Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom polju

Godini

hrv Terapija glazbom u neurološkim bolestima
eng The role od music therapy in neurological disorders
Breitenfeld, Tomislav
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200320


hrv Perspektive medicine usmjerene prema osobi u neurologiji
eng Person-Oriented Perspectives in Neurology
Lisak, Marijana; Demarin, Vida; Trkanjec, Zlatko; Zavoreo, Iris; Bašić Kes, Vanja
Acta clinica Croatica Vol. 53., No. 4., 2014
Medicinu usmjerenu prema osobi obilježava holistički pristup bolesniku, koji objedinjuje fizičke, psihičke, socijalne i duhovne aspekte zdravlja i bolesti. Medicina usmjerena prema osobi prilagođena je potrebama bolesnika i zdravstvenih djelatnika, a za ostvarenje učinkovitog terapijskog odnosa temeljenog na povjerenju, empatiji, suosjećanju te odgovoru na individualne potrebe bolesnika. Perspektive u neurologiji usmjerene prema osobi uključuju aktivnu suradnju i partnerstvo između liječnika i bolesnika te intuitivnu percepciju koja ima neurobi...
Hrčak ID: 136742


hrv Smjernice za primjenu intravenskog imunoglobulina u liječenju neuroloških bolesti
eng Guidelines for the Use of Intravenous Immunoglobulin in the Treatment of Neurologic Diseases
Bašić-Kes, Vanja; Kes, Petar; Zavoreo, Iris; Lisak, Marijana; Zadro, Lucija; Ćorić, Lejla; Demarin, Vida
Acta clinica Croatica Vol. 51., No. 4., 2012
Posljednjih nekoliko godina pojavio se pozitivan trend u liječenju bolesnika oboljelih od neuroimunoloških poremećaja intravenskom primjenom imunoglobulina. Unatoč učestaloj i širokoj upotrebi imunoglobulina intravenskim putem nema zadovoljavajućeg konsenzusa o njihovoj optimalnoj primjeni. U cilju definiranja intravenske upotrebe imunoglobulina u neurologiji temeljene na znanstvenim dokazima i u skladu sa smjernicama EFNS-a donesene su preporuke za konsenzus. Učinkovitost intravenske upotrebe imunoglobulina dokazana je u liječenju bolesnika s...
Hrčak ID: 108123


hrv Bolnička palijativna rehabilitacijska skrb neuroloških bolesnika u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof Opće bolnice Varaždin
eng Inpatient palliative rehabilitation care of neurological patients in Post-acute and Palliative Care Department Novi Marof, General Hospital Varaždin
Moslavac, Saša; Moslavac, Aleksandra
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Palijativna rehabilitacijska skrb dio je bolničke palijativne skrbi kojom se holističkim pristupom bolesniku, ciljanim metodama multiprofesionalnog tima, svima, pa i neurološkim bolesnicima u fazama pogoršanja kronične bolesti ili kod brzoprogresivnog neurološkog stanja nastoji pomoći u poboljšanju funkcije i smanjenju oštećenja struktura tijela, umanjiti ograničenja u aktivnostima i participaciji. Time se i u fazama bolesti kada aktivno liječenje više nije indicirano, bolesnicima omogućuje samostalnost dajući im dignitet do samog kraja života,...
Hrčak ID: 284686


hrv Prisutnost poteškoća s gutanjem u neuroloških bolesnika
eng The presence of swallowing difficulties in neurological patients
Pekić, Vlasta; Pandža, Ksenija; Sikora, Natalija; Lazarević, Tanja
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200782


hrv Infekcija virusom Zapadnog Nila s neurološkim poremećajima: prikaz slučaja i kratak pregled stanja u Bugarskoj
eng West Nile Virus Infection with Neurological Disorders: A Case Report and a Brief Review of the Situation in Bulgaria
Baymakova, Magdalena; Christova, Iva; Panayotova, Elitsa; Trifonova, Iva; Chobanov, Aleksandar; Daskalov, Ivaylo; Popov, Georgi T.; Plochev, Kamen
Acta clinica Croatica Vol. 58., No. 3., 2019
Prikazuje se slučaj 66-godišnjeg bolesnika s neuroinvazivnom bolešću Zapadnog Nila koja se manifestirala grozni-com, umorom, poremećajem svijesti uz osnovnu bolest dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnom bolešću. Laboratorij-ski podaci pokazali su povišenu sedimentaciju i fibrinogen. Serološki testovi utvrdili su protutijela specifična za virus Zapadnog Nila klase IgM i IgG u serumu. Virusna RNA otkrivena je u uzorku mokraće. Primijenjena je suportivna terapija.
Hrčak ID: 230281


hrv SMJERNICE ZA RANO PREPOZNAVANJE, DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU NEUROGENE OROFARINGEALNE DISFAGIJE
eng GUIDELINES FOR EARLY DETECTION, DIAGNOSTICS AND THERAPY OF NEUROGENIC OROPHARYNGEAL DYSPHAGIA
POLJAKOVIĆ, ZDRAVKA; VODANOVIĆ, DINAH; VRANEŠIĆ BENDER, DARIJA; LJUBAS KELEČIĆ, DINA; STARČEVIĆ, KATARINA; KOLUNDŽIĆ, ZDRAVKO; BEDEKOVIĆ ROJE, MARINA; MIŠIR, MIHAEL; HABUS, SANJA; KRZNARIĆ, ŽELJKO
Liječnički vjesnik Vol. 139, No. 5-6, 2017
Smjernice za rano prepoznavanje, dijagnostiku i terapiju neurogene orofaringealne disfagije nastale su suradnjom kliničara različitih disciplina koji se bave brojnim aspektima skrbi o bolesnicima s neurogenom orofaringealnom disfagijom (NOD). U izradi smjernica sudjelovali su predstavnici Hrvatskog društva za kliničku prehranu Hrvatskoga liječničkog zbora (HLZ-a), Hrvatskoga neurološkog društva HLZ-a, Hrvatskoga gastroenterološkog društva i Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara. Smjernice imaju cilj povećati svijest o NOD-u koji se jav...
Hrčak ID: 187270