Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv PROGNANICI I IZBJEGLICE NA PODRUČJU OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE I NEKI PROBLEMI POVRATKA
Bosanac, Nedeljko; Babić, Marko
Ekonomska misao i praksa Vol. 5, No. 2, 1996
Izuzetno aktualna tema, koja je u neposrednoj vezi s visokim brojem stradalnika Domovinskog rata, usmjerila je našu pozornost na istraživanje strukture prognanika i izbjeglica na području Osječko - baranjske županije. Danas, na području cijele Hrvatske boravi visoki broj prognanika i izbjeglica. Taj broj procjenjuje se na gotovo 500 tisuća ljudi. Međutim, obuhvat želimo usmjeriti na strukturu prognanika i izbjeglica koji se nalaze na području Osječko - baranjske županije. Tom strukturom će biti obuhvaćeno oko 40 725 unesrećenih ljudi koji su m...
Hrčak ID: 222252


hrv MEĐUNARODNI PROJEKT CHANGE SENZIBILIZIRA UČENIKE ZA LAKŠU INTEGRACIJU IZBJEGLICA
Požgaj, Dijana
Varaždinski učitelj Vol. 5, No. 8, 2022
Change je naziv međunarodnog projekta koji se provodi u devet zemalja Europske unije. U Hrvatskoj ga koordinira JRS – Isusovačka služba za izbjeglice. Osnovni cilj je educirati mlade o izbjeglicama te ih senzibilizirati što pridonosi boljoj inkluziji novih članova našega društva. Projekt je podijeljen u šest faza. Učenici se registriraju online te tijekom školske godine prolaze kroz faze projekta u koje je uključen i susret s izbjeglicom. Potaknuti sudjelovanjem u ovome projektu mladi potiču i djeluju u svojim lokalnim zajednicama i školama te...
Hrčak ID: 270529


hrv Pokušaj tipologizacije izbjeglištva i prognaništva
eng An Attempt at Typologizing Refugees and Expellees
Mesić, Milan
Migracijske i etničke teme Vol. 8, No. 2, 1992
Članak se temelji na izvještaju o empirijskom istraživanju kojeg je autor, uz pomoć svojih studentica, proveo tijekom siječnja, veljače i početka ožujka 1992. Intervjuirano je 80 unutarnjih i 20 vanjskih hrvatskih izbjeglica. (U uvodnom dijelu teksta autor je ukazao na neprimjerenost domaće terminologije po kojoj su sve unutarnje izbjeglice, odnosno raseljene osobe, označene kao prognanici.) Ovdje raspravljena pitanja iz intervjua su se odnosila na razloge napuštanja prebivališta te izbjeglička iskustva u novim sredinama. Autor je ustvrdio da s...
Hrčak ID: 127289


hrv Hrvatsko izbjeglištvo u svjetskom okviru
eng Croatian Refugees in a World Framework
Mesić, Milan
Migracijske i etničke teme Vol. 7, No. 2, 1991
Članak se bavi suvremenim izbjegličkim tokovima u svijetu i upućuje na nastanak Visokog zastupstva za izbjeglice Ujedinjenih naroda u vezi s rješavanjem problema poslijeratnih europskih izbjeglica. Tek postupno, počevši od mađarskog ustanka 1956, i druga se izbjeglička pitanja počinju internacionalizirati. Tako je do 70-ih godina stvoren čitav niz institucija, međunarodnih i regionalnih ugovora o izbjeglicama, uz aktivno sudjelovanje spomenute agencije UN. Navodi se međunarodna pravna definicija izbjeglica zapisana u Konvenciji o statusu izbjeg...
Hrčak ID: 127434


