Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Miopatija i polineuropatija – kritične bolesti u bolesnika s teškim oblikom infekcije COVID -19 (prikaz slučaja)
eng Critical illness myopathy and polyneuropathy in a patient with severe COVID -19 infection – a case report
Šegota, Adelmo; Šarić, Katarina; Bagatin, Matea; Mršić, Dunja; Stahović, Mario; Zahirović, Nino
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Cilj: Cilj ovoga rada je prikazati bolesnika s teškim oblikom infekcije COVID-19 koji je razvio miopatiju i polineuropatiju kritične bolesti, uz tešku funkcijsku onesposobljenost te proces rehabilitacije, uz pregled literature. Prikaz slučaja: Bolesnik u dobi od 58 godina razvija teški oblik infekcije COVID-19 uz razvoj akutne respiratorne insuficijencije zbog obostrane COVID pneumonije. Zbog pogoršanja kliničke slike mehanički je ventiliran, razvija septički šok te se liječi polifarmakološkom terapijom uz suportivno liječenje i doziranu rehabi...
Hrčak ID: 284701


hrv TRANSLACIJSKA ISTRAŽIVANJA U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI NASLJEDNIH MIŠIĆNIH BOLESTI I NACIONALNI REGISTAR NEUROMUSKULARNIH BOLESTI
eng TRANSLATIONAL RESEARCH IN THE DIAGNOSIS AND THERAPY OF HEREDITARY MUSCULAR DISEASES AND NATIONAL REGISTRY OF NEUROMUSCULAR DISEASES
Barišić, Nina; Lehman, Ivan; Grđan, Petra
Paediatria Croatica Vol. 55, No. 2, 2011
Translacijska istraživanja omogućavaju prijenos (translaciju) laboratorijskih pretkliničkih istraživanja u njihovu kliničku primjenu, pri čemu utjecaj rezultata kliničke primjene omogućuje i usmjerava daljnja bazična istraživanja. U liječenju nasljednih mišićnih bolesti primjenjuju se farmakološka sredstva, dok su genska i terapija matičnim stanicama još u tijeku kliničkih, odnosno pretkliničkih ispitivanja. Standardizacija modela za ispitivanje pojedinih terapijskih pristupa, definiranje bolesti te određivanje kriterija za procjenu terapijskih...
Hrčak ID: 74339