Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Kriza znanstvenih teorija međunarodnih odnosa i njihova kritika
Popović, Petar
Zbornik sveučilišta Libertas Vol. 3, No. 3, 2018
Ovaj pregledni rad bavi se prikazom suvremene krize u teorijama međunarodnih odnosa. U središtu je razmatranja scijentizam nekada dominantnih teorija, u prvom redu neorealizma i njegove kritike američkog profesora Hansa J. Morgenthaua, koji se ujedno smatra jednim od glavnih utemeljitelja realističkog pravca sredinom 20. stoljeća. Rad obrađuje tri ključna pojma na kojima je počivala neorealistička paradigma: moć, država, anarhija te ih preispituje iz perspektive Morgenthauove kritike. Svrha je rada pokazati kako je za suvremene prijepore...
Hrčak ID: 196112


hrv Metamorfoza pojavnih oblika moći u međunarodnoj politici – Kina i ekonomski interes
eng Metamorphosis of power in international relations – China and economic interest
Altaras Penda, Ivor; Horvat, Igor
Zbornik sveučilišta Libertas Vol. 7, No. 8, 2022
Cilj je rada uvidjeti koji su pojavni oblici moći, kako se ti oblici s vremenom mijenjaju i isprepliću te što na to utječe. Analiza je rađena na primjeru Kine, točnije, kroz rad je prikazano kako Kina koristi pojedine oblike moći kao autoritarni politički sustav na čelu s Komunističkom partijom. Kroz rad nastoji se steći uvid i objasniti zašto se Kina oslanja na upotrebu oštre moći i kako je sve to povezano zajedničkim nazivnikom, ekonomskim interesom. U radu autori preispituju je li upravo politički ustroj Kine, kao i politički ustroj Zapada,...
Hrčak ID: 293589


hrv Problematizacija politike sadašnjosti: od liberalizma do neoliberalizma (kritička rekonstrukcija Foucaultovog opisa neoliberalizma)
Lošonc, Alpar
Holon Vol. 4, No. 2, 2014
Foucaultove refleksije i u smislu dijagnoze i prospekcije zavređuju pažnju. Umjesto pukog opisa ovih refleksija ovdje se tematizira neizostavnost a) postojanja ideoloških aspekata u izvođenju neoliberalizma, b) ontološkog pristupa. Francuski mislilac realizira rekonstrukciju (neo)liberalizma na osnovu pojmovne figure upravljačke racionalnosti. On naglašava cezuru između liberalizma i neoliberalizma poentirajući na značenjima naturalne ontologije i razmjene, odnosno, kompeticije. Prvo se kritizira centriranje neoliberalizma na njemački ordo-libe...
Hrčak ID: 132028


hrv Izvještajne službe i meka moć
Tuđman, Miroslav
National security and the future Vol. 14, No. 1, 2013
S razvojem globalne informacijske infrastrukture dolazi do dvije bitne promjene u filozofiji međunarodnih odnosa: prvo, uporaba „mekane moći“ dobiva prednost nad uporabom „tvrde sile“, odnosno javna diplomacija ima prioritet u odnosu na vojne operacije; drugo, informacija postaje jedan od četiri osnovna instrumenta nacionalne moći. Zato autor razmatra mogućnosti izvještajnih i sigurnosnih službi malih zemalja da predvide krize i da se suoče s novim izazovima budućnosti. Da bi se zaštitili od ugroza tvrde moći (vojnih ugroza i gospodarskih kriza...
Hrčak ID: 125622


hrv VEZA POJMOVA LIJEPO I GENIJ KOD KANTA
Ivanović, Monika; Ižaković, Sanja
U Kritici rasudne snage Immanuel Kant, između ostalog, bavi se analitikom estetičke rasudne snage te analitikom lijepoga. Kao početnu točku za objašnjavanje Kantove analitike estetičke rasudne snage i analitike lijepoga uzima se pojam lijepog. Razlog tomu je što je spoznaja lijepog moguća isključivo uz rasudnu moć pomoću koje možemo misliti ono posebno kao opće. Osim mogućnosti pojmovnog određenja lijepog, za razumijevanje pojma lijepog važno je uzeti u obzir i izvor lijepog. Izvor lijepog nalazi se u genijalnosti što je ujedno karakteristika g...
Hrčak ID: 183336


