Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Psihološki motivi vjere
Kusić, Ante
Crkva u svijetu Vol. 9, No. 2, 1974
Hrčak ID: 91499


hrv Motivi u osnovi rekreacijske konzumacije alkohola i kanabisa
eng Motives Underlying Recreational Alcohol and Cannabis Consumption
Salis Yuniardi, Muhamad; Rodgers, Jacqueline; Freeston, Mark
Archives of Psychiatry Research Vol. 57, No. 1, 2021
Sekcija ”motivi” koja je dio Newcastle upitnika o upotrebi supstanci (NSUQ) razvijena je na novoj teorijskoj osnovi instrumentalnih motiva. Cilj ovog istraživanja je bio istražiti latentnu strukturu faktora motiva upotrebe alkohola i kanabisa. NSUQ-Alkohol je ispunilo 285 sudionika, dok je njih 62 također ispunilo NSUQ-Cannabis. Eksplorativna faktorska analiza (EFA) učinjena je programom FACTOR, verzija 9.2. Sekcija motivi NSUQ-Alkohol sastojala se od 14 predmeta. Zadržan je trofaktorski model: socijalni faktor objašnjava najveću varijancu (3,2...
Hrčak ID: 245978


hrv Bajkoviti motivi i motivi baštine u zbirci prica Nade Iveljic „Šestinski kišobran“
eng FAIRYTALE AND HERITAGE MOTIFS IN NADA IVELJIC'S ŠESTINSKI KIŠOBRAN
Simel, Sanja
Život i škola Vol. LIV, No. 20, 2008
U radu se govori o pricama Šestinski kišobran Nade Iveljic i to na temelju bajkovitih motiva, koji su podijeljeni unutar cetiri skupine: struktura price (bajke), postojanje dvaju oprecnih svjetova, ljudske vrijednosti i eticnost te carobni predmeti, rijeci, pretvorbe i tajne; kao i na temelju motiva baštine koji su u radu prikazani «od istoka prema zapadu do krajnjeg juga Hrvatske»: narodne predaje, legende, anegdote, pucka vjerovanja, narodni obicaji i stari zanati, proizvodi i rukotvorine, zemljopisne posebnosti. Nada je Iveljic jedna od...
Hrčak ID: 36897


hrv Analiza motiva za međunarodna zajednička ulaganja u Republici Hrvatskoj
Matić, Božo; Ćenan, Danijela
Međunarodna zajednička ulaganja predstavljaju oblik suradnje dvaju ili više poduzeća iz različitih zemalja koja rezultira osnivanjem novog, pravno neovisnog, poslovnog entiteta. Ulagači koji formiraju ovaj novi entitet najčešće se nazivaju matičnim poduzećima. Novonastalo poduzeće, rezultat procesa međunarodnih zajedničkih ulaganja, naziva se zajedničkim poduzećem. Ovaj novonastali poslovni entitet može biti osnovano (registrirano) u nekoj od zemalja u kojima su registrirana i matična poduzeća ili u nekoj trećoj zemlji. U ovom radu analiziramo...
Hrčak ID: 26120


hrv Heraldika i historiografski mitovi o (proto)nacionalnoj ideologiji u Hrvata
Karaman, Igor
Arhivski vjesnik Vol. , No. 36, 1993
Prigodom nedavnog objavljivanja dva opsežna heraldička spomenika iz hrvatske kulturnopovijesne baštine (rukopisnoga grbovnika obitelji Ohmučević i tiskanoga grboslovnog zbornika Pavla Rittera Vitezovića), u ediciju je bio uvršten i uvod iz pera dr. Ive Banca pod naslovom »Bilježi identiteta: heraldika i nacionalne ideologije kod Južnih Slavena« (usp. Ivo Banac, Grbovi - biljezi identiteta; GZH - Zagreb, 1991). Tim povodom, u ovoj studiji autor razmatra ulogu heraldike, heraldičkog znakovlja i grbovnih sklopova pri iskazivanju protonacio-nalnih...
Hrčak ID: 65752