hrv Iskustva i prilagodba djece izbjeglica u Hrvatskoj
Perić, Katarina; Merkaš, Marina
Napredak Vol. 161, No. 1-2, 2020
Pregled literature pokazuje da o djeci izbjeglicama u Hrvatskoj nedostaje podataka temeljenih na istraživanjima. Ovim radom želio se dobiti bolji uvid u iskustvo dolaska djece izbjeglica u Hrvatsku, njihovu prilagodbu na nove uvjete života i njihova očekivanja u budućnosti. Provedeni su intervjui s djecom izbjeglicama (N = 10) koja se trenutno nalaze u Hrvatskoj. Raspon dobi djece bio je od 8 do 16 godina. Tematskom analizom odgovora iz intervjua izdvojeno je 14 podtema svrstanih u tri šire kategorije, odnosno glavne teme: iskustvo dolaska i mi...
Hrčak ID: 239897


hrv Analiza medijskog praćenja izbjegličke krize u Hrvatskoj i interpretacijski okviri (framing)
Slijepčević, Marija; Fligić, Sanja
Suvremene teme Vol. 9, No. 1, 2018
Izbjeglička i migrantska zbivanja 2015. teme su koje su dominirale medijima. Medijskim uokviravanjem, selekcijom i isticanjem nekih vidova percipirane stvarnosti, oblikovan je način izvještavanja koji je mogao imati utjecaja i na percepciju javnosti. Iako postoje istraživanja koja se bave mjerenjima stavova stanovništva prema imigrantima, rjeđe su analize sadržaja medija. Rad ima za cilj istražiti prisutnost interpretacijskih okvira kroz izvještavanje o izbjegličkoj krizi u Hrvatskoj u trajanju od dva tjedna: prvom tjednu izbjegličke krize u Hr...
Hrčak ID: 203836


hrv Iskustva zbrinjavanja prognanika i izbjeglica i suvremena izbjegličko-migrantska kriza u Hrvatskoj
Esterajher, Josip
Političke analize Vol. 6, No. 23, 2015
Suvremena izbjegličko-migrantska kriza u početku se u Hrvatskoj doživjela skoro istoznačno kao i kriza s početka devedesetih, s naglaskom na humanitarnom aspektu i isticanjem empatije hrvatskih građana (uključujući i predstavnike javnih vlasti) prema dolazećim izbjeglicama i migrantima, ali njezinim trajanjem započelo je tematiziranje i drugih aspekata navedene krize.
Hrčak ID: 151258


hrv Prisilne migracije uslijed klimatskih promjena
Tandarić, Neven
Holon Vol. 4, No. 1, 2014
Posljedice klimatskih promjena postaju sve izraženije uzrokujući različite okolišne, ali i društvene promjene. Jedna od glavnih i globalno najuočljivijih promjena je intenzifikacija prisilnih migracija izazvanih klimatskim promjenama. Takvi prisilni migranti, zbog međunarodne legislative koja nema ugrađene kriterije za reguliranje statusa izbjeglica nastalih uslijed okolišnih razloga, uključujući i klimatske promjene, ne mogu ostvariti navedeni status i predstavljaju problem čitave međunarodne zajednice dovodeći do značajnih socijalnih, ekonoms...
Hrčak ID: 123751


hrv SPLITSKA DEKLARACIJA
Europske studije Vol. 1, No. 2, 2015
Hrčak ID: 171281


hrv Međimurje u izbjegličkoj krizi u osvitu Drugoga svjetskog rata
eng Međimurje and the »Refugees Crisis« at the Eve of World War II
Grünfelder, Anna Maria
Podravina Vol. 8, No. 16, 2009
»Nepoželjni gosti« su izbjeglice, azilanti, »ilegalci« - kategorije zbog kojih se XX. stoljeće pamti kao »stoljeće izbjeglištva«. Tema ove studije su židovske izbjeglice, koje su zbog progona Židova u Hitlerovoj Njemačkoj, od 1933. godine, posebice nakon ulaska Njemačkog Wehrmachta u Austriju i pripojenja te zemlje Njemačkom Reichu (od ožujka 1938.) tražile utočište u Kraljevini Jugoslaviji. Autorica se posebice usredotočila na pogranične regije Prekomurja, Međimurja i Podravine, zato što je zbog ravničarskog terena i jugoslavensko-madžarska gr...
Hrčak ID: 77752