Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Pojam istine u misli Josepha Ratzingera, Istina kršćanstva
Gelo, Milan
Spectrum Vol. , No. 3-4;1-2, 2013
Hrčak ID: 115942


hrv Vjernost istini: pastoralni esej
Sibley, Thomas
Kairos Vol. 15, No. 2, 2021
Ovaj je esej prezentiran kao poziv Isusovim sljedbenicima i njihovim vođama da budu tražitelji i sljedbenici istine tako što će pomno istraživati Isusova učenja, posebno ona iz Ivanova evanđelja. U ovoj kratkoj studiji nastojat ćemo predstaviti Isusove jedinstvene i smjele tvrdnje o istini, iskrenom životu i govorenju istine. Zatim ćemo iznijeti praktične izazove koje treba razmotriti i poučavati.
Hrčak ID: 266757


hrv Tjeskoba pred veličinom
Vuković, Stipe
Crkva u svijetu Vol. 6, No. 1, 1971
Osvrt na članak g. Ede Marinkovića koji je objavljen u Crkvi u svijetu broj 3/1970.
Hrčak ID: 92277


hrv POTJEH - O ISTINI KOJA JE IZGUBILA ČOVJEKA
Opić, Siniša; Pintar, Željka
Varaždinski učitelj Vol. 6, No. 11, 2023
Radom se dijalogizira s Pričom iz davnine, bajkom o Potjehu. Analizom njene radnje, razmatra se psihološko strukturiranje pojedinčeve osobnosti. Naznačuje se moguća Mažuranićkina sugestija kako su zarobljujući ideali ljudskom životu nedostatni, jednako kao i zaslijepljujuće ambicije. Potjeh, nositelj misli o susretu s Drugime kao preduvjetom življenja u ljudski konstruiranom svijetu, izdvaja se kao značajan sugovornik suvremenog recipijenta priče - čovjeka narcističkog Zapada.
Hrčak ID: 284936


hrv Oproštenje i pomirenje, istina i pravda
Šimac, Neven
Crkva u svijetu Vol. 34, No. 4, 1999
Hrčak ID: 50812


hrv Dezinformacije u digitalnom dobu: Borba za istinu
Popovac, Josip
Medijska istraživanja Vol. 26, No. 2, 2020
U radu se raspravlja o „suvremenosti“ fenomena dezinformacija kroz prizmu povijesnog razvoja medija uzimajući u obzir političko-ekonomske aspekte pojedine faze, samu prirodu istine i dezinformacije kao manipulativni alat te eskalaciju dezinformacija u korpusu javnog znanja s posebnom pažnjom na ulogu društvenih mreža. Društvene mreže dokidaju komunikacijski monopol koji je do sada bio rezerviran za elitne krugove, čime masovno komuniciranje postaje globalno dostupno svakom vještom pojedincu. Rad se bavi i modelom suprotstavljanja utjecaju dezin...
Hrčak ID: 250788


hrv POJAM LIJEPOG U PLATONOVOM DIJALOGU "GOZBA"
Botić, Petar
U dijalogu Gozba, Platon povezuje pojam lijepog s pojmom istine, dobra, mudrosti i filozofije. Unatoč tome što Platon pojam lijepog ne povezuje s pojmom umjetnosti, taj pojam zauzima veoma bitno mjesto u njegovoj filozofiji. Ljepota, onako kako je opisana u Gozbi, vodi prema spoznaji najvišeg dobra i istine. Pojedini govori u ovom dijalogu predstavljaju stupnjeve puta prema spoznaji ljepote, dobra, i istine po sebi, a Platon u liku Sokrata prepoznaje istinskog filozofa i utjelovljenje Erosa, koji vodi spoznaji tih ideja.
Hrčak ID: 183334


hrv O PJESNIŠTVU S HEIDEGGEROM
Vaško, Valentina
Pjesništvo je posebna vrsta umjetnosti čija prednost leži u mogućnosti izražavanja. Premda su u početku promišljanja pjesništva filozofi prema njemu imali negativan stav, Heidegger u tom slučaju ide u potpuno drugom smjeru. Glavni preokret u Heideggerovu poimanju pjesništva očituje se u pripisivanju pojma istine umjetničkom djelu. Pjesnici uz pomoć jezika i govora ostalim smrtnicima približavaju tragove odbjeglih bogova pomažući im tako vratiti se na pravi put. Potrebno je naučiti slušati govor pjesnika da bi se izbjeglo pogrešno tumačenje njih...
Hrčak ID: 183357


hrv HEIDEGGEROVO POIMANJE TEHNIKE
Sekulić, Damir
U današnjem svijetu racionalizacije, tehnika je fenomen koji uvelike određuje svakidašnjicu suvremenog pojedinca i društva. Perspektiva koja izlazi iz uobičajenog i često ograničenog okvira razmatranja tehnike pripada eminentnom filozofu 20. stoljeća Martinu Heideggeru, koji tehnici pristupa strogo ontološki: analizom instrumentalnosti dolazi do starogrčkog shvaćanja pro-iz-vođenja, koje krije koncept istine kao neskrivenosti. Pritom on τέχνη određuje kao specifičnu vrstu znanja vezanu uz pro-iz-vođenje, analiza koje vodi u smjeru »otkrivanja«....
Hrčak ID: 183355


hrv Foucault o pareziji i parezija u kršćanstvu
Brnčić, Jadranka
Holon Vol. 4, No. 2, 2014
U ovom članku iznesene su osnovne Foucaultove teze o pareziji. Potom se analizira kako se one ovjeravaju kada je riječi o pareziji u kršćanstvu, odnosno u Novom zavjetu. U središtu je pomnje Isusova parezija kao svakodnevna praksa (kao usklađeni govor i život usuprot prijetvornosti). Pritom se otvaraju pitanja interpretacije parezije u teologiji i u institucionalnoj Crkvi gdje parezija kadikad biva odsutna upravo u svakodnevnoj praksi kao proizvodnji istine.
Hrčak ID: 132026