklizirani s borovim trifluoridom u derivat pirazolina 6. Isti spoj se može pripaviti izravno refluksiranjem spoja 1 s hidrazin hidratom u dioksanu. Oksidacijom spoja 6 s Oppenourovim ili Moffato...
Hrčak ID: 4556


hrv Razvoj metode za određivanje djelotvornosti organskih inhibitora korozije armature u betonu
eng Development of method for assessing efficiency of organic corrosion inhibitors in concrete reinforcement
Šoić, Ivana; Martinez, Sanja; Lipošćak, Ivana; Mikšić, Boris
Građevinar Vol. 70, No. 05., 2018
U radu se prvi put ispituje primjenjivost elektrokemijske impedancijske spektroskopije (EIS) u ćeliji s čeličnom pločom prekrivenom slojem betona s dodatkom klorida i inhibitora, konstruiranoj u skladu s normom HRN EN ISO 16773. Mjerenje je omogućilo kvantificiranje štetnog utjecaja klorida i zaštitne djelotvornosti inhibitora, razumijevanje mehanizma i praćenje vremenske ovisnosti inhibitorskog djelovanja, te vizualni pregled površine metala nakon mjerenja. Rezultati su usklađeni sa zamišljenom fizikalnom slikom i upućuju na primjenjivost meto...
Hrčak ID: 203422


eng REGULATION OF NITRATE REDUCTASE ACTIVITY IN RICE (ORYZA SATIVA L.) BY GROWTH REGULATORS
HEMALATHA, S.
The effect of three growth regulators, namely kinetin, 6 benzyl adenine, 2 chloro ethyl trimethyl ammonium chloride at three concentrations (10-6 M, 5 x 10-5 M 10-4 M) was studied on the catalytic activity of nitrate reductase in green and etiolated seedlings. A concentration of 5 x 10-5 M was optimal for all the growth regulators treatments. All the growth regulators stimulated nitrate reductase activity effectively at 5 x 10-5M concentration in both etiolated and green seedlings and had an additive effect when supplemented by NO-3 up to 140%...
Hrčak ID: 16096


hrv Usporedba učinkovitosti i trogodišnjeg preživljenja TNF-α inhibitora u liječenju ankilozantnog spondilitisa
eng Comparison of efficacy and three year retention rate of TNF-α inhibitors in treatment of ankylosing spondylitis
Mirić, Filip; Novak, Srđan
Medicina Fluminensis Vol. 56, No. 1, 2020
Cilj: Svrha rada bila je utvrditi i usporediti učinkovitost te preživljenje TNF-α (engl. tumor necrosis factor-α) inhibitora (adalimumab, golimumab, infliksimab) tijekom trogodišnjeg praćenja u liječenju ankilozantnog spondilitisa. Materijali i metode: Ovim retrospektivnim istraživanjem obuhvaćena je skupina od 29 ispitanika koji su primili prvi biološki lijek na Odjelu reumatologije i kliničke imunologije Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Započeli su s biološkim lijekom u razdoblju od siječnja 2009. do lipnja 2015. godine i bili praćeni tri g...
Hrčak ID: 232817


eng Effects of Inhibitors on the Catalysis and Immobilization of Cephalosporin C Acylase
Luo, H.; Han, K.; Chang, Y.; Wang, Y.; Tong, S.; Nie, Z.; Wang, X.; Wei, Y.; Yu, H.; Shen, Z.
Numerous compounds, including weak bases (e.g., glucosamine, ethylenediamine, and pyridine) and weak acids (e.g., bicarbonate, acetate, propionate, and butyrate), were found to inhibit the catalysis of cephalosporin C acylase (CCA), which is a recombinant enzyme expressed in E. coli. Additionally, the protective effect of the inhibitors on free and immobilized CCA against heat treatment was investigated. The inhibitors were added to increase recovery of the activity of the enzyme immobilized by covalent attachment to an epoxy support. The acti...
Hrčak ID: 197250