Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Zagovaračke koalicije u procesu stvaranja javnih politika
Poljak, Željko
Političke analize Vol. 8, No. 29, 2017
Paul A. Sabatier bio je i ostao jedan od najpoznatijih američkih politologa u grani javnih politika. Među njegovim najznačajnijim i najcitiranijim radovima, ističu se upravo oni koji se bave okvirom zagovaračkih koalicija. Radi se o jednom od pristupa istraživanju javnih politika koji se od sredine osamdesetih godina prošlog stoljeća do danas razvio u respektabilan pogled na procese stvaranja javnih politika u istoimenoj politološkoj grani.
Hrčak ID: 180398


hrv Što se misli pod implementacijom javnih politika?
Kekez Koštro, Anka
Političke analize Vol. 4, No. 13, 2013
Hrčak ID: 142245


hrv Paul Cairney: The Politics of Evidence-Based Policy Making
Munta, Mario
Političke analize Vol. 8, No. 30, 2017
Prikaz knjige
Hrčak ID: 184743


hrv Izvješće o kvaliteti demokracije, javnih politika i javnog upravljanja
Petak, Zdravko
Političke analize Vol. 5, No. 18, 2014
Među brojnim pokazateljima stanja demokracije ili javnih politika koje danas u svijetu objavljuju istraživački instituti, posebno mjesto zauzimaju istraživanja njemačke zaklade Bertelsmann, koja dugi niz godina sustavno istražuje različite dimenzije političkog, socijalnog i ekonomskog razvoja.
Hrčak ID: 144812


hrv Razvoj političkih stranaka u Nizozemskoj
Mataković, Hrvoje
U drugoj polovici 19. stoljeća nizozemsko društvo podijeljeno je na jasno podijeljene slojeve, a ta podjela odvijala se u svim društvenim, političkim, ekonomskim, i kulturnim sferama. Ovaj sustav oštro podijeljenog društva, koje je unatoč podjelama stabilno i miroljubivo funkcioniralo, naziva se konsocijacijska demokracija. U nizozemskom stranačkom sustavu također se odražavalo društvo podijeljeno na slojeve te su početkom 20. stoljeća stranke postale političkim glasnogovornicima slojeva. Početkom šezdesetih godina 20. stoljeća započinje proces...
Hrčak ID: 126996


hrv Posebne sektorske javne politike s osvrtom na specifičnosti i obilježja energetske politike
Tahirović, Emir; Kuka, Ermin
Energetski sektor predstavlja jedan od najvažnijih i najznačajnijih sektora država u suvremenom svijetu. Od razvijenosti energetskoga sektora i energetskih potencijala u današnjem vremenu bitno ovisi i pozicija države u međunarodnim (globalnim) okvirima. Države s razvijenim energetskim sektorom ključni su globalni igrači i akteri svih događanja u svijetu. Takve države su jasno i precizno formulirale i implementirale energetske politike u praksi, shvaćajući na pravi način njihov značaj i važnost za razvitak. Međutim, energetske politike, iako zn...
Hrčak ID: 230288


hrv Pojam koprodukcije i međuodnos aktera u koprodukciji
Kuljanac, Žaklina
Političke analize Vol. 9, No. 36, 2018
Država karakterizirana veberijanskom upravom koja je "stroga", hijerarhizirana, u kojoj se javne politike kreiraju odozgo prema dolje, mijenja svoje naličje. Novo javno upravljanje promovira drugačije principe i instrumente od modela veberijanske javne uprave.
Hrčak ID: 216880


hrv Sektorski pristup upravljanju projektima
Žajdela Hruštek, Nikolina; Dušak, Vesna; Severović, Kornelija
Rad diskutira teoretske i praktične spoznaje te usporedbu primjene projektnog i sektorskog pristupa pomoći zemljama u razvoju. Sektorski pristup je zamišljen na način da zemlje u razvoju, uz savjetodavnu pomoć svih zainteresiranih strana, razvijaju vlastite ciljeve, strategiju i program razvoja sektora. Temelj implementacije sektorskog pristupa nije definirati kako doći do pomoći, već način na koji će se ona iskoristiti za razvoj sektora. Rezultati istraživanja ukazuju da se projektni pristup u mnogim slučajevima pokazao neuspješnim. Primjenom...
Hrčak ID: 104657


hrv Komparacija Švedske i Hrvatske u borbi protiv trgovine ljudima (trgovine seksom): može li Hrvatska naučiti nešto od Švedske?
Potz, Tin
Mali Levijatan Vol. 6, No. 1, 2019
Članak prikazuje i uspoređuje razliku švedskog i hrvatskog rješavanja problema trgovine ljudima, gdje se Švedska fokusira na žrtve, a Hrvatska na sami zločin. Uzevši u obzir da je najzastupljenija svrha trgovine ljudima seksualna eksploatacija, rad započinje razjašnjenjem pojmova seksualne eksploatacije, prostitucije i trgovine ljudima općenito. Zatim se prikazuju međunarodni zakonski okviri (pretežito europski) koji su problem trgovine ljudima stavili na jednu višu razinu ozbiljnosti i stvorili uvjete da se takva vrsta kriminala prepozna i dif...
Hrčak ID: 226529


hrv Što su hrvatske javne politike?
Petek, Ana
Političke analize Vol. 3, No. 11, 2012
Hrčak ID: 142001