Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

eng Treatment outcomes of patients with BRCA-mutated, recurrent ovarian cancer in University Hospital Center Split
hrv Ishodi liječenja bolesnica s BRCA mutiranim recidivom karcinoma jajnika u Kliničkom bolničkom centru Split
Petrić-Miše, Branka; Pešo, Mirko; Hrepić, Darijo; Telesmanić-Dobrić, Vesna; Vrdoljak, Eduard
Libri Oncologici Vol. 50, No. 1, 2022
Aim: To evaluate the treatment outcomes, with emphasis on the efficacy and safety of olaparib, in patients with platinum-sensitive, BRCA-mutated, recurrent ovarian cancer treated at the University Hospital Center Split in the period from June 2016 to April 2021. Methods: Data were collected retrospectively from a medical history of 28 patients with platinum-sensitive, BRCAmutated, recurrent ovarian cancer. Medical records were reviewed for clinico-pathological characteristics, number of previous chemotherapy lines and platinum-free interval be...
Hrčak ID: 277743


hrv Rak jajnika – sustavna terapija i uloga biomarkera
eng Ovarian cancer – systemic therapy and the role of biomarkers
Silovski, Tajana; Šeparović, Robert; Tečić Vuger, Ana; Pavlović, Mirjana
Libri Oncologici Vol. 43, No. 1-3, 2015
Rak jajnika u načelu je bolest osjetljiva na sustavnu antineoplastičnu terapiju. Sustavno antineoplastično liječenje indicirano je u gotovo svim FIGO stadijima bolesti. U vrlo ranom, dobro diferenciranom raku jajnika, benefi t postignut kemoterapijom ne razlikuje se od 5 –godišnje stope preživljenja same po sebi, stoga kemoterapija u ovim stadijima nije indicirana. U svim drugim stadijima, sustavna antineoplastična terapija primjenjiva je i poželjna. Temeljena je na derivatima platine, cisplatini i karboplatini, uz dodatak paklitaksela. Godina...
Hrčak ID: 189823


hrv Sustavna terapija raka jajnika – mehanizam djelovanja antineoplastičnh lijekova
eng Systemic therapy of ovarian cancer – the mechanism of action of antineoplastic drugs
Pavlica, Vesna; Šeparović, Robert; Tečić Vuger, Ana; Silovski, Tajana; Jurić, Andreja
Libri Oncologici Vol. 43, No. 1-3, 2015
U terapiji raka jajnika koriste se metode operativnog liječenja i sustavna antineoplastična terapija. Sustavna, medikamentozna terapija, podrazumijeva izbor klasičnih kemoterapeutika, kao i ciljanu, biološku terapiju. Citotoksični lijekovi djeluju nespecifi čno na same tumorske stanice, oštećujući tako i određenu proporciju zdravih stanica u organizmu. Takvi lijekovi djeluju na temelju utjecaja na životni ciklus stanice. Neki djeluju kroz cijeli stanični ciklus, nespecifi čno za fazu, dok određeni broj tih lijekova djeluje usko specifi čno za...
Hrčak ID: 189822