Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Pregradnja koštanog sustava
eng The remodeling of the skeleton
Zoričić Cvek, Sanja; Bobinac, Dragica; Đudarić, Luka; Cvijanović, Olga
Medicina Fluminensis Vol. 51, No. 4, 2015
Koštani sustav kralježnjaka vrši dvije glavne uloge: prva je biomehanička uloga koja uključuje podupiranje tijela i zaštitu unutarnjih organa i struktura te inzerciju mišićima u svrhu izvođenja pokreta, a druga uloga je metabolička koja uključuje održavanje mineralne homeostaze organizma. Zato, iako su smatrane „mrtvim” inertnim strukturama, kao što to studenti tijekom svog studija medicine doživljavaju, kosti su metabolički iznimno aktivni organi podvrgnuti kontinuiranim cjeloživotnim promjenama. Tijekom rasta i razvoja kosti se formiraju proc...
Hrčak ID: 148287


eng Undifferentiated carcinoma of the pancreas with osteoclast-like giant cells: report of two cases
hrv Nediferencirani karcinom gušterače s orijaškim stanicama tipa osteoklasta: prikaz dva slučaja
Vnuk, Kristina; Pavić, Ivana; Brletić, Danijel; Krušlin, Božo
Libri Oncologici Vol. 50, No. 1, 2022
We present two cases of very uncommon, undifferentiated pancreatic carcinoma (UPC) with osteoclastic cells. First case is a 52-year-old female with no previous health issues presented with unintentional, significant weight loss, not specified epigastric pain and microcytic anemia. After clinical examination the pancreatic neoplasm was found. Histopathological analysis suggested UPC. Four years later, MSCT scan discovered solid mass in lung and after histopathological analysis metastasis of UPC. Second case is a 72-year-old male with past medica...
Hrčak ID: 277813


hrv Povezanost osteonekroze čeljusti i terapije bisfosfonatima
eng Relationship Between Osteonecrosis of the Jaw and Bisphosphonate Treatment
Badel, Tomislav; Keros, Jadranka; Krapac, Ladislav; Savić Pavičin, Ivana
Terapija bisfosfonatima i njezina etiopatogenetska povezanost s aseptičkom osteonekrozom čeljusti važan je javnozdravstveni problem današnjice. Svrha je rada pregledom suvremene znanstvene literature utvrditi posljedice višestrukog djelovanja bisfosfonata (antiosteoklastična aktivnost, citotoksičnost na meka i koštana tkiva, antiangiogeneza, genski čimbenici, poremećena ravnoteža između osteoklasta i osteoblasta). Terapija bisfosfonatima jedan je od najčešćih uzroka razvoja osteonekroze čeljusti. Epidemiološki podaci pokazuju da se javlja u b...
Hrčak ID: 58448


hrv Utjecaj različitih nesteroidnih protuupalnih lijekova na alveolarnu kost štakora: eksperimentalno istraživanje
eng The Influence of Different Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs on Alveolar Bone in Rats: An Experimental Study
Hatipoglu, Mujgan Gungor; Inal, Sermet; Kabay, Sahin; Cayci, Muhammet Kasim; Deger, Ayşenur; Kuru, Halil Isa; Altikat, Sayit; Akkas, Gizem
Acta stomatologica Croatica Vol. 49, No. 4, 2015
Svrha ovog istraživanja bila je proučiti učinak deksketoprofen-trometamola, meloksikama i natrijeva diklofenaka na netretiranu alveolarnu kost kada se koriste lijekovi za neku drugu indikaciju. Materijali i metode: Dvadeset osam mužjaka štakora Spraque-Dawley randomizirano je u četiri grupe na sličan način: tretirani su deksketoprofen-trometamolom (grupa 1.), meloksikamom (grupa 2.) i natrijevim diklofenakom (grupa 3.), a u kontrolnoj grupi nije se primjenjivao nikakav lijek. Nesteroidne protuupalne lijekove (NSAID) dobivali su deset dana nakon...
Hrčak ID: 149807


hrv Pagetova bolest kostiju: prikaz slučaja
eng Paget’s Disease of the Bone: a Clinical Report
Venkatesh, Rashmi; Joshi, Revan Kumar; Ballal, Sushmini
Acta stomatologica Croatica Vol. 45, No. 2, 2011
Pagetova bolest kostiju (PBK) kronični je poremećaj remodeliranja kostiju s povećanom resorpcijom posredstvom osteoklasta te stvaranjem nove kosti, što rezultira neorganiziranim mozaikom „divlje“ i lamelarne kosti na pogođenim područjima kostura. Ta se bolest obično klinički ne zapaža prije dobi od 40 godina. Kliničke manifestacije mogu biti u rasponu od asimptomatičnih do bolnih deformiteta više od jedne kosti. Od PBK najčešće obolijevaju bijelci europskog podrijetla, ali i crnci, no vrlo rijetko žuta rasa. Mnogi se simptomi mogu liječiti anti...
Hrčak ID: 69086


hrv Stalna kronična upala niskoga stupnja zbog suvremenog načina prehrane potiče pretilost i osteoporozu
eng Low-grade chronic inflammation perpetuated by modern diet as a promoter of obesity and osteoporosis
Ilich, Jasminka Z.; Kelly, Owen J.; Kim, Youjin; Spicer, Maria T.
Pojedina univerzalna svojstva prehrane hominina prije pojave poljodjelstva izrazito se razlikuju od suvremene prehrane. Prehrambene navike hominina vjerojatno su bile ograničene na plodove divljeg bilja i lovinu; više od 70 % moderne prehrane odnosi se na konzumaciju rafiniranih šećera, biljnih ulja, žitarica i mliječnih prerađevina. Moderna je prehrana s višim unosom masti također dovela do nepovoljnijeg omjera omega-6 i omega-3 višestruko nezasićenih masnih kiselina (engl. krat. PUFA), koji pridonosi održavanju kronične upale niskoga stupnja,...
Hrčak ID: 122919