Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv AGROTURIZAM KAO DODATNE DJELATNOSTI NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA
Ćurić, Ksenija
Praktični menadžment Vol. 1, No. 1, 2010
Agroturizam kao jedan od oblika ruralnog turizma postaje sve značajniji u turističkoj ponudi Hrvatske, budući da gradsko stanovništvo sve više privlače prirodni ambijenti koje nalaze u ruralnim sredinama odnosno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te gradske gužve zamjenjuju mirnijom sredinom. Osim prekrasnog prirodnog krajolika, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima domaćini mogu turistima ponuditi autohtonu hranu i piće, tradicionalne i kulturne običaje te kompletne usluge koje uključuju prehranu, noćenje, ali i sudjelovanj...
Hrčak ID: 67853


hrv ZNAČAJKE POSLOVNOG ODLUČIVANJA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA
eng FAMILY FARMS DECISON MAKING FEATURES
Hadelan, Lari; Karlić, Tea; Mikuš, Ornella; Par, Vjekoslav
Agronomski glasnik Vol. 74, No. 2-3, 2012
Temeljem provedene ankete u kojoj su sudjelovala 34 obiteljska poljoprivredna gospodarstva s različitih područja Hrvatske, u radu se analiziraju osnovne značajke poslovnog odlučivanja poljoprivrednika s naglaskom na informacijsku podlogu, sklonost riziku, sudionike i ciljeve prilikom donošenja poslovnih odluka. Kao podlogu za donošenje poslovnih odluka ispitanici najčešće koriste informacije iz stručnih časopisa i savjete poljoprivredne savjetodavne službe, a samo 29,4% ispitanika koristi Internet kao izvor podataka. Zabrinjavajući je podatak d...
Hrčak ID: 95357


hrv Evaluacija uloge regionalne agencije Rera u promicanju mjere potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Stipanović, Branka
Postindustrijsko razdoblje donijelo je značajne promjene u poimanju ruralnog razvoja. Industrijska revolucija uzrokovala je pojavu depopulacije i devalorizacije ruralnog područja uz naglasak na monocentričan razvoj u urbanim industrijskim središtima. U 21. stoljeću dolazi do promjene u poimanju razvoja te se teži uravnoteženom policentričnom razvoju utemeljenom na revitalizaciji tradicionalne uloge ruralnih područja. Značajnu ulogu u uravnoteženom razvoju imaju i regionalne razvojne agencije. Predmet istraživanja je evaluacija uloge regionalne...
Hrčak ID: 182989


hrv ZADRUGARSTVO HRVATSKE: IZAZOVI STABILNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA
eng COOPERATIVES IN CROATIA:CHALLENGES TO STABLITY OF FARMS
Tratnik, M.
Agronomski glasnik Vol. 69, No. 1, 2007
Ovaj rad nastoji prikazati zadružno organiziranje malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj. U dijelu rada daje se kratki prikaz povijenog razvoja poljoprivrednih zadruga, te najnovije stanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prema veličini posjeda. Iako su obiteljska poljoprivredna gospodarstva nosioci razvoja poljoprivredne proizvodnje ona nisu u agrarnoj politici zauzimala temeljno mjesto, ona su usitnjena i kontinuirano propadala.. Ovi se nedostaci, kao pojedinačni u svakom gospodarstvu, mogu nadomjestiti u zadružn...
Hrčak ID: 18202


hrv Proizvodno-ekonomska obilježja maslinarstva u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
eng Production and economic characteristics of olive production on family farms
Gugić, Josip
Pomologia Croatica Vol. 12, No. 2, 2006
Temeljna svrha rada bila je analizirati osnovna proizvodna i ekonomska obilježja maslinarstva u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kao nositeljima maslinarske proizvodnje, kako bi se dobio uvid u njihov gospodarski položaj i razvojne perspektive. U radu su korištene sljedeće metode: anketa, standardne metode deskriptivne statistike i SWOT analiza. Anketiranje je provedeno na području Dalmacije gdje je smješteno oko 80% proizvodno–preradbenih kapaciteta hrvatskog maslinarstva. Anketirana obiteljska poljoprivredna gospodarstva u prosjeku...
Hrčak ID: 4507


