Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Učinak rane dijagnoze i ishodi liječenja rodilja i fetusa u bolesnica sa sindromom HELLP
eng The effect of early diagnosis and treatment on maternal and fetal outcomes in patients with HELLP syndrome
Wagner, Steven J.; Craici, lasmina M.; Hogan, Marie C.; Bailey, KentR.; Garovic, Vesna D.
Biochemia Medica Vol. 17, No. 1, 2007
Uvod: Sindrom HELLP, težak oblik preeklampsije kojega klinički karakterizira hemoliza, povišeni jetreni enzimi, te mali broj trombocita, prvi je put opisan 1982. godine. Materijali i metode: Kako bismo procijenili utjecaj identificiranja ovoga sin-droma na ishode liječenja rodilja i fetusa, proveli smo retrospektivnu studiju i pregledali dokumentaciju bolesnica s preeklampsijom liječenih u Klinici Mayo prije i nakon 1982. godine. Načinili smo retrospektivnu dijagnozu sindroma HELLP u 11 od 146 bolesnica liječenih zbog preeklampsije prije 1982....
Hrčak ID: 12864


eng Treatment outcomes of patients with BRCA-mutated, recurrent ovarian cancer in University Hospital Center Split
hrv Ishodi liječenja bolesnica s BRCA mutiranim recidivom karcinoma jajnika u Kliničkom bolničkom centru Split
Petrić-Miše, Branka; Pešo, Mirko; Hrepić, Darijo; Telesmanić-Dobrić, Vesna; Vrdoljak, Eduard
Libri Oncologici Vol. 50, No. 1, 2022
Aim: To evaluate the treatment outcomes, with emphasis on the efficacy and safety of olaparib, in patients with platinum-sensitive, BRCA-mutated, recurrent ovarian cancer treated at the University Hospital Center Split in the period from June 2016 to April 2021. Methods: Data were collected retrospectively from a medical history of 28 patients with platinum-sensitive, BRCAmutated, recurrent ovarian cancer. Medical records were reviewed for clinico-pathological characteristics, number of previous chemotherapy lines and platinum-free interval be...
Hrčak ID: 277743


hrv Genetička varijabilnost i bolest COVID-19
eng Genetic variability and COVID-19 disease
Drmić Hofman, Irena; Židovec Lepej, Snježana
Liječnički vjesnik Vol. 144, No. Supp 1, 2022
Brojna su istraživanja opisala gene i lokuse koji su povezani s težim oblikom bolesti COVID-19, poput onih za angiotenzin-konvertirajući enzim 2 (ACE2), transmembransku serinsku proteazu tipa 2 (TMPRSS2), tirozin kinazu 2 (TYK2), dipeptidil peptidazu 9 (DPP9), ABO sustav krvnih grupa, određene alele i gene sustava HLA koji kodiraju receptore imunološkog sustava. Međutim, potrebno je istaknuti da varijante u genima koji kodiraju sintezu molekula značajnih za biološki učinak interferona klase I i III, poput gena TLR, povezane su s najvišim proci...
Hrčak ID: 275635


hrv Izazovi razvoja oralnoga farmaceutskog oblika po mjeri bolesnika – primjer lijeka Sumamed
eng Challenges in Patient-Centric Oral Dosage Form Design – the Example of Sumamed
Pepić, Ivan; Lovrić, Jasmina
Medicus Vol. 27, No. 2 Sumamed, 2018
Razvoj oralnih farmaceutskih oblika lijekova po mjeri bolesnika velik je izazov i jedan od glavnih smjerova u području unaprjeđenja oralnih oblika za pedijatrijske i gerijatrijske bolesnike. Djeca i starije odrasle osobe razlikuju se u mnogim aspektima primjene lijeka od drugih dobnih skupina pa trebaju posebna razmatranja čimbenika prihvatljivosti farmaceutskih oblika lijekova koji mogu poboljšati adherenciju i ishode liječenja. Rezultati novijih studija daju dokaze za racionalni razvoj oralnih farmaceutskih oblika lijekova temeljenih na razum...
Hrčak ID: 214611