hrv Poduzetničke namjere, motivi i prepreke studenata u realizaciji poslovne ideje
Bračun, Sanja; Horvat, Dinko
Poduzetnički motivi i namjere pokretanja poduzetništva na visokim učilištima koja obrazuju mlade za buduća zanimanja unutar ICT-ja dio su relativno neistraženog područja, što stvara mogućnost unapređenja njihovih studijskih programa u cilju prilagođavanja aktualnim potrebama tržišta rada. Kritičko razmišljanje i učinkovito rješavanje poslovnih izazova tek su neki od ishoda učenja koji kroz poduzetničko obrazovanje dodatno potiču svijest o važnosti ne samo poduzetništva već i poduzetnih zaposlenika za daljnji razvoj ukupnog ICT sektora. Visoka s...
Hrčak ID: 267888


hrv Usporedba dvije verzije testa implicitnih asocijacija za mjerenje motiva za moći
eng Comparison of two versions of the implicit association test for power motive measurement
Parmač Kovačić, Maja; Galić, Zvonimir; Kušan, Marija
Suvremena psihologija Vol. 18, No. 2, 2015
Cilj istraživanja bio je usporediti valjanost dviju verzija Testa implicitnih asocijacija (IAT) za mjerenje implicitnog motiva za moći. U prvoj verziji IAT-a kao kategorije atributa koristili smo prirodne antonime “moć” i “nemoć”, dok smo u drugoj verziji IAT-a koristili evaluativno ujednačenije kategorije “dominacija” i “suradnja”. U istraživanju je sudjelovao uzorak studenata psihologije (N=73). Uz podatke na dvije verzije IAT-a, prikupili smo samoprocjene na eksplicitnoj mjeri motiva za moći, dvije mjere intrinzične i ekstrinzične motivacij...
Hrčak ID: 169818


hrv Upravljanje održivom gradnjom sportskih objekata u turizmu
Novak, Ivan; Novak, Manuela
Razmatrajući problem ekonomskih aspekata održive gradnje sportskih objekata u funkciji razvoja turizma s gledišta marketinške koncepcije, isti se nužno povezuje s turističkom potražnjom koja pokazuje kako motivi dolaska turista u različite destinacije ovise o sukladnosti ponude neke destinacije i sklonosti potrošača. U tom smislu neki motivi putovanja u neku turističku destinaciju vezani su i uz sportsko-rekreacijske sadržaje. Sa strane potražnje turisti željni aktivnog odmora traže turističke destinacije s ponudom koja će zadovoljiti njihove p...
Hrčak ID: 54816


hrv ovezanost pristupa sreći, motiva za volontiranje i subjektivne dobrobiti volontera
Miljković, Dubravka; Jurčec, Lana
Napredak Vol. 156, No. 1-2, 2015
Cilj ovoga rada bio je utvrditi odnos između pristupa sreći, motiva za volontiranje i subjektivne dobrobiti volontera. Na ukupno 136 volontera (44 muškaraca i 90 žena) starih između 16 i 56 godina primijenjena su 4 upitnika: Upitnik pristupa sreći, Upitnik volontiranja, Skala zadovoljstva životom i Kratka skala depresije i sreće. Upitnik volontiranja mjeri šest motiva za volontiranje, stupanj zadovoljenja tih motiva i zadovoljstvo volonterskim radom. Upitnik pristupa sreći mjeri orijentacije prema ugodnom, angažiranom i smislenom životu. Fa...
Hrčak ID: 166160


hrv Ikonografija kermesa u djelima Davida Teniersa ml. — genre motivi i tumačenja amblematskih sadržaja
eng The Kermis Iconography of David Teniers the Younger
Pasini, Iva
Peristil Vol. 47, No. 1, 2004
Polazeći od autopsije slike Kermes (164?) Davida Teniersa ml. u Strossmayerovoj galeriji i komparativnoga pregleda drugih inačica, također dijelom poznatih po autopsiji, autorica obraduje specifične odlike teme kermesa i utvrđuje razloge mnogobrojnosti prizora. Ikonografsku analizu temelji na proučavanju genre motiva koji se podudaraju s moralnim sadržajem amblema, a po mottu i tekstualnoj pratnji moguće je protumačiti i utkana značenja. Razotkrivanje i osudu opijata te neumjerenosti u jelu i piću otkriva se u motivima pušenja, tradicionalnim n...
Hrčak ID: 151885