hrv DEFINIRANJE I OBILJEŽJA KRATKIH OPSKRBNIH LANACA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA
Gajdić, Dušanka
Ekonomska misao i praksa Vol. 28, No. 1, 2019
Jedan od načina za reagiranje na postojeće konvencionalne poljoprivredno-prehrambene sustave i stvaranje strategije konkurentnosti, odnosno preživljavanja malih obiteljskih gospodarstava, je razvoj novih alternativnih oblika opskrbnih lanaca poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Najčešće se ti lanci pojavljuju u kombinaciji s proizvodnim praksama, ruralnim turizmom, lokalnom proizvodnjom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i razvojem lokalne zajednice. Kratki opskrbni lanci poljoprivredno-prehrambenih proizvoda stvaraju ekonomske, društvene...
Hrčak ID: 221040


hrv INSTITUCIJE I EKONOMSKI RAZVOJ TEORIJSKA PERSPEKTIVA PROPUŠTENE INSTITUCIONALNE PODRŠKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
eng INSTITUTITONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THEORETHICAL PERSPECTIVE OF MISSED INSTITUTIONAL SUPPORT IN THE REPUBLIC OF CROATIA
Marošević, Katarina; Vukovac, Lorela
Pravni vjesnik Vol. 37, No. 3-4, 2021
Djelovanje institucija pokazalo se iznimno važnim u ostvarenju gospodarskog rasta i razvoja nacionalnih gospodarstava. Osim toga, uočene neravnoteže unutar nacionalnog gospodarstva mogu se minimizirati zahvaljujući doprinosu institucija. Stoga je potrebno otkriti prilike i aktivnosti koje bi uz primjenu adekvatne institucionalne implementacije, mogle potaknuti razvoj određenog područja. U Republici Hrvatskoj postoji niska razina poticajnog okruženja za mala i srednja poduzeća kao jednog od pokretača gospodarstva. Osim toga, dijelovi Republike H...
Hrčak ID: 269542


hrv ENERGETSKI POTENCIJAL BIOMASE PIRA
eng THE ENERGY POTENTIAL OF SPELT BIOMASS
Jovičić, Nives; Matin, Ana; Kalambura, Sanja
Krmiva Vol. 57, No. 1, 2015
Pir, krupnik ili dinkel (Lat. Triticum spelta) od brončanog doba do srednjeg vijeka u Europi je bio vrlo važna žitarica, a kasnije je uglavnom bio zamijenjen različitim vrstama pšenice. Ova pražitarica ponovno je privukla pažnju u protekla dva desetljeća zbog mogućnosti organskog uzgoja s obzirom da zahtijeva upotrebu manje gnojiva i pesticida u odnosu na pšenicu. Zbog povećanja svijesti potrošača koji sve više poklanjaju pažnju raznovrsnoj i kvalitetnoj prehrani, pir sve više dobiva na važnosti, stoga se uzgoju pira iznova vraća i sve veći br...
Hrčak ID: 160848


hrv ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU VINOGRADARA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA OTOKA HVARA
eng HEALTH PROTECTION AT WORK FOR THE WINEGROWERS IN FAMILY-OWNED BUSINESSES ON THE ISLAND OF HVAR
Carić, Tomislav; Knežević, Bojana; Janev Holcer, Nataša; Zavalić, Marija
Sigurnost Vol. 57, No. 4, 2015
Vinogradarstvo ima stoljetnu tradiciju na otoku Hvaru i jedna je od važnih grana poljoprivredne proizvodnje. Danas vinogradarstvo egzistira prvenstveno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Cilj rada bio je utvrditi postojeće stanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu vinogradara na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, s posebnim težištem na uporabu pesticida, zaštitu na radu prilikom njihove uporabe, zdravstvene tegobe povezane s uporabom pesticida te ozljede na radu za vrijeme obavljanja vinogradarskih poslova. Istraživan...
Hrčak ID: 155898


eng Impact of state aid on business decisions and financial stability of family farms in Croatia
hrv Utjecaj potpora na poslovne odluke i financijsku stabilnost poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj
JEŽ ROGELJ, Mateja; ZRAKIĆ, Magdalena; HADELAN, Lari
The aim of this paper is to identify farmers' attitudes towards the impact of state aid on business decisions and financial stability of farms. It will also identify the share of agricultural support in the total income of farms and the reasons for certain agricultural branches having unequal economic dependence on the support. Furthermore, it will investigate which of the two pillars of the CAP farmers consider being more important for their business and which factors would mostly contribute to the increase of production on their farms. The re...
Hrčak ID: 178350