hrv Capetownski iskaz o predanju – graditi Kristov mir u podijeljenom i slomljenom svijetu – biblijski pogled na pitanje naroda s posebnim osvrtom na hrvatski kontekst
Kovačević, David
Kairos Vol. 14, No. 1, 2020
Ovaj članak osvrće se na pojam nacije iz biblijske perspektive analizirajući one naglaske koje ističe Capetownski iskaz o predanju, posebice u poglavlju „Graditi Kristov mir u podijeljenom i slomljenom svijetu“. Poseban osvrt bit će dan na temu nacije i nacionalizma u hrvatskom kontekstu. U prvome dijelu daje se uvod u tri temeljne teorije nacionalizma, u drugome dijelu analizira se svetopisamsko poimanje naroda. Nakon toga pozornost se usmjerava na dokument Capetownski iskaz o predanju i na tematiku izgradnje mira i pravde među narodima, a u z...
Hrčak ID: 237396


hrv Foucault i politička znanost: konceptualni motivi za političku teoriju i praksu
Petković, Krešimir
Holon Vol. 4, No. 2, 2014
Rad pokazuje važnost Foucaultovog mišljenja za političku znanost. Nakon kontekstualizirajućeg uvoda koji ilustrira različite mogućnosti pristupa Foucaultovom opusu i iznosi jedno od mogućih shvaćanja političke znanosti, rad u središnjem dijelu raspravlja o nekoliko povezanih motiva Foucaultova teoretiziranja koji su važni za političku misao i analizu. To su, redom: (1) politizacija nepolitičkoga, (2) genealogija kao jedna od istraživačkih metodologija političke znanosti, (3) politizacija znanja, (4) analitika moći, (5) guvernmentalnost, (6) ana...
Hrčak ID: 132029


hrv Michel Foucault i klasne borbe u Francuskoj 1968.
Šporer, David
Historijski zbornik Vol. 74, No. 1, 2021
U radu se sagledavaju Foucaultove analize problema državne i društvene moći iz sredine 1970-ih u kontekstu političkih i društvenih okolnosti u Francuskoj nakon zbivanja u svibnju 1968. Nasuprot postavci o isključivo internom metodološkom sazrijevanju, u radu se zagovara teza da su te analize mnogo više produkt svojeg doba nego što se može činiti te da su zapravo izrasle iz postavke o post-revolucionarnoj epohi u kojoj su moguće isključivo partikularne politike identiteta što će u drugoj polovici 1970-ih zagovarati Foucault.
Hrčak ID: 272772


hrv Sportska diplomacija
Tomić, Ivan
Tradicionalna je sportska diplomacija dio međunarodnih odnosa. Najčešće se definira kao uporaba sportskih događanja kako bi se postigli određeni ciljevi vanjske politike države te se koristi kako bi se dopunili ili poboljšali diplomatski odnosi, odnosno naglasila diplomatska poruka. Sportska se diplomacija smatra oblikom meke moći koja u globaliziranome svijetu postaje dominantnim oblikom postizanja ciljeva vanjske politike, ali i promocije određene države. U radu se daje osvrt na „geopolitičku ekonomiju sporta“ i obrađuju se tri osnovne katego...
Hrčak ID: 284521


hrv Tehno-scientia sexualis: što nakon povijesti seksualnosti?
Paić, Žarko
Holon Vol. 4, No. 2, 2014
Namjera je članka preispitati kako i zašto Foucault dolazi do kritike modernog subjekta polazeći od ideje da se politika tijela upisuje u odnose povijesnih sklopova moći od antike do suvremenog doba. Ima li to bitne posljedice i za kraj prosvjetiteljske iluzije o napredovanju u svijesti o slobodi, što, kako znamo, čini temelj Hegelove spekulativne dijalektike povijesti, budući da je osnovna hipoteza Povijesti seksualnosti s onu stranu diskursa racionalizma i represivne desublimacije kapitalističkog poretka? Ako je ova hipoteza ispravna u realit...
Hrčak ID: 132027