Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

eng Single EX-CCCII based electronically tunable current mode instrumentation amplifier
Singh, Priyanka; Nagaria, Rajendra Kumar
Engineering Review Vol. 42, No. 3, 2022
The purpose of this study is to present a new design for an electronically tunable instrumentation amplifier. The current-mode design approach is used for the proposed circuit. The proposed current-mode instrumentation amplifier employs a single Extra-X Current Controlled Current Conveyor (EX-CCCII) and a grounded resistor. This circuit design is very simple and suitable for IC integration. Because of the circuit's high output impedance, it can be cascaded with other current-mode circuits without the need for a buffer. In addition, this circuit...
Hrčak ID: 291874


hrv Novo u potpunosti brzo oporavljivo EMG pojačalo za kontrolu neuronskih proteza
eng A novel fully fast recovery EMG amplifier for the control of neural prosthesis
Ilić, Vojin; Jorgovanović, Nikola; Antić, Aco; Morača, Slobodan; Ungureanu, Nikolae
Tehnički vjesnik Vol. 23, No. 4, 2016
Ovaj članak predstavlja novo EMG (elektromiografsko) brzo oporavljivo pojačalo, koje se može koristiti kao sučelje za kontrolu neuronskih proteza. Osnova predloženog električnog kruga je standardno instrumentacijsko pojačalo implementirano pomoću tri operacijska pojačala s integratorom u negativnoj povratnoj petlji diferencijalnog pojačala. Standardno instrumentacijsko pojačalo s tri operacijska pojačala je modificirano uvođenjem analogne linije za kašnjenje između prvog stupnja (diferencijalni ulaz - diferencijalno izlazno pojačalo) i drugog s...
Hrčak ID: 163761